Lasse André skjøt tre rådyr med ett skudd: – Dette skal egentlig ikke gå an
17. desember 2019
Kort sagt, søndag 15. desember
17. desember 2019

Stor dag på Blæstad

Onsdag 18.desember holdes den første doktorgradsdisputasen noensinne på Blæstad.

Aldri før har det vært holdt en disputas i lokalene til den gamle landbruksskolen utenfor Hamar, der det har vært landbruksutdanning helt siden 1923.

Morten Tofastrud disputerer 18.desember om beiter i utmark. Han har gjennom tre beitesesonger og med bruk av blant annet GPS-sendere kartlagt atferd og vektutvikling hos storfe. Tofastrud disputerer på doktorgradsprogrammet «Anvendt økologi og bioteknologi» med innretning mot anvendt økologi og er dessuten leder for Institutt for jordbruksfag.

– Dette er en veldig stor dag for miljøet på Blæstad. Mortens disputas viser at miljøet der kan produsere forskning på høyt nivå. Det er en stor inspirasjon for alle de ansatte på Institutt for jordbruksfag, sier dekan ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Maria Hörnell Willebrand.

Willebrand sier fagene på Blæstad går svært godt og at det lille studiestedet står sterkt og stødig i Høgskolen i Innlandet. Det har vært mange søkere til landbruksfagene på Blæstad de siste årene, og det er nå om lag 260 studenter der innen agronomi, landbruksteknikk, økologisk landbruk og bærekraftig landbruk. Det produseres også landbruksfaglig forskning, og forskere på Blæstad har nettopp fått tildelt 3 millioner over 3 år til et forskningsprosjekt om klimavennlig gjødsling.

Blæstad er ett av tre studiesteder ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, der det nå er 27 doktorgradsstipendiater. 2 av disse er på Blæstad.