Sågverken i Dalarna täljer guld – hans bolag gjorde en vinst på 111 miljoner: “Ett bra år”

Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren
26. august 2019
Investerte nær en million for å drive med ved på deltid
26. august 2019

Sågverken i Dalarna täljer guld – hans bolag gjorde en vinst på 111 miljoner: “Ett bra år”

Efter många magra år är vinsterna tillbaka för sågverken. 2018 gjorde sågverksbolagen i Dalarna en sammanlagd vinst på runt 400 miljoner kronor.

Olle Larsson har drivit Fiskarhedens sågverk i 31 år. För Fiskarheden Trävaru var 2018 det bästa året hittills.

Olle Larsson har lett sågverket i Fiskarheden sedan 1988. Foto: Sven Thomsen/Fredrik Sandberg/TT

– Vi hade något liknande 2007 men det var rekord 2018, säger Olle Larsson, vd och ägare till Fiskarheden Trävaru.

Tidningen har undersökt hur det har gått för tio sågverk i Dalarna under 2017 och 2018. Nio av dem har sin huvudsakliga verksamhet i länet, den tionde, AB Karl Hedins Sågverk, har en stor del av produktionen utanför Dalarna, i Norberg och Estland.

Den sammanlagda vinsten för de tio sågverksbolagen i Dalarna under 2018 var 420 miljoner kronor, då har vinsten för “daladelen” av Karl Hedins sågverk uppskattats till 65 miljoner kronor, en tredjedel av bolagets totala vinst.

Under 2019 har Fiskarhedens Trävaru investerat i ett nytt timmerintag och en ny serviceverkstad på sågverket, uppger vd:n och ägaren Olle Larsson. Arkivfoto: Sven Thomsen

De tio bolagens försäljning ökade med i genomsnitt tio procent från 2017 till 2018 men vinsten ökade med 95 procent under samma period.

– Det var ett bra år naturligtvis med en stark konjunktur, en bra världsmarknad. Kina förbrukade mycket varor och det uppstod brister i systemet, säger Olle Larsson på Fiskarhedens Trävaru.

Att den svenska kronan var svag bidrog positivt.

Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, ger en liknande bild.

– Generellt var det höga priser, med väldigt kraftig prisuppgång, framför allt under första halvan av 2018. Det är en bransch där priserna svänger ganska kraftigt i konjunkturcykler. Vissa år när det är höga priser blir marginalerna bra, säger Magnus Niklasson.

Förra året var det stark byggaktivitet och investeringar i hela världen, samtidigt som produktionen inte ökade särskilt mycket.

– I Sverige hade vi 2018 helt oförändrad produktion jämfört med 2017. Det gjorde att det blev underskott på trävaror helt enkelt och priset steg, säger Magnus Niklasson.