Hvor skal trærne stå?
15. april 2021
Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen la norskeide bedrifter beholde egenkapital
15. april 2021

Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen la norskeide bedrifter beholde egenkapital

Store utfordringer

Norsk næringsliv har møtt store utfordringer i 2020 og 2021. Svært mange bedrifter har fått store likviditetsutfordringer som følge av koronakrisen og bortfall av markeder. Formueskatten fastsettes uavhengig av bedriftenes lønnsomhet og likviditet og forsterker en allerede vanskelig økonomisk situasjon.

 

Vil fjerne formuesskatt på arbeidene kapital

Alliansen for norsk privat eierskap har sendt et brev til regjeringen hvor de uttrykker sine bekymringer og ønsker. Les hele brevet her: Brev fra Alliansen til regjeringen april 2021.

 

Alliansen ber regjeringen fjerne formuesskatt på den arbeidende kapitalen gjennom

  • fortsatt nedtrapping i revidert nasjonalbudsjett for 2021
  • full fjerning i statsbudsjettet for 2022 ved at verdsettelsen på den arbeidende kapitalen settes til 0.

Dette for å styrke norskeide bedrifters likviditet og evne til å investere, sysselsette og omstille seg i en krevende tid.

 

Arbeidende kapital er ikke midler som benyttes til privat forbruk, boliger eller hytter, men til å omstille og utvikle virksomhetene. Formuesskatt på den arbeidende kapitalen rammer særlig små og mellomstore bedrifter, og særlig bedrifter i distriktene, der kapitaltilgangen er svakere og bedriftene i stor grad er avhengige av eiernes egenkapital.

 

Alliansen

Alliansen for norsk privat eierskap består av 11 næringsorganisasjoner: Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Rederiforbund, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Maskinentreprenørenes Forbund, SMB Norge og Regnskap Norge.