Økt planting for økt CO2-binding i skog
20. juli 2017
Skogbeskatning som virkemiddel for næringsutvikling
19. juli 2017
 
Prosjekt

Alternativ sporskadeoppretting

Prosjektet «Alternativ sporskadeoppretting» er ferdigstilt og rapporten kan lastes under.

Kjøreskader i forbindelse med skogsdrift kan være vanskelig å unngå i dagens marked med behov for tømmer hele året. Mye kan gjøres i planlegging- og gjennomføringsfasen for å redusere skader, men det er urealistisk å fjerne sporskader totalt i det praktiske skogbruket. Vi ønsket å se på om det fantes alternative metoder for å rette opp sporskader og søkte derfor om midler til et prosjekt som skulle se på mulighetene for å redusere bruk av gravemaskin til sporoppretting etter skogsdrift.

Utgangspunktet er en antakelse om at det i en del situasjoner bør være mulig å utbedre sporskader til akseptable nivåer ved bruk av enklere metoder enn bruk av gravemaskin. Hovedpoenget er å benytte eksisterende maskinkapasitet som allerede er i skogen ved sporskadene, og prøve ut om lassbæreren kan benyttes enten selvstendig eller med påmontert utstyr for å rette opp sporskadene. Et av delmålene som viste seg å gi best resultat var å prøve ut om lassbærer kan påmonteres utstyr, eksempelvis en (modifisert) Drammenslodd, for å sikre hensiktsmessig oppretting av kjøreskader.

I prosjektet har vi sett at slodden fungerer overaskende bra og at den i mange tilfeller vil være et fullgodt alternativ til å rette sporskader med gravemaskin. Når det er sagt vil slodden aldri kunne overta fullstendig for gravemaskinen, men i mange tilfeller er det verdt å prøve ut slodden. Vi ser at på bløt mark med mye finstoff i jorden gir slodden gode resultater, mens på tørrere marktyper med mer stein vil slodden slite med å rette opp dype kjøreskader. Kvist, stein, stubber og andre hindringer ser heller ikke ut til å være spesielt begrensende for fremkommeligheten, da slodden kommer seg enten over eller rundt hindringen på en grei måte.

Prismessig vil tiltaket være vesentlig rimeligere enn å bruke gravemaskin, men utfordringene er å finne en modell som både sikrer at entreprenøren får betalt for jobben og som samtidig ivaretar en god driftspris til skogeier. En mulig løsning er at det er entreprenøren sin oppgave å levere et sluttprodukt uten sporskader og så får det bli opp til entreprenøren om han skal bruke lassbærer eller gravemaskin til oppretting av skadene, eller andre tiltak for å redusere sporskadeomfanget.

Prosjektleder

Øivind Østby-Berntsen

Skogkonsulent

+ 47 92 61 73 88