Meld deg på vårt nyhetsbrev


15. oktober 2018

Ektepar vil ha skogstomt for å bygge hytte, men politikerne anbefales å nekte dem å kjøpe

TINN: Et ektepar fra Mjøndalen vil kjøpe den 571 dekar store eiendommen Svimbil skog ved Gjuvsjå. De vil bygge en hytte, men har ingen planer om å bosette seg i Tinn. Rådmannen anbefaler politikerne å nekte konsesjon.
15. oktober 2018

Økt bevilgning til beredskap og håndtering av skogbranner i 2018

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 84,1 millioner kroner til beredskap og håndtering av skogbranner i 2018.
12. oktober 2018

«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon».

Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsettet for 2019. Som et viktig ledd i å redusere klimagassutslippene i Norge har Stortinget vedtatt en målsetting om innblanding av avansert biodrivstoff i transportsektoren. Denne satsingen blir ytterligere forsterket i regjeringens framlagte statsbudsjett. Miljøvernminister Elvestuen kommenterer på følgende måte: - Når regjeringa vektlegg avansert biodrivstoff, bygger dette opp under norske planar om å produsere meir avansert biodrivstoff frå skog. Ved å sikre at det finst ein marknad for alternative drivstoff til luftfart legg vi til rette for teknologiutvikling og næringsutvikling i Noreg.
11. oktober 2018

Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

Terje Aasland (A): Arbeiderpartiet og regjeringen deler ambisjonen om å øke den innenlandske verdiskapingen basert på skogen. I enkelte deler av landet sliter imidlertid industrien med tilgang på råstoff fra skogen på grunn av pågående verneprosesser, der også store andeler produktiv skog vernes. Dette ser vi bl.a. nå i Nordland, der lokale treforedlingsbedrifter rammes.
11. oktober 2018

Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren

Willfred Nordlund (Sp): Hvilke grep tar næringsministeren for å sørge for at viktige nasjonale mineralinteresser og næringsinteresser blir ivaretatt i forbindelse med vern, herunder frivillig vern, som regjeringen ønsker mer av?
11. oktober 2018

Har ikkje funne CWD-smitte

Det er ikkje funne CWD-smitte i nokon av dei 574 prøvane frå vidda. Mattilsynet har ikkje avgjort kva dei gjer vidare i saka.