Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland er praktikanter (interns) hos NORSKOG
20. september 2022
NORSKOG inngår samarbeid med Dæhlin Sand Advokatfirma 
28. september 2022

– Vi kan ikke inngå i en avtale som gjør at vi ikke kan utnytte skogens potensiale, sier Sandra Borch om LULUCF-regelverket 

Fra høyre: Aleksander Øren Heen, statssekretær i KLD, Wenche Westberg statssekretær i LMD, Sandra Borch, landbruks- og matminister, Espen Barth Eide, klima- og miljøminister og Benthe E. Løvenskiold.

Mandag 26. september hadde skognæringen møte med landbruksminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide for å diskutere skogens rolle i klimasammenheng. Hovedtemaet var det reviderte regelverket for skog- og arealbrukssektoren, bedre kjent som LULUCF (land use, land use change and forestry). Norge har forpliktet seg til det originale regelverket, men har ikke forpliktet seg til de forslåtte endringene i det reviderte regelverket. 

 

Kan svekke klimagevinsten ved et aktivt skogbruk  

EU regelverket vil øke karbonbindingen i Europas skoger, men skognæringen er bekymret for at korte tidshorisonter og en urettferdig byrdefordeling vil virke mot sin hensikt. Selv med en storsatsing på klimatiltak som øker karbonbinding, vil de kortsikte målene føre til at vi må senke hogstnivået. Dette vil redusere mengden virke i det grønne skiftet, og redusere muligheten til å erstatte fossile produkter med trebaserte produkter. Den helhetlige klimagevinsten ved et aktivt skogbruk blir med det svekket, noe som er kontraproduktivt.

 

NORSKOG ba derfor om at en avtale må være utformet slik at Norge ikke trenger redusere avvirkningen. Da vil ikke en eventuell kortsiktig klimagevinst ved å la skogen stå, trumfe den langsiktige klimagevinsten ved å erstatte fossile produkter med trebaserte produkter. 

 

LES MER OM HVILKE KONSEKVENSER REGELVERKET KAN HA FOR SKOGBRUKET HER

 

Vil utnytte skogens potensiale 

Regjeringen har vært svært tydelige på at de ønsker å ta i bruk skogen aktivt i sin klimapolitikk, og ikke bare stå for vern.

 

– Vi kan ikke inngå i en avtale som gjør at vi ikke kan utnytte skogens potensiale, sier skogminister Sandra Borch om det reviderte LULUCF-regelverket. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide viser på sin side til Hurdalsplattformen. Der står det blant at regjeringen ønsker å «Bruke skogen aktivt som en sentral del av klimapolitikken og utarbeide et nasjonalt mål og strategi for å øke den naturlige karbonlagringen i norsk natur.» og å «Satse på naturbaserte løsninger på klimakrisen, blant annet øke karbonlagringen i for eksempel matjord, tareskog og skog.» 

 

LES MER OM INNHOLDET I HURDALSPLATTFORMEN HER.

 

Positive signal for skogbruket 

– Det er positivt å høre at begge departement er opptatt av å bruke skogen aktivt fremover. Skogens rolle som CO2-binder, CO2-lagrer og som substitutt til annet materiale ble fremhevet. Skogbruk er en langsiktig næring, men det var bra at raskere tiltak som gjødsling og redusert avskoging ble nevnt, sier næringspolitisk sjef i NORSKOG Benthe E. Løvenskiold.