Dårlig rypeår i Nord-Norge

NORSK INDUSTRI – DER INDUSTRI MØTER POLITIKK
6. august 2018
Storviltjakten truet av tørken
7. august 2018

Dårlig rypeår i Nord-Norge

Totalt ble 167 000 ryper skutt i løpet av jaktåret 2017/2018. Det er 8 prosent færre enn året før. Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert utbytte i Troms og Finnmark. I Sør-Norge fortsatte oppgangen fra året før.

I alt ble 65 000 ryper felt i Nord-Norge i løpet av jaktåret 2017/2018, viser statistikken over småviltjakt. Det er en nedgang på 31 prosent fra året før. I Sør-Norge økte utbyttet med 16 prosent. Av det totale utbyttet på 167 000 felte ryper var 107 000 liryper og 60 000 fjellryper.

Rekordlavt utbytte i Finnmark

– Både i Troms og Finnmark fortsatte nedgangen fra jaktåret 2016/2017 opplyser seniorrådgiver i SSB, Trond Amund Steinset.

– I Finnmark ble 12 000 ryper felt, som er det laveste fellingstallet som er registrert for dette fylket, utdyper han.

Bare fra foregående jaktår representerer dette en nedgang på om lag 60 prosent. Tidligere har Finnmark vært det fylket hvor det ble skutt flest ryper, og 1987/1988 var det absolutte toppåret med om lag 170 000 felte ryper.

Årsaken til nedgangen er lave bestander av rype, som har ført til begrensninger i antall jegere og hvor mye hver jeger kan ta ut. I Troms ble i alt 30 000 ryper felt. Det er 27 prosent færre enn jaktåret før. I Troms må vi tilbake til jaktåret 2013/2014 for å finne lavere fellingstall. Selv med denne nedgangen ble Troms det fylket hvor det ble felt flest ryper sist jaktår.