Bruken av tømmerkaiene må organiseres!
7. January 2013
Hvem skal ut?
29. January 2013

Høringssvar om EUs tømmerforordning mot ulovlig hogst

NORSKOG mener det ikke er nødvendig med omfattende nye kontrollprosedyrer for tømmeromsetning og ber om en forsvarlig implementering av nye forskrifter.

NORSKOG mener det ikke er nødvendig med omfattende nye kontrollprosedyrer for tømmeromsetning og ber om en forsvarlig implementering av nye forskrifter.

Les NORSKOGs høringsbrev her.

Høringsbrevet fra Miljøverndepartementet finner du her.