Årsmøte: Resultatmessig NORSKOGs beste år gjennom tidene
26. april 2024
Tilskudd til miljøtiltak i skog 2024
28. april 2024

NIBIO inviterer til formidlingskonferanse

Pine forest with bright green ground of blueberry leaves

NIBIO har i samarbeid med Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket og Skogbrukets Verdiskapingsfond gleden av å invitere til «formidlingskonferanse Skog» mandag 27. og tirsdag 28. mai 2024.

 

Konferansen avholdes på Ås.

 

Skogbruk har fått et enda større fokus både i media og i allmenheten. Samtidig er det stor aktivitet på FoU sektoren innenfor skognæringen, og vi ønsker å gjøre resultatene fra forskningen tilgjengelig for alle som er interessert, skriver NIBIO i sin invitasjon.

 

Påmeldingsfrist 13. mai

 

Hovedfokus for årets konferanse er på klassiske skogbruks spørsmål, og deltakere vil få innblikk i både større Forskningsrådsprosjekter og flere av de noe mindre fondsfinansierte prosjektene. Sammen med innlegg fra noen næringsaktører håper NIBIO at det vil gi et godt bilde av nye forskningsresultater som er tilgjengelige for næring og forvaltning.

 

  • Påmelding: Påmeldingsfrist mandag 13. mai 2024
  • Overnatting: Deltagerne er selv ansvarlig for å bestille og dekke kostnader for overnatting. Nærmeste hotell er Thon Hotell, Ski. Link finner du i påmeldingsskjema.
  • Påmeldingsavgift: Mandag 27. mai – 500.-. Tirsdag 28. mai: 500.-. Middag mandag: 300.-

 

Prioriterte tema i 2024:

 

  • Lukket hogst – muligheter og konsekvenser av ulike valg
  • Naturskog – Hva er en naturskog og hvordan skal den forvaltes?
  • Framtidens skogbruk – Tilvekst/produksjon, skader og risiko.

 

Fullstendig program og påmelding finner du på NIBIOs nettsider.