Meld deg på vårt nyhetsbrev


15. februar 2019

Villsvin til besvær

Innlederne under villsvinmøtet; Pål Sindre Svae, Carl Andreas Grøntvedt og Peer Ola Hofmo.
15. februar 2019

Økt gjennomsnittsinntekt fra skogbruket

Snittet for de 17 400 skogeierne som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruk i 2017, var økt til 44 000 kroner. Men i løpet av to år har det blitt 3 600 færre personer med positiv næringsinntekt fra skogbruk. En del av nedgangen skyldes endrede skatteregler.
14. februar 2019

Vil overføre giganteiendom til nytt selskap

Michael Stang Treschow har søkt om å overdra sine enorme skogeiendommer til et nystiftet AS. Det vil bare gi fordeler, forsikrer Fritzøe Skoger-sjefen.
14. februar 2019

Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til landbruks- og matministeren

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Vil det være i tråd med dagens konsesjonslov, samt Granavoldenplattformens vektlegging av «en eiendomspolitikk for å sikre den selveiende bonden» som en bærebjelke i landbrukspolitikken og at regjeringen vil «styrke den selveiende bonden ved praktisering av jord- og konsesjonsloven», å omgjøre konsesjonsbelagte landbrukseiendommer fra enkeltpersonsforetak til AS på grunn av primært skattemessige forhold, og vil statsråden ta initiativ til lovendringer for å styrke det personlige eierskapet i landbruket?
14. februar 2019

Raymond Johansens rypejakt kostet 7500 kroner. Her betaler de 61.000

VILT: Direktør Knut Berge (t.v.) og aksjonær Ola Mæle på elgjakt på Namdal Bruk i Nord-Trøndelag. De leier ut ialt 669.000 dekar med jaktterreng til priser som ligger vesentlig over det Raymond Johansen betalte hos Petter Stordalen.
13. februar 2019

#Motkultur Nødvendig skogvernpresisering

I Granavolden-erklæringen av 17. januar 2019 skriver den nye flertallsregjeringen følgende om skogvern: «Regjeringen vil verne 10 % av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer. Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulig konsekvenser for avvirkningen og skognæringas bidrag til det grønne skiftet». Skognæringa i Trøndelag…