Transport av flis flyttet fra vei til bane
10. juni 2020
Vil forsikre mer trøndersk skog
11. juni 2020

Kvantesprang i skogbrannovervåkinga

Sommeren har fram til nå vært bekymringsfull lik tørkesommeren 2018, som ga stor skogbrannfare. Bildet viser skogbrannen ved Vermundsjøen i 2018. Foto: Skogbrannflyovervåkningen Innlandet.

 

Fylkesmannen har i flere år støttet opp om skogbrannovervåkningen som skjer i regi av lokale småflyklubber. Med skjønnsmidler og fylkesinntrukne rentemidler fra skogfondet har vi bidratt med rundt 850 000 kroner årlig. Dette er et viktig beredskapstiltak, som nå forsterkes. Vi har i samarbeid med skognæringa og 110-sentralen nå finansiert innkjøp av Locus navigasjonssystem til syv småfly fordelt på de operative flyklubbene. Disse sender georefererte bilder tilbake til 110-sentralen, som dermed får en presis informasjon om eventuelle skogbranner som oppdages. – Dette er helt supert å få i stand, og vil bety mye for overvåkingen av skogen og en raskere varsling og bedre stedsangivelse, sier Jo Inge Westengen, fagutvikler i 110 Innlandet.

 

– Locus i skogbrannflyovervåkningen er på mange måter et kvantesprang hva gjelder utvikling. Det er spesielt innen to områder det spesielt løfter beredskapen og ikke minst vår responstid på innsats, kan også brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen fortelle. For det første vil Locus automatisk vise reel lokasjon direkte til 110-sentralen, og man slipper verbale forklaringer eller misforståelser når det gjelder hvor det faktisk brenner. Dette kvalitetssikrer brannvesenet og de andre redningsetatene sin ankomst til brannstedet betydelig. – For det andre vil det kunne sendes bilder direkte fra Locus inn i oppdragshåndteringsverktøyet til 110 og brannvesenet. Det gir verdifull informasjon både i forhold til å vurdere omfang, utvikling, spredningsfare og en rekke andre momenter som vi vurderer ved en slik hendelse, utdyper Kjenstadbakk.

 

Jan Gaute Lie, skogsjef i Glommen Mjøsen Skog, bidro i fjor til at hele skognæringa var med på spleiselaget. – Ved en skogbrann handler det om å komme i forkant med beslutninger og tiltak. Med et slikt hjelpemiddel gjør det brannvesenet og 110-sentralen raskere og i bedre stand til å gjøre de riktige vurderingene og ta de riktige beslutningene, noe vi i skogbruket er veldig fornøyd med, sier Jan Gaute Lie, og takker samtidig alle i næringa som bidro i spleiselaget: Viken Skog, Statskog, Nortømmer, SB Skog, Moelven, Stora Enso og Glommen Mjøsen Skog.

 

Det er et godt samarbeid mellom skogbruket og brannvesen og de andre etatene i skogbrannberedskapsarbeidet i Innlandet. Dette er en god videreutvikling på det utmerkede samarbeid vi har med småflyklubbene. Nok et godt eksempel på en vinn-vinn-situasjon for å heve beredskapen i samfunnet. Det trengs, for skogbrannfarevarselet på Yr kan vise både gult og rødt for Innlandet!