Meld deg på vårt nyhetsbrev


22. juni 2018

Økt bevilgning til skogbrannberedskap i 2018

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 12,5 millioner kroner til slokking av skogbranner i 2018.
22. juni 2018

Økt bevilgning til skogbrannberedskap i 2018

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 12,5 millioner kroner til slokking av skogbranner i 2018.
22. juni 2018

Ufrivillig skogvern i Tjåga

Foto LV Naturvernere kartlegger skog uten å varsle grunneier. Skogeiere føler vernepress.
22. juni 2018

Preem og Setra samarbeider om fornybart drivstoff

Preem og Setra, et av Sveriges største treindustriforetak har nå etablert et samarbeid for å utrede mulighetene for å bygge et felles produksjonsanlegg for fremstilling av pyrolyseolje, en fornybar olje som kan videreraffineres til biodrivstoff.
21. juni 2018

Støtte til tømmerterminal på Trevatn

Fylkespolitikerne i Oppland støtter planene om å etablere en tømmerterminal på Trevatn.
21. juni 2018

«For skognæringa vil et økt vern bety redusert aktivitet og færre arbeidsplasser knyttet til næringa»

DEL LederForslaget fra Miljødirektoratet om vern av ytterligere 13 nye skogområder på Helgeland vekker berettiget bekymring.