Skogbrannsesong: Forebygging og håndtering
18. april 2024
Velkommen til årsmøte
25. april 2024

Styrker konsesjonsloven: – Vil føre til uforutsigbarhet 

Regjeringen har i dag sendt forslag til endringer i konsesjonsloven på høring. – Forslaget som nå er sendt ut vil medføre uforutsigbarhet, sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.  

 

Les høringsforslaget i sin helhet på regjeringen.no.  

 

Regjeringens forslag gjelder hovedsakelig priskontroll på rene skogseiendommer, konsesjon til selskap med begrenset ansvar og til stiftelser, og uønskede tilpasninger til regelverket.  

 

 – Målet er å styrke det lokale og nasjonale eierskapet, og forvalte jord og skog i et langsiktig perspektiv, heter det på regjeringen.no.  

 

Vil kunne resultere i verditap 

 

Priskontroll på rene skogeiendommer ble opphevet i 2017. Høringsnotatet inneholder forslag om å gjeninnføre priskontroll på ubygde rene skogseiendommer, og på rene skogseiendommer med mer enn 500 dekar produktiv skog.  

 

– NORSKOG ønsker fri prisdannelse for skogeiendommer, og mener endringen som kom i 2017 var riktig.  Vi har flere kjøpere enn selgere av skog i Norge. Det er derfor behov for å stimulere viljen til salg, slik at de som vil satse på skogbruk som næring får mulighet til å kjøpe og utvide sin virksomhet. Forslaget som nå er sendt ut vil derimot låse markedet i påvente av ny regjering. I tillegg vil de som nå har kjøpt i et marked uten regulering kunne tape betydelige verdier, påpeker Løvenskiold.  

 

Må være åpen for nye tilnærminger 

   

Konsesjonsloven tvinger i dag også skogbruket inn i Enkeltpersonsforetak (EPF) – den skattemessig minst lønnsomme organisering av eierskap.  

 

– NORSKOG mener at det bør bli enklere å organisere eiendommen i AS, subsidiært bør skattereglene endres slik at investeringskraften til skog i EPF styrkes ved å gi samme beskatning som for AS. Dette er ikke umulig, man må bare være åpen for en ny tilnærming, oppfordrer Løvenskiold. 

 

NORSKOG vil levere vårt høringssvar innen fristen 12. august. Høringssvaret vil publiseres i sin helhet på våre nettsider.