Meld deg på vårt nyhetsbrev


24. mai 2019

Nye rovdyrtall: Økning av jerv og bjørn i Norge

Mens både bjørne- og jervebestanden øker, ble det registrert færre ulver i 2018.
24. mai 2019

Grøfting etter hogst kan gi nytt bestand en god start

For å hindre at grøftekantene raser, skal grøfting helst gjennomføres ved bruk av profilskuffe med rette kanter. Foto Bjørn Helge Bjørnstad
24. mai 2019

Skogsägare allt mer intresserade av alternativa avverkningsmetoder – kan bokskogar bli något för ett varmare Finland?

Skogen är mycket viktig både för Finlands ekonomi och för att motarbeta klimatförändringen. Den är en förnyelsebar resurs och en viktig del av klimat- och miljöfrågorna som avlöser varandra.
24. mai 2019

Etablerer ny tømmeraktør, mister styreplass i Skogeierforbundet

Sammen med Tarje Kusslid og Martin Braanaas i Sunnfjord Skog har Ingunn Kjelstad etablert selskapet Fjordtømmer AS.
24. mai 2019

Utredning av forbud mot bruk av utenlandske treslag

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD), har Landsbruksdirektoratet og Miljødirektoratet levert en utredning av et eventuelt forbud mot utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Rapporten viser at hensynene til naturmangfold, klima og næring kan balanseres godt gjennom fortsatt streng regulering av utsetting av utenlandske treslag.
24. mai 2019

Kjøp tre. Dropp plast. Redd verden. Sier skogbruket.

Skog- og trenæringen vil at vi skal bruke mer tre for å redde klima. En ny klima/natur-konflikt er på vei.