Meld deg på vårt nyhetsbrev


16. august 2019

FN-rapport: – Bærekraftig skogbruk kan øke skogens karbonlagring

Mer og bærekraftig skogbruk er blant klimatiltakene som pekes på i FNs klimapanels rapport om jordas utnyttelse. Norskog mener vi må ta et valg og plante mer.
14. august 2019

– I Marka bør mennesker og miljø stå i sentrum. Her får skogindustrien finne seg i å komme sist til bordet

Om nasjonalparker er museer, kan du gjerne kalle meg museumsvokter. Oslo MDG vil ha nasjonalpark i Østmarka og i store deler av Nordmarka.
13. august 2019

La bare gründerne flytte

Formuesskatten fører til utflytting, men det benektes fortsatt.
12. august 2019

Skal utrede formuesskattens virkninger

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å se nærmere på hvordan formuesskatten faktisk påvirker bedrifter og bedriftseiere.
12. august 2019

Så lönsam är FSC-certifieringen för skogsägaren

Certifierat virke blir allt viktigare även för sågverken. Men geografiska skillnader finns – både för efterfrågan och för ersättningen. Det är bara skogsägare i södra Sverige som får tillägg för FSC- eller PEFC- märkningen.
12. august 2019

Er årets villreinkvote på Hardangervidda en ny standard i norsk viltforvaltning?

Med villreinjakta nå straks i gang, har vi lyst til å oppsummere situasjonen rundt Mattilsynets inntog i norsk villreinforvaltning.