BLI MEDLEM?

Hva gjør NORSKOG

NORSKOG er medlemsorganisasjonen for deg som er aktiv skogeier i Norge.

 

NORSKOG arbeider for deg som skogeier med:
– Næringspolitikk  
– Skogfaglig rådgivning
– Tømmerhandel og skogkultur
– Nyhetsoppdatering

 

NORSKOG driver en aktiv næringspolitikk, og lytter til våre medlemmer

 

Ønsker du å bli medlem?

Send en forespørsel til oss, så sender vi deg utfyllende informasjon om NORSKOG

Næringspolitikk:

Vi arbeider næringspolitisk for å oppnå gode rammebetingelser for deg som vil drive et aktivt og dynamisk skogbruk. Se hva NORSKOG arbeider for næringspolitisk her.

Våre viktigste arbeidsfelt er: EiendomsrettSkatt, Rovdyr, Miljø, TransportNæringsutvikling og Industripolitikk

Skogfaglig rådgivning:

Trenger du skogfaglig rådgivning, kan vårt kompetente konsulentteam hjelpe deg. For oss i NORSKOG er alltid faglig kvalitet viktigst.

 

Tømmerhandel og skogkultur:

For tømmerhandel eller skogkultur i din skog kan du ta kontakt med vår operative enhet NORTØMMER. NORTØMMER er bygd opp for å sikre konkurransen i tømmermarkedet.

 

 

Nyheter:

Vi holder våre medlemmer og andre interessenter aktivt informert om hva som skjer innen næringen med daglige nyheter på vår hjemmeside – i tillegg til kommentarer fra våre ansatte om aktuelle saker innen næringspolitikk, tømmermarked og skogfag.

 

De viktigste nyhetene samles i NORSKOGs Nyhetsbrev hver 14. dag. Fire ganger i året får du da også en spesialutgave om markedet – «Innsikt marked».

 

All kunnskap som er opparbeidet i konsernet brukes til næringspolitisk arbeid, til å finne nye markeder og styrke våre medlemmers interesser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her:

MEDLEM


 

Som medlem vet jeg at jeg får de beste rådene innenfor skog, utmark og tekniske løsninger

 

Mette Marie Heiberg, Kaupanger i Sogndal

MEDLEM


Som aktiv skogeier gir det faglig trygghet å ha en profesjonell eierorganisasjon i ryggen. NORSKOG er alltid i forkant
og 
proaktive næringspolitisk.

 

Lorentz Sæthern, Eidskog, Innlandet

VÅRE MEDLEMMER

 

NORSKOGs medlemmer er norske skogeiere som eier og forvalter mer enn 13 millioner dekar skog og utmark (et område litt mindre enn Buskerud), og står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skogressursene i Norge.

 

Derfor er NORSKOG særlig opptatt av våre medlemmers eiendomsrett og -ansvar:

 

  • Å eie skog er et ansvar, fordi du råder over ressurser som betyr mye for samfunnet. Vi mener dette ansvaret må ivaretas slik at skogen drives bærekraftig, i samspill med brukere og i tråd med samfunnets forventninger.
  • NORSKOG mener at en sterk privat eiendoms- og disposisjonsrett gir driftige eiere og en sterk næring.
    Derfor er den private råderetten en forutsetning for varig optimal bruk av naturressursene som råstoff til en verdikjede som gir arbeidsplasser og produkter til et bærekraftig samfunn, etter vår mening.

MEDLEM


 

Grunnleggende for et godt demokrati er å hegne om eiendomsretten på alle nivåer. Det gjør NORSKOG gjennom sitt næringspolitiske arbeid.

 

Anders Kiær, Østerdalen

Bli kjent med flere av vår medlemmer

MEDLEM


– NORSKOG og NORTØMMER har sørget for reell konkurranse for meg som skogeier i Sør-Trøndelag. Nå kan jeg være trygg på å få den beste tømmerprisen og driftsprisen.

 

Eilif Peder Follstad, Trøndelag

MEDLEM


– For meg er service og frihet som skogeier i NORSKOG og NORTØMMER-systemet viktigst. Her blir jeg sett og respektert som skogeier av en lagspiller som følger opp skogen min.

 

Ragnhild Helle, Spydeberg, Østfold

MEDLEM


– NORSKOGs fagmiljø er en veldig viktig kunnskapsbase når jeg trenger råd rundt drift av egen skog- og utmarkseiendom.

 

Trygve Ebbing, Trøndelag

MEDLEM


– I NORSKOG er jeg del av en medlemsmasse med høy kompetanse på felt som både næring, juss og økonomi – såvel som skogbruk.
Det gir et godt nettverk.

Olav Bjørnli, Vestfold / Telemark

 

Ønsker du å bli medlem?

Send en forespørsel til oss, så sender vi deg utfyllende informasjon om NORSKOG