Buskerud tingretts prinsipielt viktige avgjørelse styrker grunneiers rettigheter i festesaker
17. november 2021
NORSKOG og NORTØMMER sertifisert som gode arbeidsplasser!
17. november 2021

Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?»

Seminaret er et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser.

Etterspørselen etter aktivitetsferier, opplevelser og lokalmat har økt gjennom mange år. Dermed har det oppstått et mulighetsrom for flere aktører med interesser i norsk utmark, til næringsutvikling knyttet til jakt og jaktopplevelser. Innovasjon Norge inviterer derfor seminar om jakt og jaktopplevelser som næring. Tittelen på seminaret er «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?». Seminaret er et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser.

Seminaret arrangeres 18.-19. januar 2022 på Biri (Honne Hotell og konferansesenter) og vil være særlig interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

Seminaret tar utgangspunkt i situasjonen i dag, og sammen med foredragsholdere og deltakere er målet å komme frem til gode tiltak og forslag til løsninger, for å kunne ta ut potensialet som ligger i økt næringsutvikling basert på høstbare viltressurser. Seminaret vil også ta opp viltkjøtt og vilt som matressurs, og opplevelser som safari og viltopplevelser uten våpen. Programmet er under utvikling, og vil bli publisert her så snart det er klart.

NORSKOG oppfordrer til å melde seg på, og holde av datoene. Påmelding gjøres her.