Meld deg på vårt nyhetsbrev


15. august 2018

Samarbeid med skogbruket skal redusere risikoen for strømbrudd

Etter det kraftige snøfallet sist vinter har Agder Energi Nett satt i verk en rekke tiltak for å redusere risikoen for strømbrudd. Et av dem er et omfattende samarbeid med skognæringen for å øke forsyningssikkerheten til kundene.
15. august 2018

Agder Energi går sammen med skogbruket Her er taket som redder avløpsnettet fra kollaps ved ekstremvær

Samarbeid mellom Agder Energi Nett og lokalt skogbruk skal redusere risikoen for strømbrudd.Det skriver Agder Energi i en pressemelding tirsdag.
15. august 2018

Ordfører Eivind Norman Borge om villsvin-økningen: Jakten kan bli en større inntektskilde for grunneiere

Eivind Norman Borge minner om at villsvinjakten kan gi grunneiere i Østfold betydelige inntekter. I et terreng i Sverige betaler jegere 1.000 kroner i døgnet, pluss 50 kroner per kilo for villsvinkjøttet. Interessen er høy.
14. august 2018

Preem og SAS samarbeider om fornybart flydrivstoff

Preem og SAS har inngått intensjonsavtale om å produsere fornybart flydrivstoff, såkalt biojet/biobrensel. SAS har som ambisjon å erstatte dagens brenselvolum for innenlands- flyvninger med biojet/biobrensel innen 2030. 0
13. august 2018

​Villsvin i Norge – trussel eller ressurs?

JAKTER VILLSVIN: Tony Platek fra Elverum er en ivrig jeger, blant annet på villsvin - i Slovakia. (Foto: Stine S. Skjæret/Anno)
13. august 2018

– Blir dette malen for den framtidige beredskapen, er det bare å applaudere

Måten sommerens mange skogbranner ble håndtert av brannvesen, skogbrannmannskapene og frivillige roses nå sterkt av skogeiere og daglig leder i Åsnes kommuneskoger KF.