Det grønne skiftet og innføring av priskontroll er en dårlig kombinasjon
15. februar 2022
Webinar: Markedspraten med NORSKOG og NORTØMMER
16. februar 2022

SNO skal ta ut resten av ulvekvota innen første mars

Bakgrunn

WWF, NOAH og Foreningen Våre Rovdyrs søksmål mot Staten førte til at ulvejakten ble satt på vent, og ikke ble satt i gang før fire dager før den ordinære perioden for lisensjakt var over. Regjeringen har nå besluttet at SNO skal ta ut de resterende ulvene i Rømskog og Bograngen innen første mars. NOAH, WWF, som tidligere saksøkte Staten, og partiene MDG, SV og Venstre kritiserte Regjeringens beslutning i NRK i går, fordi det kan forstyrre pare- og ynglingstida.

 

Eneste praktiske løsning

– Det er svært beklagelig at WWF, NOAH og Foreningen Våre Rovdyr gjennom sitt søksmål mot staten og tingrettens svake behandling av saken har bragt oss i en situasjon hvor det kun var igjen fire dager av den ordinære perioden for lisensjakt til å ta ut de fire revirene som skal tas ut, sier Arne Rørå i NORSKOG.

 

– Regjeringens forslag om at SNO skal gjør resten av jobben er ikke en ideell løsning, men i praksis eneste farbare vei for å få ned ulvebestanden innenfor ulvesonen nå.

 

Arne Rørå er svært fornøyd med regjeringens innsats.

– Det er prisverdig av regjeringen å gjøre en ekstra innsats for å oppfylle Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk. Det er lenge siden vi hadde en regjering som var villig til å gjøre den innsatsen. Borgarting Lagmannsrett bekreftet for øvrig i dommen nylig at både rovviltnemdene, og regjeringen har handlet i tråd med lover og føringer fra Stortinget.

 

– Ulvejakt er i seg selv et konfliktdempende tiltak og de mange jegerne som har deltatt i lisensjakten har gjort en formidabel innsats. Resultatet viser også at dette er en effektiv løsning for å ta ut ulv. Vi støtter at SNO nå tar ut resten av ulvene da videre lisensjakt ville krevd høringer og ytterligere tid ville gått tapt. Men dette bør være en engangsforeteelse og normalen bør værer at kommende års uttak skal gjennomføres ved ordinært uttak gjennom lisensjakt.

 

Vil doble bestandmålet

I en debatt i politisk kvarter i dag argumenterte Venstres Ola Elvestuen for at det ikke finnes noen begrunnelse for å ta ut ulvene innenfor sonen. Han hevdet at det ikke er noe tap innenfor sonen. Det betyr at Venstre og Elvestuen ikke regner tap av inntekter fra jaktbasert utmarksnæring som reelle tap, ei heller lokalbefolkningens tap av livskvalitet.

 

– Ikke rart at regjeringen Solberg ikke evnet å vise handlekraft i rovdyrforvaltningen når man skulle tekkes en slik partner. Antakelig ville nåværende regjering slitt med det samme om de hadde hatt SV på laget.  MDG, SV og Venstre går nå sammen om et forslag i Stortinget om å stanse den planlagte jakten på ulv i ulvesonen. I følge Elvestuen i dagens debatt vil de også doble bestandsmålet for ulv. Heldigvis er det lite sannsynlig at det oppnås noe flertall for dette sier Rørå.