Naturbruksalliansen om statens anke: – En nødvendighet å få prøvet ulvesaken for Høyesterett
16. september 2022
– Vi kan ikke inngå i en avtale som gjør at vi ikke kan utnytte skogens potensiale, sier Sandra Borch om LULUCF-regelverket 
26. september 2022

Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland er praktikanter (interns) hos NORSKOG

Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland tester ut arbeidslivet i internship hos NORSKOG.

Nytt masterprogram innen bioøkonomi

Masterprogrammet i bioøkonomi ble startet ved Handelshøyskolen (NMBU) i 2021. Her ble det samlet studenter med bachelorgrader i flere ulike fagfelt, hovedsakelig studenter med bakgrunn fra økonomi eller naturvitenskap. Det er to ulike profileringer på mastergraden: mat/akvakultur og skog/bioraffinering. – Vi har valgt den sistnevnte, fordi vi ser at skogbruk har en helt sentral rolle i overgangen til et mer bærekraftig samfunn, sier Ringnes og Veggeland.

 

God kontakt med næringslivet

Masterprogrammet er knyttet tett opp mot næringslivet gjennom diverse bedriftsbesøk, caseløsninger og internship. Internshipet, som tilsvarer ti studiepoeng, innebærer at man jobber i en relevant virksomhet innenfor sin profilering. Ringnes og Veggeland valgte NORSKOG for å få et dypere innblikk i skogsektoren og næringspolitikken.

 

– Når vi fikk høre om ordningen, og studentene kontaktet oss angående internship i NORSKOG, var vi ikke vonde å be. Vi ser dette som en unik mulighet til å gi studentene et innblikk i arbeidslivets hverdag, forståelse av næringen som helhet, oppdatert og relevant faglig påfyll og mulighet til å knytte verdifulle kontakter, sier Erik Ødegård, leder for konsulentavdelingen.

 

DET SKJER MYE I NORSKOG. Les om våre nyansatte HER.

 

Stort engasjement og høy arbeidsmoral

NORSKOG er opptatt av å ta sin del av ansvaret for at studentene får en så god utdanning som mulig gjennom sitt utdanningsløp, og vi tror og håper at denne ordningen kan bidra til dette.

 

Det har også vist seg at NORSKOG kan lære av studentene. – Studentene har til nå vist stort engasjement og høy arbeidsmoral og kaster seg over alle problemstillinger og arbeidsoppgaver de får servert. Vi håper også at vi på sikt kan arbeide sammen igjen i form av en masteroppgave, doktorgrad eller gjennom ansettelse. Vi ser frem til en spennende og interessant høst! sier Ødegård.

 

Entusiasmen er gjensidig: – NORSKOG har tatt oss imot med åpne armer, og vi er i gang med flere prosjekter. Vi ser frem til å tilbringe høsten her! forteller Ringnes og Veggeland.