Webminar om høstbart vilt
11. november 2020
Stora Enso utreder muligheten for kapasitetsøkning på Skoghalls bruk
12. november 2020

Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp?

Rovviltnemndene skal behandle klager på vedtaket om å ta ut 5 ulverevir innenfor forvaltningssonen for ulv. NORSKOG mener dette vedtaket må stå dersom man skal forsøke å komme innenfor det bestandsmålet Stortinget har satt for ulv i Norge. Vi håper og tror nemndene vil stå på vedtaket, men det store spørsmålet er om KLD i sin påfølgende klagebehandling vil gjøre det samme, sier Arne Rørå i NORSKOG. Naturbruksalliansen har sendt et klart budskap til rovviltnemndene i anledning møtet i morgen. NORSKOG er svært fornøyd med at en så bred allianse av grunneier- og naturbruksorganisasjoner står samlet om et klart budskap.

 

Les brevet fra Naturalliansen her.