Afrikansk svinepest påvist i Sverige 
7. september 2023
August Schultz er ny virkeskjøper i NORTØMMER.
Norsk tømmeromsetning og industri: En kartlegging av verdikjeden 
10. september 2023

Ny økonomimedarbeider 

Siri Christofersen er ansatt som ny økonomimedarbeider i NORSKOG.

Ny økonomimedarbeider 

 

NORSKOG har ansatt Siri R. Christofersen som ny økonomimedarbeider.   

 

Siri R. Christofersen startet i stillingen 28.08.2023, og vil fremover jobbe med økonomi og regnskap på Lilleaker. 

 

Riktig kompetanse 

 

Anne-Marit Knudsen, økonomisjef i NORSKOG, er glad for å få Christofersen på plass i administrasjonen. 

 

 – Hun kommer til NORSKOG fra stillingen som økonomikonsulent for Asker kulturskole, og vil fremover jobbe 50%. Vi er glade for å få en person med riktig kompetanse på økonomi og regnskap inn i denne stillingen.  

 

Ser frem til å bruke erfaringen 

 

Siri har lang erfaring innenfor regnskap, og ser frem til å ta fatt på oppgavene som følge med stillingen. 

 

– Jeg gleder meg til å ta erfaringen jeg har opparbeidet meg i bruk i denne stillingen, og ser frem til å bli kjent med hele NORSKOG-organisasjonen, sier Siri.