Stor genetisk variasjon i våre skogplanter
9. juni 2023
SKOGFORUM feirer 20 år
15. juni 2023

Revidert nasjonalbudsjett: Viktig økning til frivillig vern

 

Regjeringspartiene er nå enige med SV om revidert nasjonalbudsjett. I det reviderte budsjettet er det satt av 100 millioner ekstra til frivillig skogvern.

 

Sittende regjering har pekt på nettopp skog og skogbruk som et viktig område for norsk verdiskapning og klimasatsing.

 

Skogvern er en del av et bærekraftig skogbruk. Skogeierne har de siste 20 årene bidratt med mange verneverdige områder de siste årene for å nå Stortingets mål om 10 % vern av skog. For å opprettholde engasjementet er det viktig at budsjettet for vern er på et fornuftig nivå. NORSKOG er derfor svært glade for å se en økning i midler til frivillig vern.

 

Viktig for tilliten

 

Næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E. Løvenskiold, understreker at denne påplussingen i budsjettet er viktig for å opprettholde tilliten til ordningen.

 

– I det siste har det kommet avslag på områder med høye verneverdier, noe som er uheldig for alle. Tillit til frivillig vern-ordningen er viktig for hele den norske skognæringen. Vi takker derfor nå SV for å ha tatt en viktig kamp i forhandlingene om et ellers trangt budsjett.

 

Kan revitalisere ordningen

 

For NORSKOG er det viktig å redusere ventetiden for skogeiere som har inngått avtale om vern, men ikke har mottatt kompensasjon.

 

– Enkelte skogeiere har måttet vente på oppgjør i fem år etter inngått avtale. Denne økningen er et viktig bidrag til å korte ned ventetiden, og dermed revitalisere en kritisk ordning for norske skogeiere, påpeker Løvenskiold.