NIBIO ser barkbilleskader ved hjelp av satellitt
20. mai 2021
Stortinget vil gi kommunene mer selvstyre angående ATV-kjøring i utmark.
21. mai 2021

Museskader på ungskog

Det observeres i år stadig mer skader som følge av mus på ungskog. Dette er en konsekvens av at vi har hatt et smågnager-år, med stort omfang av mus. Mus kan ringbarke trærne i nedre del og gnage barken lengre opp på stamme og greiner. Det er observert skader på ungskog av ulik størrelse, opp mot 2 m. trehøyde.

 

Smågnagerskade som dette dekkes av skogbrannforsikring i Skogbrand. Dekning fra forsikring forutsetter sammenhengende skadefelt over 2 dekar, hvor det er minst 25% plantedød. Delvis skadeerstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.

 

Smågnagerskadene er lettest å observere nå på våren. Ungskogen bør nå sjekkes, og en bør sjekke mer enn bare siste års planting. Eventuelle skader bør så snart som mulig meldes til forsikringsselskapet Skogbrand, forutsatt at du har skogbrannforsikring, og (Meld skade til Skogbrand her) og til NIBIO på Skogskader.no

 

Se også https://norskog.no/nytt-fra-norskog-forsiden-og-egen-side/skogskader-vinteren-2021/