22. november 2022

Skogrestaurering i Etiopia (fase 1)

NORSKOG har gjennom Norwegian Forestry Group (NFG) hatt en sentral rolle i gjennomføringen av et skogrestaureringsprosjekt i Amhara regionen i Etiopia finansiert av det norske klima- og skoginitiativet (KoS) via den norske ambassaden i Etiopia. Prosjektets tittel er: Forest Landscape Restoration (FLR) Program in Amhara.
30. september 2021

Økt risiko for barkbilleutbrudd etter tørr sommer

Vestfold og Telemark er mest utsatt Landbruksdirektoratet ba i sommer om ukentlige situasjonsrapporter fra statsforvalterne […]
30. september 2021

Digitalt medlemsmøte om nye EU-regler, rassikring og tømmermarkedet

Møtet vil bli holdt over zoom, og er kun for NORSKOGs medlemmer og ansatte.
29. september 2021

Hvor frivillig er «frivillig»?

Rett før stortingsvalget kom pressekonferansen som offentliggjorde at regjeringen har bedt Miljødirektoratet sette i gang arbeidet med å opprette ti nye nasjonalparker.
29. september 2021

Storinnsamling av frø til fremtidens trær

 Et sjeldent godt frøår nordafjells Grana har god konglesetting i år! Det gjelder spesielt nordafjells […]
13. juni 2018

Skogbeskatning som virkemiddel

Rapporten dokumenterer arbeid gjennomført i prosjektet "Skogbeskatning som virkemiddel".
11. oktober 2017

Hovedtrekk i virkesmarkedet

Arne Rørå, adm.dir. NORSKOG Det nordiske virkesmarkedet har vært igjennom en periode hvor det er […]
12. juni 2017

Fiksjon og fakta om skatt

Norge er et av verdens rikeste og likeste land. Likevel bør vi diskutere ulikhet. Globale […]
9. juni 2017

Formuesskatten på arbeidende kapital svekker jobbskaping

Når jobbskaping er politikernes prioritet nummer én, hvorfor fortsetter vi da å skattlegge arbeidende kapital […]
6. juni 2017

Rene skogeiendommer slipper priskontroll !

Stortingets næringskomite har avgitt innstilling i saken om endringer i konsesjonsloven. Et flertall i komiteen […]
23. mai 2017

NORSKOG på høring i Finanskomiteèn

Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen […]