Introduksjon:

NORSKOG og NORTØMMER AS er «behandlingsansvarlig» for dine personopplysninger. Vi bestemmer formålet med og behandlingen av dine personopplysninger. Vi er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv, herunder din rett til personopplysningsvern.

Denne personvernerklæringen tar sikte på å gi deg tilstrekkelig og god informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger i henhold til dine rettigheter.

Behandlingen av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven, hvor General Data Protection Regulation (GDPR) er implementert.

 

Definisjon av personopplysning, og hvilke personopplysninger vi behandler:

Personopplysninger kan defineres som «enhver informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («registrerte»)».

NORSKOG og NORTØMMER AS behandler personopplysninger til kunder, avtalepartnere, leverandører, ansatte, samt databehandlere vi har avtaler med.

NORSKOG og NORTØMMER AS behandler ikke sensitive personopplysninger etter lovens forstand. Personopplysninger vi behandler er personopplysninger som fødsels- og personnummer, organisasjonsnummer, adresse, gnr/bnr, kartdata for eiendom, annen eiendomsdata, e-postadresser, telefonnumre, kontonumre, data generert av entreprenører i arbeid, kundeforholdets/leverandørforholdets formål og art, osv. Eksemplene er ikke ment å være uttømmende.

NORSKOG og NORTØMMER AS behandler også personopplysninger som registreres underveis i kunde/leverandør/avtaleforholdet. Eksempler på dette kan være kontraktsendringer, innbetalinger, transaksjoner, transaksjonshistorikk, data generert av entreprenør i arbeid osv. Eksemplene er ikke ment å være uttømmende.

NORSKOG og NORTØMMER AS er å anse som ett konsern, og personopplysninger kan derfor flyte fritt mellom disse.

NORSKOG og NORTØMMER AS benytter informasjonskapsler ved nettstedsbesøk. Det registreres IP-adresser, og man benytter Google Analytics med standardinnstillinger.

 

Til hvilke formål behandler vi personopplysninger:

NORSKOG og NORTØMMER AS behandler personopplysninger til disse formål:

  • Der behandlingen er nødvendig for å ivareta forretningsmessige formål, for gjennomføring av en kontrakt, for gjennomføring/ivaretakelse av et kunde- eller leverandørforhold
  • For interne formål hos NORSKOG og NORTØMMER AS. Dette vil eksempelvis kunne være forretnings- og metodeutvikling, kunde/leverandøranalyser, risikovurderinger, statistikk, for å forbedre tjenester levert av NORSKOG og NORTØMMER AS. Eksemplene er ikke ment å være uttømmende
  • Når det foreligger en tilstrekkelig lovhjemmel som rettslig forplikter oss å gi eller rapportere til det offentlige. Eksempler på dette er skatterapporterting, rapportering av personopplysninger ved saker i rettsapparatet osv. Eksemplene er ikke ment å være uttømmende
  • For markedsføring av våre tjenester. Dette skjer ikke uten samtykke fra eier av personopplysningene, enten gjennom vilkår i aktuell signert kontrakt, eller ved skriftlig samtykke til dette.

For behandling utover dette kreves skriftlig samtykke fra eier av personopplysningene. Et slikt samtykke skal være enkelt å forstå, og lett å trekke tilbake jf. lovens krav.

Fra hvor får vi dine personopplysninger fra:

  • Fra deg, gitt til oss gjennom avtale, avtaleforhold eller samtykke
  • Fra våre databehandlere (som f.eks. entreprenører) og/eller underleverandører hvor det finnes mulighet for deling av slike opplysninger på en lovmessig måte, eller ved avtale
  • Private og offentlige tilgjengelige informasjonstjenester som eksempelvis grunnboken, telefonkatalogtjenester som 1881 osv., kartverket. Eksemplene er ikke ment å være uttømmende
  • Det offentlige, hvor slik informasjon kan gis oss

Oppbevaring av personopplysninger og sikkerhet:

NORSKOG og NORTØMMER AS har etablerte retningslinjer og prosedyrer for å ivareta personopplysninger på en sikker måte. Virksomheten følger de til enhver tid oppdaterte «retningslinjer for personvern i NORSKOG og NORTØMMER AS» som ligger tilgjengelig for alle ansatte, og som alle ansatte er satt inn i.

NORSKOG og NORTØMMER AS krever også at personer som behandler personopplysninger har signert en konfidensialitetserklæring. Alle ansatte har derfor signert på en slik erklæring.

NORSKOG og NORTØMMER AS plikter å sørge for at de personopplysninger vi behandler er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, og at de ivaretas i henhold til lovens krav om dette.

NORSKOG og NORTØMMER AS behandler personopplysninger for så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene angitt i denne personvernerklæringen. Etter dette har vi sletterutiner for å slette slike personopplysninger.

Unntak følger av hvor det påhviler oss en rettslig forpliktelse å lagre personopplysningene lenger, eller loven tillater oss å lagre dem for en lengre periode. Eksempler på dette vil være regler etter bokføringsloven, arkiveringsloven, skatteforvaltningsloven, mm. Eksemplene er ikke ment å være uttømmende.

NORSKOG og NORTØMMER AS kan ha en interesse av å sitte på personopplysninger for så lenge det vil være mulig for eier av personopplysningene å rette erstatningskrav mot oss.

Utover dette skal personopplysninger slettes etter avsluttet kunde/leverandørforhold med mindre loven pålegger eller tillater oss lengre lagring.

 

Overføring av personopplysninger:

Overføring av personopplysninger til tredjepart utenfor NORSKOG og NORTØMMER AS kan bare skje hvor det vil være nødvendig for å opprettholde kunde/leverandørforhold inngått ved kontrakt, for databehandlere med inngått databehandleravtale med NORSKOG og NORTØMMER AS, eller hvor det på andre måter er avtalt eller gitt samtykke til en slik overføring.

NORSKOG og NORTØMMER forplikter seg til å dele personopplysninger med det offentlige hvor det finnes tilstrekkelig lovhjemmel for dette, og således er rettslig forpliktet til dette.

 

Dine rettigheter i tilknytning til personopplysninger vi besitter:

Dersom personopplysningene om deg er gitt oss ved samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykke. Vi plikter da å gjøre deg klar over følgene av dette.

Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger, og for noen tilfeller hvor vilkårene for dette er tilstede, få korrigert eller slettet dine personopplysninger, alternativt be om begrenset behandling av dine personopplysninger.

Du har en rett til dataportabilitet. Denne er nært knyttet til innsynsretten som beskrevet over, men skiller seg fra den på mange måter. Retten til dataportabilitet tillater deg å motta oppgitte personopplysninger til NORSKOG og NORTØMMER AS, i et «strukturert, vanlig og maskinlesbart format», og å «overføre dataene til annen databehandler» jf. GDPR.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger, direkte til oss (se kontaktinformasjon). Skulle du føle at svaret fra oss er utilfredsstillende har du rett til å klage til datatilsynet, som er den relevante tilsynsmyndigheten.

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

 

Kontaktinformasjon:

NORSKOG
Lilleakerveien 31, oppgang B
0283 Oslo
Tlf: +47 48 17 10 00
Mail: firmapost@norskog.dev.indexportal.no

NORTØMMER AS
Jegerstien 18
2406 Elverum
Tlf: +90 47 80 00
Mail: post@nortommer.no

NORSKOG og NORTØMMER AS kan oppdatere og endre denne personvernerklæringen. Den oppdaterte versjonen skal til enhver tid være den du kan finne på hjemmesidene våre.

Cookies

Vi benytter cookies for å spore brukeraktivitet. En cookie er en liten tekst-fil som vi lagrer på din PC. Dette gjør vi får å kunne holde orden på hva der skjer under ditt besøk og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus.

Vi benytter følgende Cookies:

  • Google Analytics (for å spore våre brukeres aktivitet og identifisere brukerreise og hvilke innhold som leses)
  • Språkvalg (vår side er tilgjengelig også på engelsk og vi lagrer lokalt hvilket språk som er valgt)

Hjemmesidens bruk av cookies
Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., om du tidligere har besøkt siden, og hvilke artikler du har lest. Overordnet benyttes cookies som som del av vår løsning for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg.

Slik avviser eller sletter du dine cookies
Avvisning av cookies:
Du kan alltid avvise cookies på din PC ved å endre innstillingene i din Internett-browser. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken browser du benytter. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være mange funksjoner og tjenester du ikke kan benytte fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at hjemmesiden kan huske de valg du foretar.

Du kan velge hvilke annonsenettverk du ikke ønsker at skal dele dine persondata på tvers av forskjellige slike nettverk ved å klikke her.

Sletting av cookies:
Cookies som du tidligere har akseptert, kan senere enkelt slettes. Benytter du en PC med en nyere Internett-browser, kan du slette dine cookies ved å benytte snarveistastene: CTRL + SHIFT + Delete. Dersom disse ikke fungerer, og/eller benytter du en MAC, må du først avklare hvilken browser du benytter og deretter klikke på den relevante linken under:
  Internet Explorer

  Mozilla Firefox

  Google Chrome

  Opera

  Safari

  Flash cookies (alle browsere)

  iPhone, iPad og annet fra Apple

  Telefoner med Android styresystem

  Telefoner med Windows 7

Husk: Benytter du flere Internett-browsere, må du slette cookies i hver enkelt.

Nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev. Alle våre abonnenter kan når som helst melde seg av dette. Link ligger i bunnen av hver utsending.

Abonnentenes epost blir ikke delt med andre parter.