Meld deg på vårt nyhetsbrev


16. mars 2018

Ungdom søkjer seg til landbruket

For fjerde år på rad er det aukande interesse for landbruksfag på vidaregåande skular. Dette går fram av dei nasjonale søkjartala for vidaregåande opplæring, som er offentlege i dag.
16. mars 2018

Prioriterer jord- og skogbruk

Jord- og skogbruk er én av åtte næringer Arbeidstilsynet vil rette et ekstra søkelys mot i dette året.
15. mars 2018

Landets største skogoppdrag på anbud

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester. Selskapet er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Nå lyser Statskog ut konkurranse om skogoppdrag i perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 275.000 m³.
15. mars 2018

Mindre kemikalier i skogen

Statistik från Svenska FSC visar att antalet plantor som behandlats med kemiska bekämpningsmedel fortsätter att minska i den svenska skogen. Enligt prognosen kommer de FSC-certifierade markägarna helt slutat använda kemiskt behandlade plantor till 2021.
14. mars 2018

Ble ikke løyper her i år, nå er også Løvenskiolds hugst stoppet

Sikkert til manges skuffelse, ble det ikke noe oppkjøring av løypetraseer fra Sandermosen til der veien går ned til høyre mot Monsetangen og mot Kjelsås. Dette bildet er fra tidligere vinter. Løvenskiold skal hugge i området, og bruke veien til tømmerkjøring. Men nå har Miljøverndirektoratet stoppet hugsten inntil videre. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE
14. mars 2018

Stort skogoppdrag på anbud

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester.