KONSULENTTJENESTER

Skogfaglig rådgivning? NORSKOG har
Norges sterkeste fagmiljø for operativt skogbruk.
Vår kunnskap skaper verdier.

TØMMER OG SKOGDRIFT

Vårt datterselskap NORTØMMER
tilbyr alt fra full forvaltning til enkeltoppdrag
innen tømmerkjøp, skogsdrift og skogkultur.

NYTT FRA NORSKOG

SE_Color_Standard_CMYK_White_Bground_Clearspace

Meld deg på NORSKOGs nyhetsbrev:

BLI MEDLEM?

Send en forespørsel til oss, så sender vi deg utfyllende informasjon om NORSKOG.

NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere.
Vi arbeider for å oppnå gode rammebetingelser for et aktivt og dynamisk skogbruk

HVORFOR ER DU MEDLEM I NORSKOG?

– Grunnleggende for et godt demokrati er å hegne om eiendomsretten på alle nivåer. Det gjør NORSKOG gjennom sitt næringspolitiske arbeid.

 

Anders Kiær, Østerdalen

– Som medlem vet jeg at jeg får de beste rådene innenfor skog, utmark og tekniske løsninger

 

Mette Marie Heiberg, Kaupanger i Sogndal

– Som aktiv skogeier gir det faglig trygghet å ha en profesjonell eierorganisasjon i ryggen. NORSKOG er alltid i forkant og proaktive næringspolitisk.

Lorentz Sæthern, Eidskog, Innlandet

NYTT FRA ANDRE MEDIER

Skognæringen
planter årlig over

40 MILLIONER

skogplanter i Norge

Hvert år tar norsk
skog opp karbon tilsvarende

50 PROSENT

av landets klimagassutslipp

I de norske skogene
står nærmere

1 MILLIARD

kubikkmeter tømmer