Søk på tilskudd til miljøtiltak i skog
7. mars 2022
Ukrainakrigens effekt på virkesmarkedet
9. mars 2022

NORSKOG-webinar: Skog som investeringsobjekt

Under webinaret vil vi ta for oss den historiske utviklingen, gå over hva som driver investeringsviljen, samt høre fra investorene selv.

NORSKOG og NORTØMMER inviterer til webinar om  skog som investeringsobjekt tirsdag 15. mars. Vi har den siste tiden opplevd en økende interesse for skog som investeringsobjekt, i både innland og utland. Flere og flere har fått øynene opp for skogen og trygge og langsiktige verdi. NORSKOG har et av nordens største kompetansesentere for verdsetting av skog, og rådgivning ved kjøp og salg, og har følt denne utviklingen tett.
 
Under webinaret vil vi ta for oss den historiske utviklingen, gå over hva som driver investeringsviljen, samt høre fra investorene selv.
 
Dato: Tirsdag 15. mars
Varighet: kl. 18:00-19:30
 
Meld deg på webinaret HER.
 
Det kreves ikke bruker eller programvare for å melde deg på. Webinaret er gratis.
 

Program

 • Innledning v/Arne Rørå, administrerende direktør hos NORSKOG
  Skogeiendommer i historisk perspektiv – hvordan var det før, og hvordan har det utviklet seg.

 

 • Hvem investerer i skog, og hva drives de av? v/Erik Ødegård og Svein Skjerstad fra NORSKOGs konsulentavdeling
  Ødegård og Skjerstad går over konsesjonslovgivning i Norge, Sverige, Finland, Baltikum, Storbritannia; og prisutviklingen til tømmer og tid.

 

 • Silvestica som skoginvestor v/Rickard Lehmann, CEO hos Silvetica
  Lehman forteller om Silveticas visjon, hva de har utrettet, og hvorfor de investerer i skog.

 

 • Ingka som skoginvestor v/ Andriy Hrytsyuk, investment manager hos Ingka Investments, tilknyttet IKEA-sfæren
  Hrytchuk forteller om Ingka syn på deres rolle som skoginvestor; og deres mål og motivasjon.

 

 • Diskusjon og spørsmål
  Paneldeltakerne diskuterer skog som investeringsobjekt, og den mulige utviklingen. Mulighet for å stille spørsmål og få svar.