Pressemelding Biozin

27. november 2018
ET STEG NÆRMERE FULLSKALA-ANLEGG FOR PRODUKSJON AV BIORÅOLJE   Biozin Holding AS fortsetter arbeidet med […]

Regjeringen Solberg overprøver nok en gang Stortinget

17. desember 2018
Dette er jo nærmest en oppfordring til distriktsbefolkningen om å finne frem de gule vestene og markere sin misnøye med regjeringen og sin støtte til Stortingsflertallet.

Brutte målekjeder – kan vi redusere risikoen?

16. januar 2019
Jakob Sandven (NORSKOG) og Frans Kockum (tidl. Norsk Virkesmåling, nå NIBIO) har undersøkt om det er mulig å redusere risikoen for å oppleve økonomisk tap som følge av volumforskjell ved eksport av tømmer mellom Norge, Sverige, Latvia og Tyskland. Det viste seg at de ulike kuberingsmetodene, måten tømmeret måles på, i liten grad påvirker differansen i volum – det er forskjeller i avrundingsregler som gir størst utslag.

Seminaret Hjortevilt 2019 – Skogkurs

24. januar 2019
Seminaret Hjortevilt 2019 arrangeres i år på Ringsaker 27. og 28. mars. Det forventes 250 deltakere fra blant annet forskning og undervisning, offentlig og privat forvaltning, organisasjoner og med grunneiere og jegere fra hele Norge. Dette er det 15. seminaret i rekken, og som vanlig med bra spennvidde i programmet.

Årsmøte i NORSKOG

25. mars 2019
Torsdag 25.april avholdes årsmøte i NORSKOG.

Skogforum i Oslo 25. sept 2019; – Hvordan få til en klimaoptimal skognæring?

6. september 2019
PROGRAMMET for Skogforum 25. sept, Litteraturhuset – Oslo

Skogforum i Oslo: – om skog og klima på Youtube

2. oktober 2019
Gikk du glipp av Skogforumet om skog og klima på Litteraturhuset den 25. september? – Eller trenger å repetere noe? Da kan du se hele møtet strømmet her.

Høringsuttalelse: Representantforslag 151 S (2018-2019)

6. november 2019
NORSKOG er en organisasjon som arbeider for et aktivt, verdiskapende og bærekraftig skogbruk. Vi organiserer […]

Klimakur 2030

1. februar 2020
Rapporten Klimakur 2030 ble i dag presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
TREPLANTER: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot vil åpne for sitkagran-planting som et klimatiltak. Foto: Frode Hansen

Høyre-utvalg vil plante sitkagran for å redde klimaet

23. februar 2020
Høyre-landsmøtet i mars skal ta stilling til et forslag om å tillate storstilt planting av trær med høy evne til CO2-opptak for å berge klimaet. I så fall må det omstridte sitkagrantreet tas til nåde igjen.

Husk frist 1. september for ekstraordinært tilskudd til skogplanting

28. august 2020
Plantet du selv i vår? Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting, må sende søknad til kommunen innen 1.9 for å få dette tilskuddet. Gjelder også ved planting av juletrær.

Denne vinteren/våren møtes vi digitalt!

21. februar 2021
NORSKOG og NORTØMMER arrangerer digitale skogkvelder!

Presentasjoner og Q & A fra Skogkulturwebinar

15. april 2021
På Skogkulturwebinaret tirsdag 13ende April var det en egen Spørsmål & Svar-del der deltakerne kunne stille spørsmål til foredragsholderne. Her gjengir vi det som ble skrevet. Plansjer fra to av foredragene ligger også her.

Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen la norskeide bedrifter beholde egenkapital

15. april 2021
Alliansen ber regjeringen om å fjerne formuesskatt på arbeidene kapital for å sikre bedrifters evne til å overleve, og å omstille seg i tiden etter krisen.

NORSKOGs årsmelding for 2020

28. april 2021
Eiendomsrett er et høyt prioritert tema for NORSKOG. Vi har jobbet mye både med å kartlegge hva som påvirker eiendomsretten negativt, og hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen. Både noen av våre webinarer, og ikke minst årsmeldingen, er preget av dette.

Museskader på ungskog

21. mai 2021
Det observeres i år stadig mer skader som følge av mus på ungskog. Dette er en konsekvens av at vi har hatt et smågnager-år, med stort omfang av mus.

NORSKOGs innspill om mineralloven

25. mai 2021
Regjeringen satte ned et lovutvalg for litt tid tilbake som har i oppdrag å evaluere alle sider ved loven og ambisjonen er at dette skal lede frem til en endringer av loven.

Seminar om skogbruk, artsmangfold og karbon 2. juni kl. 12.-15.

26. mai 2021
Hvordan skal vi ta vare på artsmangfold og skogens viktige rolle som karbonfanger – samtidig med at skogbruket kan drive næring? 

Kan noen rydde og merke stier i utmark uten grunneiers samtykke?

4. juni 2021
Vi er inne i tiden for dugnadsarbeid og tilrettelegging for friluftsliv. Da dukker spørsmålet opp: Kan turlaget, kommunen eller andre rydde og merke stier uten grunneiers samtykke?

Norske Skog har besluttet å konvertere avispapirmaskinen i Golbey

23. juni 2021
Styret for Norske Skog har besluttet å konvertere en avispapirmaskinen PM1 til produksjon av resirkulert emballasje ved fabrikken i Golbey i Frankrike. Det skal investeres ca 250 millioner euro

Rigide lover hindrer Værdalsbruket fra å utnytte ressursene fult ut

29. juli 2021
Børstad har ambisjoner om å bygge ut flere hytter, for å bedre kunne utnytte ressursene, men blir stoppet av plan- og bygningsloven. – Vi kunne økt utbyttet betydelig dersom vi kunne satt opp flere hytter knyttet til flere jaktterreng, kommenterer Børstad.

Ny skograpport: Stabil tilvekst, mer død ved og gammel skog.

6. september 2021
En ny rapport fra NIBIO Landsskogtakseringen gir nøyaktig oversikt over skogen i hele Norge – inkludert Finnmark. Målinger fra over 22 000 prøveflater viser at mengden tømmer øker – men ikke like raskt som tidligere

Den store partioversikten del 1/2: FoU, verdikjeden og veibygging

6. september 2021
Partiene har alle fastslått at skogbruk er viktig for Distrikts-Norge og det grønne skiftet, men hvilken skogpolitikk har de egentlig? Les om partienes skogpolitikk om FoU, verdikjeden og vei.

Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?»

17. november 2021
Seminaret arrangeres 18.-19. januar 2022 på Biri og vil være særlig interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

NORSKOG og NORTØMMER sertifisert som gode arbeidsplasser!

17. november 2021
Dette betyr at NORSKOG og NORTØMMER er blant de beste arbeidsplassene i Norge!

Debatt om Norsenga-terminalen

29. juni 2022
Er samferdselsministeren fornøyd med BaneNOR sitt forslag om at bygging av tilsving og krysningsspor på Kongsvinger- og Solørbanen, samt flytting og utvidelse av den sterkt overbelasta tømmerterminalen på Nordsenga skrinlegges? spør Tor André Johnsen samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

NORSKOG på høring i Energi- og miljøkomiteen

20. oktober 2022
For NORSKOG var det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for areal som båndlegges.

NORSKOG erklærer partshjelp i prinsipiell sak om eiendomsrett og mineralutvinning

24. januar 2023
Styret i NORSKOG har besluttet å erklære partshjelp til støtte for Arctic Mineral Resources i ankesak for Høyesterett.

Unntak fra registreringsplikten for tilhengere

6. februar 2023
I Januar 2022 innførte statens vegvesen unntak fra registreringsplikten for noen tilhengere. Det har vært noe tvil rundt ulike tilfeller, og statens vegvesen har nå kommet med et skriv som tar for seg noen av disse tilfellene.