Meld deg på vårt nyhetsbrev


25. september 2018

Håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt

I dag begynner elgjakta. Mange elger skal felles. Hva med slakteavfallet?
25. september 2018

Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

Emilie Enger Mehl (Sp): I Nationen 4.7. er Fylkesm. i Hedmark og sekr. for rovviltnemnda R5 sitert flg.; «Praksis i departementet er at det ikke er mulig å ta ut ulv i ulvesonen, om det ikke er potensial for skade. Og Naturmangfoldsloven åpner ikke for uttak i ulvesonen, ut fra direktoratets vurdering, sier han». Det er i sterk strid med Stortingets vedtak både i Innst 330 S(2015-2016) og lovbeh. våren 2017. Hvordan kan statsråden forklare at det så åpent uttrykkes holdninger som er i sterk konflikt med Stortinget fra Fylkesmannen i Hedmark?
25. september 2018

64 mill kroner til utvikling av tømmerkaier

Åtte tømmerkaier har fått til sammen 64 mill. kroner i tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Kaiene er en sentral del av infrastrukturen for skognæringen langs kysten.
24. september 2018

Fra møkk til vekst

Har du hørt om nattmannen? Fra 1600-tallet var det han som stod for tømming av utedoer i byene, og han solgte avfallet som gjødsel. Statusen til nattmannen var lav, men viktigheten av arbeidet var høy. Avløpsslam, som vi kaller det i dag, er fortsatt en nyttig ressurs for landbruket ved at det tilfører produksjonsjorda viktige næringsstoffer, og bidrar med det til gode avlinger.
24. september 2018

Vestskog og Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer open skogdag

Bli med på open skogdag torsdag 27. september kl. 10:00 ved gapahuken ved Veslevatnet.
21. september 2018

1700 kommentarer om FSC standarden för skogsbruk i Sverige

FSC:s nya standard är beräknad att publiceras under 2019 men få genomslag först 2020.