Meld deg på vårt nyhetsbrev


21. mars 2018

Røkke gir seg i kampen om Norske Skog

Aker ble ikke enige med hedgefondet Oceanwood om et felles bud på Norske Skog. Nå kjører Oceanwood videre uten Kjell Inge Røkke på laget.
21. mars 2018

Rovviltprosjektet i Skiptvet, Hobøl, Spydeberg og Våler i Østfold

Kommunene Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler faller inn under den nye støtteordningen til kommuner med ulverevir og har blitt tildelt til sammen 5,6 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Kommunene har gått sammen om å ansette en prosjektkoordinator som skal lede arbeidet i det interkommunale rovviltprosjektet. Pengene skal gå til næringsutvikling, tjenestetilbud, tiltak og arrangementer i de fire kommunene.
21. mars 2018

Rovviltprosjektet i Våler, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet i Østfold

Kommunene Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler faller inn under den nye støtteordningen til kommuner med ulverevir og har blitt tildelt til sammen 5,6 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Kommunene har gått sammen om å ansette en prosjektkoordinator som skal lede arbeidet i det interkommunale rovviltprosjektet. Pengene skal gå til næringsutvikling, tjenestetilbud, tiltak og arrangementer i de fire kommunene.
20. mars 2018

Utvider sertifiseringstilbudet

Treteknisk har utvidet sertifiseringstilbudet til også å omfatte FSC sporbarhetssertifisering.
20. mars 2018

Geografi, konkurranse og tømmerkvalitet avgjør

Tømmeraktørenes aktivitet i de ulike fylkene varierer. Kakediagrammene er laget av Norsk Skogbruk basert på tall og opplysninger fra VSOP-basen.
19. mars 2018

NORSKOG mener det er positivt at UMOE melder seg på i kampen om å kjøpe Norske Skog

Norske Skog er en viktig avtaker av norsk massevirke. Vi har behov for innenlands industri som kjøper og foredler norsk tømmer. Dette skaper trygghet for leveranse for skogeierne, sikrer aktivitet i alle ledd i verdikjeden skog og gir foredlingsgevinst og økt verdiskaping i Norge.