Skogvernet øker – fem prosent av skogen er vernet
20. desember 2019
Endrer ikke skatten for småkraftverk
20. desember 2019

5 prosent av norsk skog er vernet

Etter fredagens statsråd er nå 5 prosent av all norsk skog vernet.

46 nye skogområder ble vernet fredag.

– Det er et politisk mål å verne 10 prosent av skogarealet, og med dagens milepæl passert er vi godt på vei mot målet. Dette viser at ordningen med å inngå frivillige avtaler med skogeiere om vern av skog fungerer godt, skriver direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Annonse

Frivillig vern av skog innebærer at grunneierne selv tilbyr skogarealene, mot en kompensasjon.

Regjeringa vernar 28 skogområde

Norskog kallar vern av Østmarka populistisk og politisk