Meld deg på vårt nyhetsbrev


15. november 2018

Forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte

Fylkesmannen stadfester Hurum kommunes vedtak om dispensasjon for etablering av forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte.
15. november 2018

Glommen og Mjøsen vil fusjonere: – En helt logisk fusjon

– En fusjon mellom Glommen og Mjøsen er helt logisk og noe vi lenge har sett komme. Jeg tror alle vil dra nytte av en slik fusjon, også vi, sier administrerende direktør Arne Rørå i NORSKOG.
14. november 2018

Södra gör skogsaffär i miljardklassen

Medlemsägda Södra förvärvar Bergvik skog AB:s lettiska skogsinnehav om drygt 111 000 hektar, varav 80 300 hektar är skogsmark.
14. november 2018

Frist for tilskudd og skogfond i 2018

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet i år er 7. desember.
14. november 2018

– Industriutvikling i Norge fremfor råvareeksport

Regjeringen har i Jeløya-erklæringen gjentatt det tverrpolitiske målet om at minst 30 prosent av gods på vei skal overføres til bane. I et representantforslag ber SV regjeringen sørge for en mer bærekraftig godsnæring ved å få mer gods over på bane.
13. november 2018

Lokalkunnskap styrker styringa av nasjonalparkane

FORSKEREN FORTELLER:Styringa av nasjonalparkane blir betre når det ikkje berre er politikarar i styrerommet.