Ny ovn: Ehtnesh har fått ny ovn på kjøkkenet. Nå sparer hun tid på vedsanking og dessuten slipper hun å bli røykforgiftet i eget hjem når hun lager mat til mannen sin og de to barna deres. Foto: Line Venn
Etiopia: – NFG-ovner sparer kvinnenes tid
9. desember 2019
Kort sagt, mandag 9. desember
9. desember 2019

Raksting kjøpte familiegård på Jeløya til over 18,5 millioner kroner

18,580 millioner kroner endte salgssummen for lystgården Augustenborg på Jeløy på. Nå står nye eiere klare for å overta.

DEL Moss Kjøperne av gården er Erik Øverland (47) og Sarah Koski Øverland (46). Om Erik Øverland går det fram av konsesjonen at han opprinnelig er fra Rakkestad og oppvokst i et veterinær- og landbruksmiljø. Hun er oppvokst på en skogeiendom i Minnesota, USA.

– Lettelse

– Det er klart det er en lettelse at det er avklart, men det blir litt rart. Akkurat nå sitter jeg i huset, men kjøperen ønsker å komme i gang raskt, så jeg må flytte etter hvert og det er ikke hodet helt innstilt på ennå, sa eier Erik Næsje til Moss Avis etter at salget var et faktum i mai i år.

Nå foreligger konsesjonen for eiendommen og den viser at salgssummen endte på 18,580 millioner kroner – 1 780 000 kroner over taksten på 16,8 millioner. Den høye prisen har ikke fått landbruksmyndighetene til å rynke på nesa før de ga de nye eierne den nødvendige konsesjonen.

– Spesiell eiendom

«Eiendommen er spesiell og har en sentral og svært bra beliggenhet, med 2 km strandlinje mot Oslofjorden. Kjøpesummen er noe over takst, men vurderes som akseptabel», står det å lese i konsesjonsdokumentet som er undertegnet landbrukssjef i Moss kommune, Egil Holmsen, ifølge avisen.

Bær, sau og hest

Ifølge konsesjonssøknaden skal de to bruke jorda til bærdyrking, høydyrking og husdyrbeite til sau og hester.

Paret har bedt om ett års utsettelse for oppfyllelse av boplikten for å renovere hovedbygningen på gården.

– Behovet for rehabilitering og oppgradering gjør det rimelig å imøtekomme dette, står det i konsesjonsdokumentet.

Augustenborg eller Kase gård som den også omtales som, ligger i sin helhet i søndre Jeløy landskapsvernområde. Eiendommen har et totalareal på 657 mål hvorav 228 mål er dyrket mark som for det meste er leid bort til ferdigressproduksjon fram til 2028. For øvrig anses jorda som velegnet for dyrking av grønnsaker, poteter og bær. Eiendommens produktive skogsareal er på 341 mål.

Gårdens bebyggelse består av hovedbygning, bryggerhus, forpakterbolig samt låve/driftsbygning. I tillegg kommer vedskjul, hønsehus, smie og pelsdyrkjøkken.