NORTØMMER omsatte 1.722.000 m3 og satte med det ny volumrekord i 2018.
15. januar 2019
Miljødirektoratet skal utarbeide handlingsplan mot villsvin i Norge
16. januar 2019

Brutte målekjeder – kan vi redusere risikoen?

Virkeseksport og virkesmåling
 
Næringen har over tid rapportert om en volumdifferanse ved eksport av tømmer. Eksport mellom Norge og Sverige virker å være uten store avvik, så lenge man forstår de svenske målemetodene. Eksport til Latvia er litt mer uforutsigbart da det er vanlig praksis å spesifisere målemetoden per kontrakt, det er ingen standardiserte målemetoder. Med andre ord er det industrien og individuelle avtaler som legger grunnlaget for målemetoden – blant annet er det relativt vanlig å benytte den svenske standarden for tømmermåling. Den største gjennomsnittlige volumforskjellen, på samme tømmerforsendelse, finner vi ved eksport til Tyskland der forskjellen, ifølge næringen, ligger et sted mellom 10% og 15%. Benytter man nettsidens simulering av en leveranse er den største differansen i volum observert rundt 7%. Denne differansen representerer en direkte forskjell i målemetode.
 
I forbindelse med undersøkelsen ble det utarbeidet en nettside med det formål å synliggjøre disse forskjellene i kuberingsmetode mellom prosjektlandene, sånn at man kan korrigere for avvikene ved eksport. På nettsiden er det mulig å simulere en leveranse, gjøre analyse av egenskaper samt sammenlikne volum av en stokk. Tanken er at ulike eksportaktører kan bruke nettsiden som et verktøy. Nettsiden kan besøkes på følgende adresse: http://exports.m3n.no/.
 

Figur: Figuren over illustrerer hvordan nettsiden ser ut. Den venstre boksen representerer grensesnitt for input-data. Den høyer boksen viser resultatet produsert, basert på input-verdier.
 
Det vil bli utarbeidet en mer utfyllende digital brosjyre (utskriftsvennlig) for de spesielt interesserte. Denne kan bestilles ved å ta kontakt med NORSKOG per e-post (erik.odegard@norskog.dev.indexportal.no).
 
Forfatter: Erik Ødegård (NORSKOG)