Nasjonalpark i Østmarka
28. september 2018
– Det skjedde en endring over natten. Markedskreftene slo inn
1. oktober 2018

Vil du delta på kurs i Norsk PEFC Skogstandard i høst?

NORSKOG og NORTØMMER arrangerer kurs i Norsk PEFC Skogstandard i høst. 

 

Det blir kurs i Norsk PEFC skogstandard på Skullerudstua, General Rugesvei 106, 0692 Oslo tirsdag den 16.10. kl 09:00 – 15:00. Norsk Skogsertifisering og NORTØMMER arrangerer, i samarbeid med Oslo kommuneskoger.

 

Påmelding til Eva Langdalen i NORTØMMER på telefon 904 78 000, eller via post@nortommer.no, innen onsdag 10. oktober.

 

NORTØMMER er sertifisert gjennom ISO 14001 og Norsk PEFC skogsertifiseringssystem, og deltakelse på kurs kvalifiserer til å kunne planlegge og gjennomføre hogst og andre skogtiltak på skogeiendom som leverer eller ønsker å selge tømmer til NORTØMMER.

 

 

Kurset går over en dag, og omhandler Skogeiers forvalteransvar, Planlegging og gjennomføring av hogst og skogtiltak, og hensyn til Særskilte miljøverdier.  Skogsjef i NORSKOG Erling Bergsaker er kursholder. Han var sentral i utviklingen av skogsertifiseringsstandarden 2016.    

 

 

Det påløper en kursavgift,  kr. 500,- (inkl.lunsj)  – denne kan dekkes med skogfond. Deltakerne mottar kursbevis og vår Felthåndbok som inneholder alle kravpunktene i standarden med forklaringer og våre retningslinjer for praktisering.

 

 

 

For de som ikke har anledning til å delta ved oppmøte, minner vi om Skogkurs’ sitt internettbaserte kurs. Les mer om dette på http://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelse.cfm?id=1566.