Etablerer nytt skogselskap i vest
29. mars 2019
Skautravere protesterte mot vern: – Vi ble hørt!
1. april 2019

Villedende markedsføring fra Glommen Skog

Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog synes dette er svært uheldig. I september 2018 publiserte både Glommen Skog og Mjøsen Skog artikler på sine hjemmesider hvor de blant annet hevdet at de var best på tømmerpris. Samme påstand fremsatte Glommen Skog i brev til en rekke skogeiere i blant annet Akershus og Østfold.

 

-Gjennom advokat tok vi kontakt med dem og gjorde oppmerksom på at dette var villedende markedsføring. Etter flere runder med korrespondanse har de innrømmet dette, og fjernet artiklene fra hjemmesidene. Dette er bra, men det er skuffende å se at Glommen Skog fortsetter å spre prisinformasjon i brev til skogeiere i Akershus og Østfold som ikke er etterprøvbar, samtidig som de sier at de er opptatt av sunn konkurranse. Paradokset er jo at Glommen Skog ikke annonserer sine egne tømmerpriser til skogeierne, sier Kristiansen.

 

Markedsføringsloven gir klare føringer på hvorvidt man kan benytte påstander som «best» og «høyeste» pris. Et grunnleggende prinsipp er at påstandene skal være sanne og skal kunne dokumenteres. Glommen Skog kombinerte i sin markedsføring offentlig tilgjengelig informasjon om gjennomsnittlig oppnådd tømmerpris i et fylke for en gitt periode publisert fra Skog-Data med informasjon de kun selv hadde tilgang til vedrørende sin egen virkesomsetning. Informasjonen var derfor ikke etterprøvbar og forutsetter at Glommen Skog hadde konkret kunnskap om konkurrentenes spesifikke priser, noe de bevislig ikke hadde. Da blir informasjonen villedende for skogeier og i strid med markedsføringsloven.

 

-Viken Skog er opptatt av en sunn konkurranse og at vi som aktør i tømmermarkedet opptrer ryddig og etterrettelig. Vi har ikke belegg for å påstå at vi har bedre eller dårligere priser enn konkurrentene siden en slik analyse må bygge på data vi ikke har, men jobber kontinuerlig med å kunne tilby konkurransedyktige betingelser. Oppnådd tømmerpris i en region påvirkes ikke bare av den faktiske tømmerprisen, men også av forhold som kvaliteten på skogen og dimensjonsfordelingen. Hvis en aktør har en større andel av tømmeromsetningen i områder med bedre og grovere skog slår det like mye ut på statistikken som den prisen pr kubikkmeter som tilbys skogeier, sier Kristiansen