Aksjeposten til Eidsiva Energi har ligget ute for salg i fire år og vært vanskelig å selge til nye investorer, fordi andelslagene tilsammen har majoritet i selskapet. Og en viktig føring har vært at Moelven er god mottaker av tømmer. Underveis har flere vært interessert, blant annet Umoe, men som eier med mindre enn 50% av aksjene har altså ingen villet gå inn. 

 

Nå tar samvirket grep om enda flere aksjer gjennom dette kjøpet, men maktbalansen mellom de ulike andelslagene forykkes altså. I pressemeldingen står det også:

 

«Skog AS vil til sammen kontrollere 60 prosent av aksjene. Viken Skog og AT Skog har til sammen 20 prosent, Felleskjøpet Agri har 17 prosent. Med den nye aksjeposten på 23, 8 prosent vil de ha kontroll på industrigiganten. – Vi har fått beskjed om at det er inngått avtale og vi vil se om forkjøpsretten skal benyttes, sier Gudmund Nordtun, administrerende direktør i Glommen-Mjøsen Skog.»