NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere.
Vi arbeider for å oppnå gode rammebetingelser for et aktivt og dynamisk skogbruk

Meld deg på vårt nyhetsbrev


23. oktober 2017

Tømmerkrise gir industrien problemer

Tømmerleverandøren Allskog klarer ikke å skaffe nok tømmer til papir- og trelastindustrien i Trøndelag. Det gir industrien store problemer.
23. oktober 2017

Skogeiere har gull i furuskogen

«Gull i grønne skoger» får en ny betydning for Romedal og Stange almenninger i Hedmark. Deres «gull» er flere tusen furutrær som er omkring 200 år gamle og som er søkbare i en database.
23. oktober 2017

Aksjonærstøtte til Norske Skog-plan

Norske Skogindustrier skriver i en melding torsdag at selskapet har mottatt sterk støtte fra aksjonærene til den forelagte rekapitaliseringsplanen.
23. oktober 2017

Industriutvikling hindres av uforutsigbar eiendomsskatt

Eiendomsskatt på verk og bruk er en sak om rettferdighet, forutsigbarhet og om å sikre inntekter til kommunene ved å ta vare på arbeidsplasser i hele landet, skriver Heidi Finstad.
23. oktober 2017

Cellulose! Ikke luft

Det er skogbruket selv, skogforskningen og skogbruksmyndighetene som må bære hovedansvaret for det uføret norsk skogindustri har havnet ut i.
23. oktober 2017

Fortsatt høy tømmerhogst

I alt solgte skogeierne 2,4 millioner kubikkmeter tømmer til industrien i 3. kvartal 2017, 75 000 kubikkmeter mer enn i samme kvartal i 2016. Gjennomsnittlig tømmerpris økte med 8 prosent.