Markant nedgang i tømmerprisene
24. april 2020
SKOGSKOLENs første lansering: Nettkurs i planting
27. april 2020

Viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Foto: Jørgen Nordby/Skogbrand

På denne siden kan du lese om:

 

 

 

På vegne av den offentlige skogforvaltningen og næringsaktørene i skogbruket har vi her samlet aktuell informasjon til deg som skogeier i Oslo og Viken. 

 

Norge er inne i en helt spesiell situasjon som skaper utfordringer for hele verdikjeden i skogbruket. Vi oppfordrer deg som skogeier å legge til rette for fortsatt aktivitet, slik at vi også har et fungerende driftsapparat når denne tiden er over. Det er viktig for den framtidige verdiskapingen i skogbruket.

 

Spør gjerne naboskogeieren om han eller hun også har mottatt e-posten med lenke til denne informasjonenog videresend til andre som kan ha nytte av å lese den!  

 

NB! Kanskje mottar du e-posten fra oss flere ganger. Dette er fordi vi mangler e-postadressene til mange av skogeierne i regionen, og har fått hjelp fra kommuner og skogeierorganisasjoner til å sende ut. Vi oppfordrer alle skogeiere til å registrere inn epostadresse på sin side i Skogfondssystemet i Altinn slik at vi har mulighet for å sende viktig informasjon direkte til dere i fremtiden. 

 

 

Hilsen
Nina Glomsrud Saxrud, landbruksdirektør, og resten av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.

 

 

Kilde: www.fylkesmannen.no