Skånsomme lassbærere for bæresvak mark
23. november 2018
Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader
3. mai 2018

Skogbeskatning som virkemiddel

 
Prosjekt

Skogbeskatning som virkemiddel

Denne rapporten dokumenterer arbeid gjennomført i prosjektet "Skogbeskatning som virkemiddel". Prosjektet er et samarbeid mellom Statskog, Norges skogeierforbund (NSF) og NORSKOG. NORSKOG har vært sekretariat for arbeidet. Prosjektet er finansiert av de tre partene samt Skogtiltaksfondet og NHO mat og drikke.

Denne rapporten dokumenterer arbeid gjennomført i prosjektet «Skogbeskatning som virkemiddel».
Prosjektet er et samarbeid mellom Statskog, Norges skogeierforbund (NSF) og NORSKOG. NORSKOG
har vært sekretariat for arbeidet. Prosjektet er finansiert av de tre partene samt Skogtiltaksfondet og
NHO mat og drikke.

Prosjektgruppen har vært ledet av Benthe E. Løvenskiold (NORSKOG). Øvrige medlemmer i
arbeidsgruppen har vært Ellen Alfsen (NSF), Arnt Rørvik (Statskog), Even Bergseng (NORSKOG), Erling
Bergsaker (NORSKOG) og Yngve Holth (Glommen).


Prosjektets styringsgruppe har bestått av Øystein Aagesen (Statskog t.o.m. januar 2017), Gunnar Lien
(Statskog f.o.m. februar 2017) Erik Lahnstein (NSF) og Arne Rørå (NORSKOG).


Prosjektet har bestått av en kombinasjon av faglig utredningsarbeid (FoU) og næringspolitiske
oppgaver. Dette har ført til at FoU-delen har vært knyttet til aktuelle sakskomplekser og utredet ulike
skatteforhold basert på aktuelle skattesatser og -modeller. I løpet av prosjektperioden har det skjedd
store endringer i skattereglene for skogbruket og mange av de analysene som prosjektet har laget, har
hatt en sentral rolle i næringspolitisk aktivitet. Men ved at flere av skattereglene er vesentlig endret, vil
enkelte av rapportens kapitler derved være basert på og referere til ordninger og satser som er endret
siden kapitlene ble skrevet.

Oslo, desember 2017

Prosjektleder

Benthe Løvenskiold

Næringspolitisk sjef

91 87 80 54


 

Denne rapporten dokumenterer arbeid gjennomført i prosjektet «Skogbeskatning som virkemiddel».
Prosjektet er et samarbeid mellom Statskog, Norges skogeierforbund (NSF) og NORSKOG. NORSKOG
har vært sekretariat for arbeidet. Prosjektet er finansiert av de tre partene samt Skogtiltaksfondet og
NHO mat og drikke.

Prosjektgruppen har vært ledet av Benthe E. Løvenskiold (NORSKOG). Øvrige medlemmer i
arbeidsgruppen har vært Ellen Alfsen (NSF), Arnt Rørvik (Statskog), Even Bergseng (NORSKOG), Erling
Bergsaker (NORSKOG) og Yngve Holth (Glommen).


Prosjektets styringsgruppe har bestått av Øystein Aagesen (Statskog t.o.m. januar 2017), Gunnar Lien
(Statskog f.o.m. februar 2017) Erik Lahnstein (NSF) og Arne Rørå (NORSKOG).


Prosjektet har bestått av en kombinasjon av faglig utredningsarbeid (FoU) og næringspolitiske
oppgaver. Dette har ført til at FoU-delen har vært knyttet til aktuelle sakskomplekser og utredet ulike
skatteforhold basert på aktuelle skattesatser og -modeller. I løpet av prosjektperioden har det skjedd
store endringer i skattereglene for skogbruket og mange av de analysene som prosjektet har laget, har
hatt en sentral rolle i næringspolitisk aktivitet. Men ved at flere av skattereglene er vesentlig endret, vil
enkelte av rapportens kapitler derved være basert på og referere til ordninger og satser som er endret
siden kapitlene ble skrevet.

Oslo, desember 2017