Meld deg på vårt nyhetsbrev


18. juni 2018

Ulvejegerne gjorde en god jobb

Vinterens ulvejakt forløp som planlagt uten store utfordringer eller konflikter. Jegerne får ros fra alle involverte.
18. juni 2018

Vi skal ha ulv i Norge

Norge har et selvstendig ansvar for å ta vare på den sør-skandinaviske ulvebestanden, det betyr at vi skal ta vare på deler av ulvebestanden innenfor Norges grenser. Det er derfor ikke riktig når Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i Østlendingen i dag sier at vi ikke er forpliktet til å bevare ulv i Norge.
18. juni 2018

SLU: Samla björken i dungar

FSC:s krav om tio procent lövträd i skogen gör ingen nytta för markvegetationen i täta skogar, om stammarna är jämnt spridda i skogen, visar ny forskning.
15. juni 2018

EU-krig mot palmeolje – men kan øke etterspørsel etter norsk biodrivstoff

I natt har EU-landene blitt enige om et nytt fornybardirektiv, som sier at EU skal stoppe veksten i import av palmeolje og fase det ut fram mot 2030.
14. juni 2018

Ny versjon av gårdskart på brett og mobil

- Vi tror mange synes det er greit å kunne søke opp kart uten å sitte foran PC’en, sier prosjektleder Tove Vaaje-Kolstad. Du må imidlertid ha tilgang til internett for å få opp kartet.
13. juni 2018

Skogbeskatning som virkemiddel

Denne rapporten dokumenterer arbeid gjennomført i prosjektet "Skogbeskatning som virkemiddel". Prosjektet er et samarbeid mellom Statskog, Norges skogeierforbund (NSF) og NORSKOG. NORSKOG har vært sekretariat for arbeidet. Prosjektet er finansiert av de tre partene samt Skogtiltaksfondet og NHO mat og drikke