Meld deg på vårt nyhetsbrev

20. januar 2020

Nytt nettbasert arealbarometer fra NIBIO

Statistikk om arealressursane i landets kommunar og fylke er samla i Arealbarometeret som no er klart på nibio.no. Her finst oversikt over ressursane som utgjer produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Noreg. Arealbarometeret viser og dagens bruk av jordbruksareala, og kor mykje som er i bruk til ulike produksjonar.
18. januar 2020

– Bra for Moelven – og for skogeierne

TO HATTER: Olav Veum mener det ikke er noen motsetning mellom å være styreleder i Skogeierforbundet og å ivareta AT Skogs interesser på en best mulig måte.
16. januar 2020

NOAH går rettens vei for å stoppe ulvejakt

I løpet av januar skal NOAH saksøke staten for å få stoppet ulvejakt i ulvesonen.
16. januar 2020

BM 0120: Bankpalass i tre

Med tre kan du bygge Stavangers flotteste kontorbygg og reparere Magnethuset i Tromsø! I BM 0120 møter du pensjonistene på Koppang som reddet driften, ser an fremtiden for bygningsvern i Agder og besøker villaen på Nøtterøy som fikk stilen sin tilbake etter 100 år.
15. januar 2020

Fylkesnytt fra Innlandet 1/2020

Fylkesmannen i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stor aktivitet i Innlandsskogbruket viktig for et grønt skifte.
15. januar 2020

Stortinget – Møte tirsdag den 14. januar 2020

FormaliaSak nr. 1 [10:03:01]Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av setteombudsmann for Stortingets ombudsmann for forvaltningen ( Innst. 138 S (2019–2020) )