Skånsomme lassbærere for bæresvak mark
23. november 2018

Bruk av bildedata i skogbruksplanleggingen

DCIM100MEDIADJI_0673.JPG

 
Prosjekt

Bruk av bildedata i skogbruksplanleggingen

Denne rapporten avslutter NORSKOG sin del av prosjektet "Bruk av bildedata i skogbruksplanleggingen". Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU og NORSKOG, der NORSKOG har hatt prosjektlederansvaret. Arbeidet er finansiert av Utviklingsfondet for Skogbruket og Skogtiltaksfondet, samt egenandel fra henholdsvis NMBU og NORSKOG.

Bakgrunn

Tilgang på oppdaterte ressursdata er nødvendig for å fatte de riktige beslutningene i skogforvaltningen. I dag lages de aller fleste nye skogbruksplaner vha. flybåren laserscanning etter den såkalte arealmetoden. I dette prosjektet har man sett på om man kan benytte fly- eller dronebilder som datagrunnlag for skogbruksplaner vha. bildematching.

Prosjektet sin del 1,utført av NMBU, viser at bildematching basert på bilder tatt fra fly gir nesten like gode takstresultater som en får ved ordinær laserscanning.
Bruk av dronebilder og bildematching kan også benyttes til å lage skogbruksplaner for mindre skogområder, men kostnadene kan bli høye hovedsakelig grunnet høyt tidsforbruk for innsamling av prøveflater i forhold til kartlagt areal.

Dronebilde over skog

Basert på våre erfaringer for det praktiske utøvende skogbruket har bruk av droner to viktige og enkelt tilgjengelige funksjonsområder:

 

• Generering av nye ortofoto for ajourføring av skogbruksplan og dokumentasjon av f.eks. miljøhensyn
• Extended eyes – dvs. bruk av drone for å få bedre oversikt fra luften. Dette kan være nyttig for eksempel i tett skog, overblikk over store arealer eller i vanskelig tilgjengelig terreng, der man vil ha stor nytte av et oversiktsbilde fra et helikopterperspektiv.

 

 

Hovedbegrensningene for bruk av drone er:

• Relativt kort flytid pr batteri (i praksis ca. 15-20 minutter)
• Utfordrende å se dronen til enhver tid (noe det er krav om at en skal)
• Værforhold – bør ikke være for mye vind og heller ikke for mye/lite lys. Dvs. at det er værbegrensninger for når det er optimale flyforhold

Bakgrunn

Tilgang på oppdaterte ressursdata er nødvendig for å fatte de riktige beslutningene i skogforvaltningen. I dag lages de aller fleste nye skogbruksplaner vha. flybåren laserscanning etter den såkalte arealmetoden. I dette prosjektet har man sett på om man kan benytte fly- eller dronebilder som datagrunnlag for skogbruksplaner vha. bildematching.

Prosjektet sin del 1,utført av NMBU, viser at bildematching basert på bilder tatt fra fly gir nesten like gode takstresultater som en får ved ordinær laserscanning.
Bruk av dronebilder og bildematching kan også benyttes til å lage skogbruksplaner for mindre skogområder, men kostnadene kan bli høye hovedsakelig grunnet høyt tidsforbruk for innsamling av prøveflater i forhold til kartlagt areal.

Dronebilde over skog

Basert på våre erfaringer for det praktiske utøvende skogbruket har bruk av droner to viktige og enkelt tilgjengelige funksjonsområder:

 

• Generering av nye ortofoto for ajourføring av skogbruksplan og dokumentasjon av f.eks. miljøhensyn
• Extended eyes – dvs. bruk av drone for å få bedre oversikt fra luften. Dette kan være nyttig for eksempel i tett skog, overblikk over store arealer eller i vanskelig tilgjengelig terreng, der man vil ha stor nytte av et oversiktsbilde fra et helikopterperspektiv.

 

 

Hovedbegrensningene for bruk av drone er:

• Relativt kort flytid pr batteri (i praksis ca. 15-20 minutter)
• Utfordrende å se dronen til enhver tid (noe det er krav om at en skal)
• Værforhold – bør ikke være for mye vind og heller ikke for mye/lite lys. Dvs. at det er værbegrensninger for når det er optimale flyforhold