Statsbudsjettet: Trær som vokser opp og legger på seg karbon
7. oktober 2019
Norske Skog tilbake på børs
8. oktober 2019

Pengene til tømmerkaier i 2019 er fordelt

Landbruksdirektoratet har gitt 53,3 mill. kroner i støtte til bygging av tømmerkaier i 2019. De nye kaiprosjektene ligger i Nordland og på Vestlandet.

Tømmerkaier som har fått tilskudd i 2019:

 

Børøya (Hadsel kommune)

Storskjæret (Steigen kommune)

Samnøy (Fusa kommune)

Risøyhamn (Andøya kommune) – har fått innvilget tilleggssøknad

Drammensregionens virkesterminaler (Lier kommune) – har fått innvilget tilleggssøknad

 

30 kaiprosjekter siden starten i 2011

 

Siden ordningen med støtte til bygging av tømmerkaier startet i 2011, er det til sammen gitt tilskudd til nærmere 30 kaier, fra Drammen i sør til Lenvik i Troms. Kaiene som er bygd eller under planlegging og bygging, har en samlet byggekostnad på nærmere 700 mill. kroner. Av dette utgjør støtten fra staten omkring 340 mill. kroner.