Intervju av Arne Rørå i forbindelse med den internasjonale skogforretningskonferansen 2020
10. november 2020
Webminar om høstbart vilt
11. november 2020

PRECISION – webinar om råte i skog

Kilde: www.rateiskogen.no


Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år. Å gjøre noe med omfanget av råte i skogen, vil kunne derfor gi økt økonomisk gevinst, men også føre til at mer tømmer kan brukes der klimanytten er størst. 

 

Prosjektet «Precision» ledes av NIBIO og er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU, tømmeromsetningsorganisasjonene, Skogkurs og flere utenlandske forskningsmiljøer. Webinaret er helt kostnadsfritt! Her kan du lære mer om prosjektet «PRECISION», som har som mål å redusere tap forårsaket av råte, og de vil gi oss informasjon om funn som er gjort så langt i prosjektet.

 

For påmelding og mer informasjon om webinaret og programmet, klikk deg inn her.