24. februar 2021

Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte

Etter at en bukk felt på Hardangervidda testet positivt for skrantesjuke. er det ekstra viktig at jegere i alle villreinområder tar prøver av felte dyr og sender dem inn til analyse.
24. februar 2021

Presisjonsgjødsling i Stangeskovene

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var til stede da NORSKOG og Stangeskovene inviterte til demonstrasjon av skoggjødsling med helikopter. Mangel på nitrogen er den enkeltfaktoren som i størst grad begrenser trærnes vekst. I 2019 gjødslet norske skogeiere 59 000 dekar skog for å øke tilveksten.
24. september 2020

Aps korstog mot bønder og private grunneiere

Private grunneiere skaper større verdier enn Statskog. Jakta er tilgjengelig nok for alle.
21. september 2020

Aukar kravet for biodrivstoff frå 2021

Regjeringa aukar kravet til omsetnad av biodrivstoff til 24,5 prosent frå nyttår. Samstundes aukar delkravet til avansert biodrivstoff til 9 prosent. Endringa er eit viktig grep for å sikre at norsk import av biodrivstoff ikkje bidreg til avskoging.
9. september 2020

Ny rapport: Slik kan flere tjene penger på jakt

For at flere skal se på jakt som næringsgrunnlag, må myndighetene komme med goder som motiverer jaktrettshaverne til å satse, skriver forskerne.
3. september 2020

– Studentene elsker å bo i trehus

Denne uken er det formell innflyttingsdato for 295 splitter nye studenthybler i Skogveien, Ås. Det er første fase av det som skal bli verdens største studentby i massivtre.
3. september 2020

Funnene i skogen bekymrer Ingrid – nå slår hun alarm: – Skogeierne må gjøre noe

Bestanden av granbarkbiller øker i Vestfold-skogene. – Blir de mange nok, kan de angripe friske trær, advarer seniorrådgiver Ingrid Knotten Haugberg hos Fylkesmannen. Store verdier står på spill.
20. august 2020

Et av Europas største næringsbygg i massivtre

Et krystallinsk ytre, nesten utelukkende i glass, og et mykt og lyst indre med mye tre. Finansparken i Stavanger er et bærekraftig og innovativt bygg.
20. august 2020

Siv og NHO vil at det skal bli lettere for Vegard å drive bedrift: Har pengene bundet opp i maskiner, skrap og bygg

NHO ber om at formuesskatten på arbeidende kapital blir fjernet. Vegard Stensli ved Stensli gjenvinning i Brumunddal hilser et slikt grep velkommen, og får klar støtte av Frp-leder Siv Jensen.
13. august 2020

Borregaard kjøper aksjepost i RingAlm AS

Borregaard har kjøpt en aksjepost i RingAlm AS i forbindelse med at de tidligere eierne har bestemt seg for å selge selskapet. RingAlm eier og driver sagbruk på Hauerseter på Romerike og på Næroset i Ringsaker.
14. juli 2020

RingAlm har fått nye eiere – vil ikke oppgi kjøpesum

Det har en stund vært kjent at RingAlm AS har vært på jakt etter nye eiere. Nå er ny eierstruktur på plass.
12. juli 2020

Biokull til gjødsling og karbonfangst i skog

Et nytt forskningsprosjekt på NIBIO skal undersøke nytten av nitrogen – anriket biokull til gjødsling av skog. Den nye metoden kan gi mer vekst og økt karbonfangst i norske skoger – og kanskje anspore til ny næringsvirksomhet basert på fornybare ressurser.
24. juni 2020

Landbrukseiendom i dødsbo

Muligheten for å innføre retningslinjer for hvor lenge dødsbo kan eie en landbrukseiendom er utredet i tråd med Granavolden-plattformen.
12. juni 2020

Treindustrien mener budsjettavtalen ikke er god nok

Treindustrien er skuffet over at budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ikke kommer med tiltak som treffer byggenæringen.
9. juni 2020

Mer effektive metoder for å velge fremtidas grantrær

Thomas Solvin har i sin doktorgradsavhandling undersøkt granas evne til å tilpasse seg klimaendringer. Målet er å gi skogbruket bedre metoder for å velge de riktige granplantene for fremtidas bærekraftige skogbruk. Resultatene viser at de utviklede modellene kan forbedre skogbrukets beslutningsverktøy.
31. mai 2020

Utmana dig själv i Skogsmaran

Lördagen den 29 september går årets upplaga av Skogsmaran av stapeln. Det populära terrängloppet på Vildmarksleden – mellan Skatås i Göteborg och österut till Hindås.
19. mai 2020

Innstilling fra energi- og miljøkomiteenom Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen BarthEide, Else-May Norderhus, Runar Sjåstad, Ruth Grung og Dag TerjeAndersen om ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål forrovvilt (Midlertidig)

Bakgrunn I dokumentet fremmes følgende forslag: «vedtak til lov om endring av naturmangfoldloven (betydningen av bestandsmål ved uttak av rovvilt)
29. april 2020

NNN deltok på innspillsmøte hos Landbruks- og matministeren

Tirsdag inviterte Olaug Bollestad en rekke deltakere til innspillsmøte: «Hvordan bør vi utforme næringspolitikken fremover, med utgangspunkt i dagens økonomiske nedgang og hva er våre langsiktige utfordringer.»
28. april 2020

Betongelementforeningen: Materialrapport til departementet har store mangler

– Rapporten «Lavutslippsmaterialer i bygg - Barrierer og muligheter», utarbeidet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, er full av mangler. Den bør derfor sees bort fra og oppdraget utlyses på nytt, sier daglig leder John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen. – Ikke aktuelt å trekke rapporten tilbake, svarer departementet.
24. april 2020

Markant nedgang i tømmerprisene

Tømmerprisene gikk ned med 13,6 prosent i 1. kvartal 2020. I gjennomsnitt fikk skogeierne 389 kroner per kubikkmeter, noe som er 61 kroner mindre enn i 1. kvartal 2019 som er kvartalet med de høyeste prisene noensinne.
19. april 2020

Mener det er billigere med tiltakspakke enn permitteringer i skogbruket

Norges Skogeierforbund og Maskinentreprenørenes Forbund har regna seg fram til at det er billigere for staten å gi skogbruket en tiltakspakke, framfor at mange i skogbruket må permitteres.
26. mars 2020

Norsk skognæring hardt rammet av pandemien

Næringen frykter store konsekvenser for drift og lønnsomhet.
19. mars 2020

Formidling av arbeidskraft i jord- og skogbruket

Det er stor mangel på arbeidskraft i landbruket, spesielt er det nå stort behov i grøntsektoren. Vi vet lite om hvilket arbeidskraftbehov som ligger foran oss i grøntsektoren og i husdyrproduksjonen. Vi oppfordrer nå både de som mangler arbeidskraft og de som kan ta seg en jobb i landbruket om å bruke de kanaler som finnes.
9. mars 2020

Landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi

Landbruks- og matdepartementet, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge inviterte til et innspillseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi. Her kan du laste ned presentasjoner og videoklipp fra konferansen.
9. mars 2020

Vi planter for lite gran

Gran er det viktigste treslaget for skogbruket.Et aktivt skogbruk og riktig planting av gran er positivt, mener Didrik Fasmer. Foto: Eirik Brekke (arkiv)
9. mars 2020

Vi planter for lite gran

Gran er det viktigste treslaget for skogbruket.Et aktivt skogbruk og riktig planting av gran er positivt, mener Didrik Fasmer. Foto: Eirik Brekke (arkiv)
5. mars 2020

Modernisering av viltloven

Regjeringen har nylig bestemt at det skal settes i gang et lovarbeid med mål om å gjennomgå og modernisere viltloven. Loven er nærmere 40 år gammel og det er behov for bedre samordning med annet regelverk og klargjøring av nye utfordringer på området. Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet skal i fellesskap følge opp lovarbeidet.
3. mars 2020

Klimakrisen skal vekke norsk treindustri fra dvalen.

Hele 37 prosent av Norges areal er dekket av skog, men likevel har nyere treindustri vært et labert kapittel – med dalende sysselsetting og andel av BNP.
2. mars 2020

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

Ole André Myhrvold (Sp): Det er sagt at Landbruks- og matdepartementet ikke har tatt stilling til om det skal settes i gang et lovarbeid på dette området, kan statsråden avkrefte eller bekrefte dette, og kan statsråden anslå når man eventuelt kan forvente at dette settes i gang?
26. februar 2020

Lei av einsidig klimadebatt

Landbruks- og matministeren Olaug Bollestad vil ha meir fokus på skogbruk istadenfor raudt kjøtt.
26. februar 2020

Bollestad: Vi må satse mer på tre

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er luta lei den ensidige klimadebatten om rødt kjøtt. Hun mener at vi må snakke mindre om kjøttskam, og mer om skog som klimatiltak.
25. februar 2020

Skogvernmålet innen rekkevidde

aktueltNorge er halvveis til det politiske målet om å verne ti prosent av skogen vår. Framover må vi være bevisst hva slags skog vi verner, for å sikre at alle skogtyper er med.
24. februar 2020

Starter prøveprosjekt for 74 tonn tømmertransport

Myndighetene, skog- og trenæringen skal nå samarbeide om et prøveprosjekt med tømmertransport opp mot 74 tonn i deler av Hedmark.
14. februar 2020

Bio4Fuels – nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff

Ambisjonen til FME Bio4Fuels er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren ved å realisere bærekraftig og økonomisk produksjon av biodrivstoff. Biomasse, spesielt rester fra skog og landbruksavfall, er en fornybar ressurs som har stort potensiale for å erstatte bruk av fossile ressurser i transportsektor, sammen med andre fornybar energi løsninger.
12. februar 2020

Nye anvendelser av tre kan gi verdiskaping

Nye anvendelser av tre gir muligheter for verdiskaping, viser en ny rapport gjort av samfunnsøkonomisk analyse (SØA) på oppdrag fra Innovasjon Norge.
6. februar 2020

Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv

Arbeiderpartiet vil foreslå en lovendring som senker terskelen for å felle ulv. Useriøst og ren populisme, mener både SV og Venstre.
6. februar 2020

Klima- og miljødepartementet ankar dommen i saka om lisensfelling av ulv

Borgarting lagmannsrett har kome til at to vedtak frå 2017 om felling av ulvane i revira Julussa og Osdalen er ugyldige. Staten, ved Klima- og miljødepartementet, har bestemt seg for å anke dommen til Høgsterett.
5. februar 2020

Klimakur 2030: Tiltak i skog

Ungskogpleie er et samlebegrep for tiltak som gjøres i etablert skog, men før trærne har vokst seg store nok til å gi nyttbart virke. Utført ungskogpleie vil også være gunstig med tanke på stabiliteten til trærne, siden deres motstandskraft mot vind- og snøbrekkskader i stor grad formes mens de fortsatt er unge. Utføring av ungskogpleie vil dermed også redusere sannsynligheten for klimabetingede skader senere i omløpet. Foto: Gunnhild Søgaard, NIBIO.
5. februar 2020

Klimakur 2030: Tiltak i skog

Ungskogpleie er et samlebegrep for tiltak som gjøres i etablert skog, men før trærne har vokst seg store nok til å gi nyttbart virke. Utført ungskogpleie vil også være gunstig med tanke på stabiliteten til trærne, siden deres motstandskraft mot vind- og snøbrekkskader i stor grad formes mens de fortsatt er unge. Utføring av ungskogpleie vil dermed også redusere sannsynligheten for klimabetingede skader senere i omløpet. Foto: Gunnhild Søgaard, NIBIO.
5. februar 2020

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Vedum Slagsvold, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag – skogen (Midlertidig)

BakgrunnNorge har forpliktet seg til å oppfylle Parisavtalen, som skal gjøre det mulig å begrense de globale klimaendringene.
5. februar 2020

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Vedum Slagsvold, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag – skogen (Midlertidig)

BakgrunnNorge har forpliktet seg til å oppfylle Parisavtalen, som skal gjøre det mulig å begrense de globale klimaendringene.
5. februar 2020

Rekordhøy tømmerhogst

Skogeierne solgte 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019. Det er 181 000 kubikkmeter mer enn året før.
2. februar 2020

Det er over 20 år siden det ble plantet like mye skog som i fjor

I 2019 ble det levert 47,5 millioner planter til skogbruket i Norge.
2. februar 2020

Det er over 20 år siden det ble plantet like mye skog som i fjor

I 2019 ble det levert 47,5 millioner planter til skogbruket i Norge.
2. februar 2020

Fagsamling om skogvern

Miljødirektoratet inviterer til fagsamling for å markere at vi nå har vernet 5 prosent av skogen og er halvvegs til målet om 10 prosent skogvern.
1. februar 2020

Oppsummering av debatten om våpenlovgivning på Skyttermessen 2020

Representanter fra Norges Skytterforbund, Det frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Danske Skytteunion og Justiskomitéen informerte og tok i mot spørsmål om våpenlovgivningen på Gardermoen i dag i forbindelse med Skyttermessen 2020.
1. februar 2020

Seminar mot framvekst av villsvin i Hedmark

Bli med på seminar om tiltaksplan mot villsvin på Bøndernes Hus på Brandval i Kongsvinger kl 18-21 torsdag 6. februar! Møtet er viktig for best mulig samordning av uttak av villsvin, slik at bestanden holdes nede. Vi ønsker IKKE ytterligere framvekst av villsvin i Hedmark!
27. januar 2020

Trygt å bruke massivtre i bærekonstruksjoner

Polyseam feilinformerer om massivtre og brannegenskaper - ny "håndbok" er ren produktreklame.
27. januar 2020

Trygt å bruke massivtre i bærekonstruksjoner

Polyseam feilinformerer om massivtre og brannegenskaper - ny "håndbok" er ren produktreklame.
27. januar 2020

Trygt å bruke massivtre i bærekonstruksjoner

Polyseam feilinformerer om massivtre og brannegenskaper - ny "håndbok" er ren produktreklame.
23. januar 2020

Kort sagt, torsdag 23. januar

Nasjonalpark i Østmarka og friluftsliv.Statsministeren og psykisk helse. Svartmaling av håndverksbransjene. Antipsykotika og levealder. Høvik og ny E 18. Dette er dagens kortinnlegg.
23. januar 2020

Den høge aktiviteten i skogen heldt fram i 2019

Den store aktiviteten i skogbruket heldt fram i 2019 også. Hogsten var høg, og det vart bygd mange kilometer ny skogsveg, eit godt grunnlag for framtidig skogsdrift.
22. januar 2020

Tømmerprisene justeres ned

TILBUD OG ETTERSPØRSEL: Etterspørselen etter trelast er god, men lagrene er for tiden fulle og alle tømmeraktørene har redusert prisene til skogeier.
21. januar 2020

Aksjeselskaper kjøper opp Norges skog

Flere aksjeselskap, entreprenører og eiendomsutviklere er blant dem som har kjøpt skogeiendommer av Statskog.
16. januar 2020

NOAH går rettens vei for å stoppe ulvejakt

I løpet av januar skal NOAH saksøke staten for å få stoppet ulvejakt i ulvesonen.
16. januar 2020

BM 0120: Bankpalass i tre

Med tre kan du bygge Stavangers flotteste kontorbygg og reparere Magnethuset i Tromsø! I BM 0120 møter du pensjonistene på Koppang som reddet driften, ser an fremtiden for bygningsvern i Agder og besøker villaen på Nøtterøy som fikk stilen sin tilbake etter 100 år.
13. januar 2020

Kort sagt, mandag 13. januar

Nasjonalpark i Østmarka. Equinor, kutt og klimaeffekt. Dette er dagens kortinnlegg.
13. januar 2020

Storbrann i Australia under kontroll

Det brenner fremdeles i noen område, men brannsjef Shane Fitzsimmons i New South Wales opplyser at mulighetene for å slokke resten ser lovende ut.
9. januar 2020

Familien til Stein Erik Hagen unngår formuesskatt på 1,2 milliardar kroner i utbytte

Ved å overføre utbytte frå det norske holdingselskapet sitt til selskapet til dottera i Sveits, unngår Stein Erik Hagen og familien å betale formuesskatt.
9. januar 2020

Massivtre for alle

Levert under kostnadsramme og med landets første svømmehall i massivtre. Dette er bare to av tingene som er unikt med ny Flesberg skole.
8. januar 2020

Offensivt eierskap er avgjørende for Moelven

Glommen Mjøsen Skog SA fikk et dilemma i fanget rett før jul. Skulle vi redusere vår påvirkningskraft i Moelven Industrier ASA sin utvikling? Eller skulle vi fortsette vår rolle som aktiv og toneangivende pådriver til aktiv verdiutvikling av selskapet i årene fremover? Valget var enkelt. I en enstemmig vedtatt strategi i Glommen Mjøsen Skog SA…
8. januar 2020

Ministeren griper inn for å unngå at «skatteparadis» i Vesterålen slipper unna regninga

Regjeringa endrer reglene for å hindre at resten av landet må betale for at Bø kommune kutter i formueskatten.
8. januar 2020

– Kommunen bør bære inntektstapet selv

Stortingspolitiker Eirik Sivertsen (A) har stilt kommunalministeren spørsmål om resten av landets kommuner må kompensere Bø kommune dersom kommunens skatteinntekter blir lavere som følge av kuttet i formuesskatten. Ministeren mener Bø kommune bør bære inntektstapet selv.
8. januar 2020

– Skogsamvirket er det eneste rette for norsk skogbruk

– Jeg stiller meg helt og fullt bak oppkjøpet i Moelven, men jeg tror denne prosessen kan styrke samarbeidet innenfor skogsamvirket, ikke svekke det, sier Glommen Mjøsen Skogs tillitsvalgte for skogeierne i Sør-Østerdal, Øystein Aamodt.
8. januar 2020

Tømmerterminal på Toten: – To alternativer må vurderes mot hverandre

Et forslag til tømmerterminal ble brått til tre. Nå står det mellom Røste og Reinsvoll.
8. januar 2020

Færre skogskader enn fryktet

BEDRE ENN FRYKTET: Den norske skogen klarte seg bra gjennom 2019, med få klimaskader og langt færre branner enn året før. Foto: Jørgen Nordby/Skogbrand
7. januar 2020

Derfor nasjonalpark i Østmarka

Presset på Marka som utbyggingsområde kan øke med tiden. En nasjonalparkgrense ligger imidlertid fast.
7. januar 2020

Då Martin (32) starta nytt selskap vart det bråk: – Vi fekk eit tap på kring éin million

Då Martin Braanaas (32) vart medeigar i Fjordtømmer AS, vart det slutt på oppdraga for AT Skog som organiserer 9500 skogeigarar i Sør-Norge.
7. januar 2020

Har startet jakten på partner

Glommen Mjøsen Skog SA sitter trolig snart på 71 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA. Nå har jakten på en partner startet.
7. januar 2020

Viken Skog bruker 200 millioner på industriaksjer

Viken Skog SA øker sin eierandel i Moelven Industrier ASA til over 20 prosent. Eierutvidelsen koster selskapet rundt 200 millioner kroner.
7. januar 2020

Fryktar heile dyreartar kan døy av skogbrannane i Australia

Fleire millionar dyr har døydd i skogbrannane i Australia. No fryktar zoolog Petter Bøckman at villmarka dei høyrer heime i blir bygd ut.
4. januar 2020

Viken Skog SA benytter seg av forkjøpsretten

Det har over lengre tid vært en uavklart eiersituasjon i Moelven Industrier ASA. Eidsiva vekst AS og Felleskjøpet Agri SA har i nesten 4 år ønsket å selge sin eierandel på 40 %. Før jul 2019 bidro Viken Skog sammen med Felleskjøpet og AT Skog til å få en bevegelse i prosessen. Partene gjorde en avtale med Eidsiva om at et selskap eid av partene, Skog Holdco AS, skulle kjøpe aksjene, vel vitende om at dette ville utløse forkjøpsrett.
3. januar 2020

Blir største eier i Moelven

Glommen Mjøsen Skog SA slår til og blir største aksjonær i Moelven Industrier ASA
3. januar 2020

Skogeierne tar kontroll over Moelven Industrier ASA

Glommen Mjøsen Skog SA har i styremøte torsdag 2. januar besluttet å benytte seg av forkjøpsretten og vil etter utøvelse av forkjøpsretten få mer enn 50% av aksjene i Moelven Industrier ASA.
3. januar 2020

Glommen Mjøsen Skog SA benytter forkjøpsretten: – Uaktuelt å miste kontrollen i Moelven Industrier ASA

Fredag 3. januar 2020 – Felleskjøpet Agri SA og Eidsiva har solgt sine aksjer i Moelven Industrier ASA til et nytt selskap – Skog Holdco AS. Glommen Mjøsen Skog SA har ifølge aksjonæravtale forkjøpsrett på disse aksjene. Glommen Mjøsen Skog SA har i styremøte torsdag 2. januar besluttet å benytte seg av forkjøpsretten og vil etter utøvelse av forkjøpsretten få mer enn 50 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA.
2. januar 2020

Den nasjonale livsløgnen om naturen

Norge oppfyller knapt den eneste forpliktelsen vi har etter FNs biomangfoldkonvensjon. Det står dårligere til med norsk natur enn regjeringen rapporterer, og behovet for innsats er mye større.
2. januar 2020

– Hvorfor må det for enhver pris hete nasjonalpark i Østmarka?

Diskusjonen om Østmarka bør bli nasjonalpark går. Noen mener skogen blir ufremkommelig, andre argumenter for friluftslivets kår. Og det snakkes om biologisk mangfold. At skogen blir ufremkommelig, tror ikke NORSKOG. Men tilgjengelig er en annen sak, når veier og dammer i følge lover for nasjonalparker, egentlig skal fjernes. Kanskje velger politikerne å bryte egen lov her, fordi man for enhver pris ønsker en nasjonalpark.
2. januar 2020

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad Fra biomasse til fornybart drivstoff og kjemikalier
2. januar 2020

– Brannene resultat av klimaendringene

Brannene i Australia er mer voldsomme og intense på grunn av klimaendringene. Det mener både klimaminister Ola Elvestuen og forsker Bjørn Samset ved Cicero, Senter for klimaforskning.
2. januar 2020

Planene om naturvern av Knutefjellet.

DEL LeserbrevI Laagendalsposten lørdag 14. desember hevder Geir Loe Vinsrygg at et framtidig naturvern av Knutefjell vil medføre store problemer for skjøtsel av kulturminnene.
2. januar 2020

Vil verne populært turområde i Fjella – og fem andre områder i distriktet

Et helt lite eldorado for friluftsfolk i Fjella-området er med i en ny runde frivillig skogvern.
2. januar 2020

Ikke vent på neste klimatoppmøte

Klimamøtet i Madrid (COP25) kom ikke til enighet om det viktige regelverket for handel med utslippskutt.
2. januar 2020

Stig Ove har drømmejobben. Duften av nyhogd tømmer er ren bonus

- En tømmerbil er den sikreste medtrafikanten du kan møte i trafikken, sier Stig Ove Sagmo. Hver dag kjører han 500 kilometer på trønderske veier.
2. januar 2020

17 millioner til forskning på biokompositter

Borregaard og Norske Skog Saugbrugs får 17 millioner kroner fra Innovasjon Norge til forskning og utvikling av fiberkompositter.
2. januar 2020

Nytt dokumentasjonssenter bygges i massivtre

Nybygget på over 5000 kvadratmeter skal ligge ved siden av Anno Glomdalsmuseet i Elverum.
20. desember 2019

Endrer ikke skatten for småkraftverk

Regjeringen avviser full skatt på småkraft før saken er behandlet.
20. desember 2019

5 prosent av norsk skog er vernet

Etter fredagens statsråd er nå 5 prosent av all norsk skog vernet.
20. desember 2019

Skogvernet øker – fem prosent av skogen er vernet

Norge har passert en milepæl innen skogvern. Med vern av 46 nye områder fredag, er fem prosent av skogarealet vernet.
20. desember 2019

Julenøtt for Glommen Mjøsen

Eidsiva og Felleskjøpets salg av sine Moelven-aksjer til det nyopprettede selskapet Skog as har skapt hodebry hos den andre store eieren av Moelven, Glommen Mjøsen Skog. Skal det nyfusjonerte andelslaget legge resten av eggene sine opp i samme kurv som de andre for å beholde kontrollen over selskapet?
19. desember 2019

Nytt prosjekt om klimasmart skogbruk i Norge

Et nytt, stort prosjekt koordinert av NMBU, tar sikte på å legge til rette for et klimasmart skogbruk i Norge. Det skal utvikles verktøy som forbedrer skogens motstandsevne mot klimaendringer og som bidrar til reduserte klimagassutslipp ved å erstatte fossilbaserte produkter med skogprodukter, og som samtidig gir en økt og bærekraftig avkastning for skogeieren.
18. desember 2019

Hva betyr naturtype-kartlegging for skogeier?

Ulike registreringer i skog og utmark har skutt veldig fart de siste 10-15 årene, og gitt oss mye mer kunnskaper om arter og naturtyper. For skogeiere er oppmerksomheten først og fremst rettet mot de konsekvensene en slik kartlegging har i forhold til å drive næring på eiendommen.
18. desember 2019

Villsvin herjer med purkene til Heinrich

ÅSNES (NRK): Grisebonde Heinrich Jung frykter for griseflokken sin om det blir enda flere villsvin i Norge.
18. desember 2019

Vernar kystfurukog

28 nye skogvernområde vart vedteke av kongen i statsråd nyleg. Tre av dei ligg i Sogn og Fjordane, og to av dei i Bremanger.
18. desember 2019

Blandade känslor efter mötet på sågen – håller tummarna för en framtid: «Hoppas verkligen att det blir av»

Dalaföretaget Fiskarheden Trävaru AB uppges ha visat intresse för att köpa sågverket i Östavall. Nu spekulerar personalen i hur många tjänster som kan komma att erbjudas om affären blir av. – Det blev ett litet ljus i det hela, säger Madelene Wennberg som arbetat på sågen i 24 år.
18. desember 2019

Distriktsmelding i fortidens tegn?

Det lukter ikke kvae og ferskt treverk av distriktsmeldingen, men heller svidd olje og gammel plast.
17. desember 2019

Vil prøve ut el-sykling i nasjonalparken

Fylkesmannen i Innlandet vil opne for el-sykling i Veodalen, på vegen inn til Glitterheim.
17. desember 2019

Klimatoppmøtet: Brasil fortsetter å blokkere

Det er et stort gap mellom hva folk roper i gatene, og hva som skjer inne på klimatoppmøtet, sier Fernanda de Carvalho i WWF Brasil.
17. desember 2019

Kjenner seg utestengde

Selskapet Fjordtømmer AS reagerer på at dei ikkje får tilgang til tømmerkaia på Ørstaterminalen. No tek dei saka opp med kommunen.
17. desember 2019

Han er en av ni som vil bli ny skogbrukssjef

Levanger kommune har utlyst en stilling som ny skogbrukssjef, hvor søknadsfristen utløp torsdag 12. desember. Innen fristen søkte ni personer på stillingen. Derav en kvinne og åtte menn.:
17. desember 2019

Ole Arne er ivrig jeger, men ser ikke for seg å vasse rundt i snø etter elg i vinter: – De ivrigste finner kanskje fram trugene

Ole Arne Øyhus er skogeier i Sør-Aurdal og ivrig jeger gjennom 40 år, og ser både positive og negative sider ved å redusere bestanden av hjortedyr. Han ser imidlertid ikke for seg å legge ut på jakt i januar, når jakttidene på elg og hjort utvides fra nyttår.
17. desember 2019

– Elgjakten vil bestå, men den må utføres på en annen måte i framtiden

Elgjakta vil bestå, men vi må belage oss på en annerledes jakt i årene framover.
17. desember 2019

Kort sagt, søndag 15. desember

Nasjonalpark i Østmarka. Klima. Helsehjelp. Her er dagens kortinnlegg.
17. desember 2019

Stor dag på Blæstad

Onsdag 18.desember holdes den første doktorgradsdisputasen noensinne på Blæstad.
17. desember 2019

Lasse André skjøt tre rådyr med ett skudd: – Dette skal egentlig ikke gå an

Med en lånt HV-Mauser, felte Lasse André Forås tre rådyr med ett skudd.
17. desember 2019

– Hjorten må tildeles der hjorten står

Leder i Ålvundfjord Vest Hjorteviltområde er bekymret for jaktbelastningen i område Øst. Det kommer fram i en epost som er sendt til Sunndal kommune.
12. desember 2019

Bø kutter formueskatt kraftig

Bø i Vesterålen kutter kraftig i formuesskatten, skriver E24. Det gjør de for å tiltrekke seg næringsliv. Bø kutter formuesskattesatsen til 0,35 prosent, fra 0,85 prosent.
9. desember 2019

28 nye skogsområde vert naturreservat

– Skogvern er eit svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfald. Det finst ni truga naturtypar og meir enn 1100 truga arter i skogane i Noreg.
9. desember 2019

Kort sagt, mandag 9. desember

Nasjonalpark i Østmarka. Private sykehjem. Her er dagens kortinnlegg.
9. desember 2019

Raksting kjøpte familiegård på Jeløya til over 18,5 millioner kroner

18,580 millioner kroner endte salgssummen for lystgården Augustenborg på Jeløy på. Nå står nye eiere klare for å overta.
6. desember 2019

Kort sagt, fredag 6. desember

Nasjonalpark i Østmarka. Grøntområder i sentrum. Eldreomsorg. Sykefravær. Private barnehager. Antisemittisme. Her er dagens kortinnlegg.
5. desember 2019

Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 3/2019

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en artikkel om trebedrifter i nord som har besøkt Møre og Romsdal.
5. desember 2019

Nasjonalparken der skogen dør

– Det har overhode ikke vært noe offentlig engasjement rundt forvaltningen av parken, skriver Bernt Suhr.
5. desember 2019

Nytt selskap overtar Moelven-aksjer

Felleskjøpet Agri har sammen med Viken Skog og AT Skog, opprettet selskapet Skog, som overtar aksjeposter i Moelven Industrier.
5. desember 2019

Brann i lastebil med salt ombord

Politiet meldte ved 16.20-tiden onsdag ettermiddag om brann i en lastebil på E6 ved Skogn, ikke langt fra Norske Skog.
5. desember 2019

Nytt selskap med kontroll over Moelven

Eidsiva har solgt 23, 8 prosent av Moelven til nyetablerte Skog AS, som eies av Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri. Glommen Mjøsen Skog har forkjøpsrett og vil vurdere å bruke den.
5. desember 2019

– Håper dommen blir stående

Fra venstre regjeringsadvokatene Asgeir Nygaard og Elisabeth Stenwig, advokat Stein Erik Stinessen fra Lund & Co (repr. USS) og Bondelagets advokat Karoline Hustad.
5. desember 2019

Barkbilleangrep i Europa er en klimakatastrofe

Derfor må skogen brukes. Stor skade: Barkbiller kan gjøre stor skade på skog. Her fra barkbilleovervåking i Trøndelag 2016. Foto: Reidun Gomo / Nibio
3. desember 2019

Registreringsjukset i skogen må opphøre!

Kunnskap om naturverdiene er en forutsetning for et bærekraftig skogbruk. Denne kunnskapen har ikke skogbruket i Norge. Naturmangfoldet blir taperen.
3. desember 2019

Fornybar biodiesel i landbruket før 2030

Klimakrisa blir mer og mer akutt. I all virksomhet haster det nå med å redusere utslipp av klimagasser og fase ut fossilt drivstoff.
29. november 2019

Hva vil utfordringene være for fremtidens skogeier?

Som skogeiere og grunneiere må vi samle oss og stemme på politiske partier som fortsatt vil ha privat grunneier og selvråderett på skog og landbrukseiendommer i Norge.
27. november 2019

Fortsatt god butikk å hogge tømmer i Valdres

De siste to åra har tømmerprisene vært svært gode, og dette bærer skogen i Valdres preg av enkelte plasser.
27. november 2019

Ønsker å overta gården Haddeland

Kjøperne av Haddeland på Miland gir 2,3 millioner kroner for gården med innmark og setereiendom ved Frøystul. Nå søker paret konsesjon for landbrukseiendommen.
27. november 2019

Ikea investerar miljarder för klimatet: ”Vill snabba på”

Mer än hälften av Ikeas klimatavtryck kommer från materialen i produkterna och produktionen, men målet är att komma ned till noll år 2030. Nu investerar därför möbeljätten drygt två miljarder kronor i satsningar som ska snabba på klimatarbetet. Den svenska stålindustrin siktar på ett jätteskifte: Skrota masugnen, kol och koks och ersätta med en helt ny process för fossilfritt stål. 2019 har varit ett spännande år för smarta mobiler. Ny Tekniks experter har testat årets prestigelurar. I det här avsnittet blir det mobilnörderi på hög nivå. Ansiktsigenkänningen är lätt att implementera. Och nu har vi kommit till en punkt där själva ansiktsmatchningsprocessen för att identifiera en individ är snabb och träffsäker. Vad innebär den här utvecklingen för oss som individer? Hur klarar biltillverkarna omställningen till elektrifiering? Vilka ligger längst fram? Ny Teknik reder ut. Digitalisering, innovation, artificiell intelligens – här hittar du alla våra podcastavsnitt.
27. november 2019

Vil kartlegge ulovlige bygg i verneområdene i Trollheimen

Mandag kan det bli fattet vedtak om at de vernede områdene i Trollheimen systematisk skal undersøkes for å avdekke blant annet ulovlige byggverk.
27. november 2019

ABG Sundal Collier og DNB Markets tar opp dekning på Norske Skog – anbefaler kjøp

TAR OPP DEKNING: Både ABG Sundal Collier og DNB Markets tar opp dekning på Norske Skog, med konsernsjef Sven Ombudstvedt i spissen. Foto: Eivind Yggeseth
26. november 2019

Skogforsk lyfter fem områden i inspel till kommande forskningspolitik

Utveckling och tillämpning av ny skogsteknik är ett av fem områden som Skogforsk vill att staten satsar på i kommande forskningsprogram.
25. november 2019

Shell med finansiell støtte til bioråolje-fabrikk i Åmli

Norske Biozin Holding har inngått en avtale med Shell om finansiell støtte – for å få bygget et fullskala produksjonsanlegg for bioråolje i Åmli, Aust-Agder.
25. november 2019

Foreslår nye naturreservater i Risør og Gjerstad – skogen til Anders er blant områdene som kan bli vernet

To områder i Risør og Gjerstad, på tilsammen 2528 dekar, er nå foreslått som naturreservater. Det er Urvassliene i Gjerstad og Urfjellheia i Risør.
25. november 2019

På lag med naturen

Naturen, og det å ta vare på den, er noen av de mest sentrale verdiene for oss i NOTS. Hensynet til naturen er nedfelt i NOTS sin formålsbestemmelse der det blant annet står at NOTS skal: «…søke at alle terrengsyklister i Norge utøver aktiviteten på en måte som er forenlig med hensyn til naturen og alle brukere av den».
21. november 2019

Nybildade skogsbolag certifierar enligt PEFC

den 20 november 2019 09:41 | Av Monica Almgren | Tipsa redaktionen
21. november 2019

– Etablering av villsvin i Norge er en stor risiko

Ny handlingsplan har mål om minst mulig villsvin i Norge. Bondelaget hadde helst sett at målet var bekjempelse av villsvin.
21. november 2019

Se opp for tømmertrafikk

Like ved Høgåskrysset går en skogsvei opp til venstre. Et par kilometer oppe i denne veien drives det nå skogsdrift og skogeier Thomas Tinne er nå redd parkerte biler skal stenge dem inne.
21. november 2019

Oljegigant blir med på biosatsing i Åmli

Over tre milliarder skal investeres i et nytt produksjonsanlegg for biodrivstoff i Åmli. Nå blir oljegiganten Shell med på satsingen.
21. november 2019

Skattegleder

Arbeiderpartiet har lagt frem sitt alternative budsjett for 2020, og det er ingen stor overraskelse at Ap vil ha mer skatt. Den totale skatteøkningen er på 9,7 milliarder kroner, hvorav 5,3 milliarder kroner er økt formuesskatt. De rike skal betale regningen.
21. november 2019

Nå blir SAS-kuben mer miljøvennlig

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.
21. november 2019

Oljegiganten Shell støtter Biozin i Åmli

Anlegget til Bergene Holm AS på Nidarå i Åmli, hvor det skal investeres flere milliarder kroner i et biozin-anlegg. Foto: Bergene Holm AS
21. november 2019

Massiv kritik mot Skogsstyrelsens förslag om nyckelbiotoper

Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar har mött massiv kritik från flera miljöorganisationer och länsstyrelser. Tidigare i höst skickades förslaget ut på remiss och nu har synpunkter samlats in hos myndigheten.
20. november 2019

Genetisk verdifull ulv merket og flyttet

Det ble nylig registrert en genetisk verdifull ulv nord i Hedmark utenfor ulvesonen. Det er viktig å unngå felling av slike ulver for å bedre ulvebestandens genetiske situasjon. Ulven ble derfor merket og flyttet innenfor ulvesonen av Miljødirektoratet 14. november i år.
20. november 2019

To ulver skutt på ti minutter

Statens naturoppsyn brukte kun ti minutter på å felle to ulver som det tidligere i dag ble gitt fellingstillatelse på i Rendalen Østfjell.
20. november 2019

Konferens: Förarlösa maskiner allt närmare praktiskt skogsbruk

I framtiden kanske maskinoperatörer sitter tillsammans och kör maskinerna från distans, vilket branschen hoppas kan underlätta rekryteringen av maskinförare.
20. november 2019

Kva juletre er mest miljøvenleg?

Gran, furu, edelgran, eller plast? Norsk skogselskap seier du skal kjøpe naturleg juletre, men plasttreet kan vere like miljøvenleg.
18. november 2019

Naturvernforbundet refser KrF-Skogan: – Faglig svakt, tendensiøst og oppkonstruert

Beitedyr, rovdyr og effektivt skogbruk kan lett kombineres med litt vilje, kunnskap og et mål om å redusere konfliktnivået, mener Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.
18. november 2019

Norges skogvolum tredoblet på 100 år

Gjennom målrettet kartlegging og forvaltning har skogen i Norge tredoblet seg i volum på hundre år. - Dette er en internasjonal suksesshistorie, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – En målrettet forvaltning av en viktig ressurs har gitt resultater en bare kunne drømme om. Vi er stolte av 100 års innsats, og over at vi kan være et eksempel på hvordan en negativ trend kan snus.
18. november 2019

Slik vil han ramme Røkke og co.

SV vil øke formuesskatten og innføre en egen toppskatt for de aller mest velstående. - Skrivebordspolitikk, fnyser Høyres Henrik Asheim.
15. november 2019

Enorm interesse for en helt spesiell familie i Brumunddal

Det var stappfullt da boka om Berger Langmoen ble lansert.
15. november 2019

Nationen arbeider etter

Tidligere studier viser at den skandinaviske ulvebestanden stammer fra Russland og Finland, ikke fra dyreparker i Paris.
15. november 2019

Ny handlingsplan mot villsvin

Villsvin regnes som en fremmed art og kan potensielt gjøre stor skade i landbruket og på naturmangfoldet i Norge. I dag fikk regjeringen oversendt en handlingsplan som beskriver tiltak for hvordan villsvinbestanden i Norge skal holdes så liten som mulig.
15. november 2019

Små bedrifter i distriktene merker formueskatten mest

Formuesskatten rammer bedriftseiere i distriktene hardest, mens investeringer i eiendom i sentrale strøk fortsatt er skattefavorisert, viser masteroppgaver fra NHH.
15. november 2019

Konferanse om urbant landbruk

Landbruks- og matdepartementet inviterer til konferanse om urbant landbruk 18.november. Konferansen markerer startskuddet for arbeidet med strategien for urbant landbruk.
15. november 2019

Nei til Østmarka Nasjonalpark

Faglig sett foreligger det ikke grunnlag for opprettelse av Østmarka Nasjonalpark, mener innsenderne av dette innlegget.
15. november 2019

WWF USA mottar norske regnskog-millioner. Topplederen fikk 12 millioner kroner i lønn

Toppsjefen i den amerikanske grenen av World Wildlife Fund (WWF) fikk lønn og godtgjørelser på over 12 millioner kroner i 2017. Miljøorganisasjonen har mottatt over 100 millioner norske bistandskroner. Norad sier lederlønna kan få konsekvenser for framtidig norsk støtte. Av Tor Aksel Bolle
13. november 2019

Østmarka skal bli nasjonalpark

En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å ta vare på naturverdiene og sørge for at denne bynære skogen forblir et attraktivt og viktig område for friluftslivet i Osloregionen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)., Foto: Skålsjøen i Østmarka CC, haakonhansen https://flic.kr/p/39aBE
12. november 2019

En ulvethriller

En småbruker fra Telemark kan ha skrevet om historien om norsk ulv. Det ligner en Hollywood-film.
12. november 2019

Trønderske tre skal løse miljøutfordringer

Skognæringa i Midt- Norge får seks millioner kroner årlig i fem år framover fra regjeringa. Målet er å erstatte fossil plast og fiskefor med trøndersk trefiber.
12. november 2019

Ønsker seg flere norske juletrær til jul

Nordmenn kjøpte rundt 1,4 millioner juletrær i 2018 viser tall fra Norsk Juletre, og i fjor handlet vi juletrær for rundt 850 millioner kroner. Stadig flere ønsker seg norske juletrær i stua til jul. Et nærings- og eksportpotensial, mener landbruks- og matminister Olaug Bollestad.
12. november 2019

Vil tette hull som kan gi mye lavere formuesskatt

13. desember skal Stortinget stemme over en endring i skattereglene som kan føre til at det blir slutt på en mye lavere ligningsformue ved å opprette nye aksjeselskaper.
12. november 2019

Norske Skog er ny Holberg-favoritt

PÅ SKOGTUR: Holberg-forvalter Robert Lie Olsen øyner pene utbytter i Norske Skog. Foto: Eivind Yggeseth
7. november 2019

Gjødsling av skog er lønnsom klimakamp

Gjødsling av et dekar skog binder minst ett tonn ekstra karbondioksid, om du gjødsler riktig skog til rett tid. Ifølge både skogeiere, forskere, Yara og staten er det også utrolig lønnsomt.
7. november 2019

Ny norm skal gi bedre grøfting i skogen

«Vassjuk» mark etter hogst gir dårlige vilkår til ny skog. Da kan det være lurt å få inn en gravemaskin og senke grunnvannsstanden med grøfting. Nå har Skogkurs laget en ny norm for riktig grøfting i skog. Det trengs også mere grøfting i skogen.
7. november 2019

Endelig kunne snoren klippes – det gir nye muligheter for industrien

DEL HOF: For fylkesordfører Rune Hogsnes var det en spesiell dag, og ikke bare fordi krysset endelig stod ferdig.
6. november 2019

– Det er grovt å felle et dyr som det ikke er jakt på

En jeger fra Stavanger skal ha skutt en elg under hjortejakt på Amdal i Nedstrand for drøye to uker siden. Det ser kommunen alvorlig på.
5. november 2019

Regjeringen må hindre konflikter rundt nytt vern

Både grunneiere og folk flest er av den oppfatning at ethvert areal har en verdi. Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norskog oppfordrer regjeringen til å hindre at arbeidet med nye verneområder blir konfliktfylt. Dette kan gjøres ved at regjeringen legger opp til at vernet skjer gjennom minnelige avtaler, og gir økonomisk erstatning for disse.
5. november 2019

Børskommentar: Norske Skog-aksjonærer bør like «kronemysteriet»

Den rekordsvake kronen er en vesentlig bidragsyter til Norske Skogs gode resultater. Der ligger det også en betydelig risiko.
5. november 2019

Dette er satsingene på Gjøvikbanen: Vurderer tømmerterminal på Reinsvoll

Nortømmer er i dialog med nye Reinsvoll næringspark.
5. november 2019

Norske Skog tilbake på børsen: – Det er ingen grunn til å være uinteressert i lokalt næringsliv

DEL MeningerNorske Skog, med sterke røtter i Halden, var tilbake på Oslo Børs for handel 18. oktober etter å ha vært borte i nesten to år. Det fortjener litt oppmerksomhet.
31. oktober 2019

Villsvin-sugge observert på Rognes, sist observert i retning Singsås

DEL I helgen og mandag har jegere jaktet på villsvin i Trøndelag, nærmere bestemt i området Rognes i Gauldalen.Det er Adressa.no som omtaler saken.
31. oktober 2019

Villsvin observert i Trøndelag Hoksrud fryktar villsvin-innvasjon Salmonella hos villsvin Jegerar kan ha fått salmonella Villsvinjegere må være forsiktige

For første gang er et vilt villsvin observert i Trøndelag. Et viltkamera i Rognes i Midtre-Gauldal fanget et villsvin på kamera i natt. To jaktlag leter etter villsvinet.
31. oktober 2019

Åpning for jakt på rype i høgfjellet

Det åpnes for jakt på rype uten hund over 1200 meter på Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning i perioden 1. november til og med 23. desember 2019.
31. oktober 2019

Historisk felling av villsvin: Norges nordligste noensinne

Jegeren kan glede seg til juleribbe med historisk sus over seg.
31. oktober 2019

Slik gikk det med Norske Skog i tredje kvartal

OMSETNINGEN FALLER: Omsetningen faller for Norske Skog, men lønnsomheten er god. Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog, kan være fornøyd. Foto: Eivind Yggeseth
31. oktober 2019

Norske Skog tjente én milliard i tredje kvartal

Norske Skog har torsdag morgen levert sin første kvartalsrapport etter comebacket på Oslo Børs.
25. oktober 2019

Blir elevene friskere av å gå på denne skolen? Nå vil forskerne finne svar.

De sies å være miljøvennlige og helsefremmende. Uansett er de populære. En teknisk revolusjon og miljøsug har ført til stadig flere kjempebygg i tre.
25. oktober 2019

Bioenergi – bra for klimaet og bra for kraftsystemet

Publisert 25. oktober 2019 | Skrevet av Av Johannes Fjell Hojem, daglig leder i Norsk Bioenergiforening og Per Skorge, adm. dir. i Norges Skogeierforbund | Utskrift | E-post
24. oktober 2019

Gigant-vogntog på 74 tonn skal testes ut i Hedmark

Statens vegvesen forbereder en prøveordning for tømmervogntog med opptil 74 tonn totalvekt. Oppstart ligger an til å skje i slutten av 2020.
24. oktober 2019

Satser kraftig på grønn energi

50 prosent av omsetningen til Aker Solutions skal innen 2030 komme fra grønn energi.
23. oktober 2019

Omfattande virkesimport från Norge

Sverige importerar över 2 miljoner kubikmeter timmer och massaved per år från Norge.
22. oktober 2019

Krev at merking blir fjerna: – Utgangspunktet er at det er ulovleg å merka stiar i verneområdet

Ein sti frå Legdaskaret til utkikkspunktet Skomakernipa i Nærøyfjorden landskapsvernområde er blitt merkt i strid med reglane.
21. oktober 2019

Feil premiss om bioenergi

DEBATT: Diskusjonene rundt økt hogst av skog utelukkende for å produsere energi treffer dårlig på den innsatsen som gjøres i Norge i dag.
21. oktober 2019

Elgfall og forvaltning.

Vil løfte frem flere storokser for en mer robust elgstamme: I jaktåret 2018 ble det skutt 30 636 elger i Norge.
21. oktober 2019

DEBATT: Miljöetiketten FSC drabbar små skogsägare alltför hårt

Skogsägare vill bedriva ett hållbart skogsbruk. Vi vet att våra fastigheter om de förvaltas klokt ger stor samhällsnytta såsom klimatsmarta
18. oktober 2019

«Flere lokale veier og bruer må oppgraderes»

Det skriver Per Kristian Skjærvik og Petter Harald Kimo i dette leserinnlegget. Indre Fosen Arbeiderparti ser med frustrasjon på regjeringas forslag til statsbudsjett når vi ser den totalt fraværende satsingen på skog.
18. oktober 2019

Skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft

Regjeringen har kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.
18. oktober 2019

– Gi naturmangfoldloven styrke!

(KRONIKK) Etter ti år med naturmangfoldloven konstaterer vi at gode intensjoner om å bevare naturen langt fra har blitt innfridd. Mer enn noen gang tidligere trenger vi en sterkere juridisk beskyttelse av natur og økosystemer.
18. oktober 2019

Arne Fredly om Norske Skog: – Det ser billig ut. Jeg har tegnet

BILLIG: Arne Fredly var Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt største kritiker da han i 2015 ga Goldman Sachs-kundene det Fredly kalte et gullkort og som forhindret at selskapet fikk konvertert gjeld til egenkapital. Nå kaster han seg over et gjeldfritt Norske Skog. Foto: Iván Kverme
18. oktober 2019

Massevirkeprisene fortsetter å øke

Prisen på massevirke økte med 17 prosent i 3. kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 346 kroner per kubikkmeter, noe som er 46 kroner mer enn i 3. kvartal 2018. Prisen på sagtømmer gikk ned med 2 prosent.
18. oktober 2019

Avventende handel for Norske Skog i comebacket

21 minutter siden · Martin Hagh Høgseth Drøyt to år etter at Norske Skog gikk konkurs, gjør selskapet fredag comeback på Oslo Børs.
17. oktober 2019

Ungdomsredaksjonen i Norsk Skogbruk er i gang

En nyhetsredaksjon bestående av ungdom prøves ut i et samarbeidsprosjekt mellom Velg Skog og Norsk Skogbruk. I Norsk Skogbruk nr 9-2019 presenteres ungdomsredaksjonen og planene de har videre.
17. oktober 2019

Norske Skog tilbake på Oslo Børs.

Papirkonsernet Norske Skog vender tilbake til Oslo Børs på fredag etter at selskapet gikk av børsen i forbindelsen med konkursen for to år siden.
15. oktober 2019

Skogstrær tilpasset et klima i endring

Skogfrøverket har åpnet et nytt foredlingssenter for skogstrær. Målet er frøproduksjon og foredling tilpasset klima i endring, samt sikker oppbevaring av frøkloner.
15. oktober 2019

Moelven største lokale

GLÅMDAL/NES: Det er i år fem lokale innslag blant landets 35 største byggevareprodusenter.
15. oktober 2019

Rekordår for Linda (45) og Viken Skog: – Vi har gjort en betydelig snuoperasjon

Viken Skog opplevde rekordår i fjor, både når det gjelder tømmerhogst og omsetning. Men det har ikke alltid vært slik. - Vi har jobbet hardt, sier Linda Camilla Strømsod.
15. oktober 2019

Krever på nytt riving av påbygget på denne setra – hvis ikke blir det bot på 500 kroner dagen

Et enstemmig Rondane Dovre Nasjonalparkstyre krever at Hanne Hvattum river påbygget på setra i Frydalen i Nord-Fron innen 15. november.
15. oktober 2019

Kjell (39) skal selge én million vedsekker i året: – Jeg har trua!

Kjell Vesleenga er ny prosjektleder i Varma AS på Follum. Nå står bedriften overfor en kraftig ekspansjon.
14. oktober 2019

Rovviltnemnder vil fortsatt skyte tre ulveflokker innenfor ulvesonen

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold opprettholder sitt vedtak om å skyte alle ulvene i tre revirer innenfor ulvesonen og 12 ulver utenfor.
14. oktober 2019

”Mesta möjliga skog bör brukas”

Begränsningen av brukanderätten är negativ för miljön och ogynnsam för skogsägare, skriver Tage Andersson.
14. oktober 2019

Se, de bygger skikkelig skogsbilvei

Her bygges en kort men viktig tverrforbindelse mellom to skogsbilveier i Toten Allmenning. Slett ikke et uvanlig syn der i skogen. I landet for øvrig er det dårlig stelt. Halvparten av skogsbilveinettet knapt kjørbart.
14. oktober 2019

Nya mångmiljoninvesteringen klar vid Fiskarheden: «Man kan aldrig slappna av och luta sig tillbaka»

Det nya timmerintaget vid Fiskarhedens sågverk är taget i drift. En investering på 50 miljoner kronor. – Det nya klarar i varje fall 350 000 kubikmeter och är helt automatiserat, så alla stockar går in i sågen med toppändan, berättar Olle Larsson, Fiskarheden.
14. oktober 2019

Spolarvätska får ny kostym av kartong

Bjørkes Chemistry som tillverkar spolarvätska blir först på marknaden att byta ut plastförpackningen till en förnybar och återvinningsbar kartongförpackning.
14. oktober 2019

Formuesskattedebatten og drittsekkene i «EXIT»

Jeg har i mange år, i ulike posisjoner, argumentert og arbeidet for å få fjernet formuesskatten på arbeidende kapital.
14. oktober 2019

Ny kalkulator regner kostnader på skogsdrift

Publisert 14. oktober 2019 av Jørn Søderholm • Sist endret 11. oktober 2019
8. oktober 2019

Avverkningen mot högsta nivån sedan 2007

Skogsavverkningen i Sverige väntas öka under 2019 till 94 miljoner skogskubikmeter brutto. Om prognosen står sig blir det den högsta siffran sedan 2007.
8. oktober 2019

Sier ja til lutzgran på Andøya

Miljødirektoratet har avslått klagen fra tre miljøvernorganisasjoner og opprettholder vedtaket fra Fylkesmannen i Nordland. Dermed får Magnar Svandal tillatelse til å sette ut 7.500 lutzgran på Andøya.
8. oktober 2019

Helge Syver (38) skal konkurrere med Viken Skog

Helge Syver Holte fra Nes i Ådal er ansatt som ny daglig leder i Glommen Skog AS.
8. oktober 2019

Henter millionverdier ut av skogen, og vil gjøre det på rett tid for klimaet

Skogen er en fornybar ressurs. Å hogge skogen på rett tid er viktig for best mulig CO₂-opptak. Årlig henter skogeierne i Rana ut millionverdier.
8. oktober 2019

Negativ utveckling för skogsägare och miljön

”Brukandet av den svenska skogen är ett internationellt föredöme. Men dagens system måste uppdateras och reformeras”, skriver Tage Andersson, styrelseordförande, ATA Timber.
8. oktober 2019

Eit budsjett for meir natur

Regjeringa foreslår å styrke tiltak for naturmangfald og friluftsliv med 76 millionar kroner i 2020. Ein stor del av pengane går til å ta vare på den naturen som er mest truga, til å restaurere elvar og bekkar og til å forvalte verneområda betre.
8. oktober 2019

– Regjeringen har ikke forstått alvoret

– I 2020 skal klimamål nås og tapet av arter stanses. Med dette statsbudsjettet bommer Regjeringen grovt på begge deler. Regjeringen viser at den fortsatt ikke har forstått alvoret i natur- og klimakrisen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
8. oktober 2019

Barkborren fortsätter att orsaka huvudbry för skogsbranschen

Dystra rapporter om angrepp från granbarkborre kommer allt oftare. Stora värden i skogen är redan förstörda och ännu större riskerar att förstöras.
8. oktober 2019

Trær som vokser opp og legger på seg karbon

Regjeringa vil legge til rette for bedre utnyttelse av skogressursene – fordi den er grønn, fordi den er bærekraftig, og fordi den «har gode utsikter til å spille en viktig rolle i bioøkonomien fremover».
8. oktober 2019

DNB Markets mener 2019 er et godt år for børsnoteringer

Med eller uten en høy prising av Norske Skog og Sats er 2019 sålangt et godt børsnoteringsår, ifølge DNB Markets.
8. oktober 2019

Einar Andreas (18) fra Vikersund er best på motorsag

Einar Andreas Skinstad (18) fra Vikersund kan nå smykke seg med tittelen «Norgesmester i motorsag». – Veldig kult, sier en fornøyd Einar.
8. oktober 2019

Statsbudsjettet 2020 – skatter og avgifter

Regjeringen foreslår marginale forbedringer av SkatteFunn og av opsjonsordningen for oppstartsbedrifter. Noen av mulighetene for å redusere formuesskatten fjernes og rentebegrensningsreglene strammes litt. Detaljhandelen kan glede seg over at 350-kronersgrensen for mva-fri vareimport oppheves. NRK-lisensen oppheves og pakkes inn i en generell skatteskjerpelse. For øvrig er det «stø kurs», mens de mer komplekse saker skyves ut i tid.
8. oktober 2019

Skuffa over manglande kutt

NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, reagerer på at regjeringa ikkje vil kutte i formuesskatten.
8. oktober 2019

«Vindkraft er en trussel mot biomangfoldet»

Her kan du lese vindkraftinnspillet til «Nei til vindindustri i Rennebu».Skrevet av Merete Fossum og Dagfinn Vold
7. oktober 2019

– Gode og dårlige nyheter for jobbskaping

- Nå trenger vi mer enn noen gang jobbskapere som sørger for omstillingen av Norge. Derfor hadde vi forventet at regjeringen skulle følge opp sine egne løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Denne skatten skader norske bedrifters evne til å skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.
3. oktober 2019

Norske Skog drar inn 700 millioner netto fra salg av fabrikk i Australia

Norske Skog selger fabrikk i Australia og ser dermed økt sikkerhet for attraktive utbytter.
30. september 2019

Trä är framtidens bärande byggmaterial

Trä är ett sunt, elegant och flexibelt naturmaterial som gör positiv skillnad för koldioxidutsläppen. Och när träet är FSC®-certifierat får byggherrar och rådgivare dokumentation på att det härstammar från ansvarsfulla skogsbruk.
30. september 2019

Bergans og Spinnova vil revolusjonere tekstilindustrien

Bergans vil være en pådriver i utviklingen av mer bærekraftige tekstiler.
30. september 2019

Ber direktoratet om å få jakte ulven

Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Åseral kommuner har sendt en felles søknad til Miljødirektoratet om at det må igangsettes lisensjakt på ulv.
30. september 2019

Frustrasjonen er stor etter at elghund ble funnet ulvedrept – flere jaktlag har tatt pause

Sist ukes ulveangrep, der elghunden Rufus ble drept, har påvirket jegerne på Unset i Rendalen sterkt. Flere jaktlag har tatt pause fra jakta.
30. september 2019

Rapport fra kraftskatteutvalget

Finansminister Siv Jensen (FrP) mottok i dag utredningen fra utvalget som har vurdert skattleggingen av vannkraftverk.
27. september 2019

Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Lars Haltbrekken (SV): I Dagens Næringsliv 19. september kommer Equinors Brasil-sjef med flere positive uttalelser om politikken til Brasils president. Bla bagatelliseres skogbrannene det siste året gjennom å peke på at Brasil har vernet langt mer skog enn Norge, og det sies at Brasil har god skogskjøtsel.
27. september 2019

– Vernerne skaper unødvendig tap for oss skogeiere

– Naturvernorganisasjonene som klaget på det positive vedtaket hos Fylkesmannen vant ikke fram. Det er jeg glad for, men de skaper samtidig unødvendig økonomisk tap for oss skogeiere.
27. september 2019

Skal gripe mulighetene

Interessen for å investere grønt er rekordstor meldes det på E24. Internasjonalt strømmer investorene til selskaper som skal finansiere grønne prosjekter
27. september 2019

– Tar feil om bioenergi

Fylkeskommunen har valgt klimavennlig – Toftaker tar feil, mener Allskog og Nord Energi om kritikken fra tidligere OVS-rektor Helge Toftaker om valget av bioenergi som oppvarming av fylkeskommunale bygg.
27. september 2019

Tynning i gang igjen i Trøndelag

UTKJØRING: Når tømmermengden er passelig og bakken ikke for bløt, saler Bård Tetlien om og hogstmaskinen blir til lassbærer
27. september 2019

Fremdeles 6 av 10 med udekket kompetansebehov

- Vår kjernekompetanse ligger hos dem som utfører hogstjobben, sa organisasjonssjef Per Skaare fra Glommen Mjøsen Skog under paneldebatten på lanseringen av NHOs kompetansebarometer 2019.
27. september 2019

– Rovdyrpolitikken begrenser skogen som klimatiltak

Skog har enorm betydning for klimautslipp. I Norge ville det vært best å flytte beitedyra og plante skog. Men det går ikke på grunn av rovdyrpolitikken.
27. september 2019

Naturskyddsföreningen: Marknaden riskerar bli grundlurad av skogsbruket

Medvetna konsumenter vill vara säkra på att de köper produkter som tillverkats i ett hållbart skogsbruk.
27. september 2019

Treindustrien ber bestillerne etterspørre dokumentasjon på bestandighet ved kjøp av brannbehandlet trekledning

Treindustrien har den senere tiden brukt ressurser på å utarbeide nye brannveiledere og sjekklister når brannbehandlet fasade på større bygg skal benyttes, men de ber bestillerne i større grad etterspørre dokumentasjon på bestandighet ved kjøp av brannbehandlet trekledning – og har bedt DiBK undersøke hvor god denne dokumentasjonen faktisk er i denne delen av bransjen.
27. september 2019

Dette kjøttet kan du spise hver dag – uten skam!

Viltkjøtt er magert, velsmakende, miljøvennlig og sunt! Dessuten har dyret du spiser garantert hatt et fritt liv. Men i snitt spiser vi kun en drøy kilo av det årlig.
23. september 2019

De skal på børs og det vi får er Mikke Mus-tall

23. september 2019

Vet du hva det betyr? – No er det sirkulærøkonomi som tel

Dei siste åra har det dukka opp nye omgrep, som «det grøne skiftet» og «sirkulærøkonomi». For oss som lange har jobba med dette saksområdet, kan vi oppleve desse orda som keisaren sine nye klede.
23. september 2019

Gabon får norsk støtte til å bekjempe avskoging

Gabon har høye ambisjoner om å bevare regnskogen sin og får nå norsk støtte til kampen mot avskoging, opplyser FN.
23. september 2019

FSC och svenskt skogsbruk ur ett internationellt perspektiv

Sten Nilsson har arbetat med skogsstrategifrågor i över 30 år i hela världen. Han tycker att det finns brister med FSC-certifieringen och det svenska skogsbruket.
23. september 2019

Norske Skog på vei tilbake til Oslo Børs

Papirkonsernet Norske Skog gjør det mandag kjent at selskapet igjen ønsker å bli notert på Oslo Børs.
20. september 2019

XL-Bygg Haslestad blir til Bygger’n

DEL Hof: Første oktober i år blir XL-Bygg Haslestad en del av Bygger’n-kjeden.Det tradisjonsrike byggevarehuset på Hof har røtter tilbake til 1917.
19. september 2019

Statssekretær Widar Skogan (KrF) forteller om muligheter i ulvesonen

«Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen» – det er temaet for et seminar på Norsk Skogmuseum i Elverum torsdag.
19. september 2019

Nytt företag i Värnamo öppnade kontor

Nyheter Värnamos näringsliv har fått ett tillskott. Det är skogsföretaget Vida som har öppnat ett kontor på Silkesvägen 19 i Värnamo.
19. september 2019

Metsä Board lanserar en ny plastfri kartong med ekobarriär för livsmedel och matservice

Konsumenter och varumärken runt om i världen söker mer hållbara och återvinningsbara alternativ till plastförpackningar.
18. september 2019

Bærekraftig forvaltning av jord og skog

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.
18. september 2019

Ny artikelserie: Kan man lita på FSC?

I en ny artikelserie här på Natursidan kommer vi skriva om skogsbrukscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC). De hävdar själva att de ”arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt”, men har fått hård kritik från flera håll för att de inte lever upp till sina ord.
18. september 2019

Kåre i Nannestad har anmeldt Viken skog og krever millionerstatning: – Miljøkriminalitet

Skogeier Kåre Homble har anmeldt Viken skog for kjøreskader i et område som er tenkt som naturreservat. Nå krever han millionerstatning.
18. september 2019

Robert Svarva vender tilbake til Norske Skog

Avtroppende ordfører Robert Svarva (Ap) har fortsatt jobb ved Norske Skog på Skogn – 12 år etter han forlot den.
17. september 2019

Dette skogsområdet i Rakkestad kan bli vernet

DEL Fylkesmannen i Oslo og Viken skal utarbeide et konkret verneforslag for Finnskutt – Haugen i Rakkestad.
17. september 2019

«Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen»

Naturbruksalliansen inviterer til seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum.
13. september 2019

Vinner av Eksteriørprisen

I dag har juryen endelig gleden av å kunne presentere vinneren av den kanskje mest prestisjetunge prisen av Inspirasjonsprisene, nemlig Eksteriørprisen.
13. september 2019

Skognæringa: Utbedring av jernbanenettet kan ta bort hundrevis av lastebiler fra veiene hver dag

Skognæringa mener Norge må fortgang i planene om ny tømmerterminal og utbedring av jernbanenettet. Bra for klimaet, trafikksikkerheten og økonomien, sier Norskog.
13. september 2019

Därför blev avverkningsanmälningar på nätet kontroversiellt

Skogsstyrelsens publicering av avverkningsanmälningar på nätet har provocerat stora delar av Skogsägarsverige. Varför, och hur började det egentligen? Här är del 1 i historien som aldrig har berättats.
13. september 2019

Ulveseminar på Norsk Skogmuseum 19. september

Naturbruksalliansen inviterer til ulveseminar på Norsk Skogmuseum 19. september kl. 18.00 - 20.30. Temaet er "Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen."
13. september 2019

Faglig forvaltning av jakt med hund

I et leserinnlegg er professor i rettsvitenskap, Øyvind Ravna, kritisk til at styret i FeFo lar små- og storviltjakta gå som normalt etter utbrudd av alvorlig sykdom blant hunder i Oslo-området.
13. september 2019

Åpnet ny vei: – Dette er verdiskapning i skogen

Det er ikke hvert år det godkjennes bygging for nye skogsbilveger i Stjørdal, men mandag var mange samlet til åpningen av den nylig ferdigbygde skogsbilvegen i Ytteråsen i Elvran.
12. september 2019

Bollestad har satt i gang gruppearbeid for å styrke skog- og trenæringa

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) møtte onsdag skog- og trenæringen for å legge en plan for hvordan næringen skal styrkes ytterligere.
12. september 2019

Kartläggning av skogar i behov av naturvårdande skötsel

De frivilliga avsättningarna är 1,2 miljoner hektar. På en del av dessa arealer har ett behov av naturvårdande skötsel identifierats. En studie har nu genomförts för att kvantifiera och beskriva dem.
12. september 2019

Treindustrien med roboter og sensorer på timeplanen

Treindustrien arrangerte fagdag hos Mechatronics Innovation Lab for å lære mer om blant annet roboter og sensorer i Industri 4.0.
11. september 2019

Den nye tømmerkaia i Egersund er åpnet

Tømmerkaia har en lengde på 72 meter og et bakareal for tømmer på 2 dekar. Den vil betjene utskiping av tømmer fra opprinnelig 17 kommuner; Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord. Skogeierne i denne regionen er sikret tilgang til kaia og sjøtransport gjennom en langsiktig og prioritert bruksrett til anlegget, skriver Landbruks- og matdepartementet.
11. september 2019

Norske Skog-konkurrent stenger to fabrikker. – En god dag for oss, sier Norske Skog-sjefen.

Norske Skog blir kvitt to brysomme konkurrenter etter at finske UPM-Kymmene skal stenge ned to store papirfabrikker.
11. september 2019

Kan fella åtte jervar og tre ulvar

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar og tre ulvar kan fellast under årets lisensjakt i region 1.
11. september 2019

Kemiska skydd fasas ut

Nästa år är det inte längre tillåtet att använda kemiska plantskydd i certifierat skogsbruk. Det är dags att se över mekaniska alternativ – men kunskapen om dem är inte så stor.
11. september 2019

Russisk rulett i FeFo-styret

Finnmarkseiendommen (FeFo) vil ikke forby bruk av hund i høstens småviltjakt. Dette på tross av at det sørpå har brutt ut en dødelig hundesykdom som ingen har kontroll på eller tilstrekkelig fagkunnskap om.
11. september 2019

Ny kvinnesjef

Britt T. Godtlund er ansatt som ny daglig leder i Kvinner i skogbruket. – Jeg skal være mye på farten, for vi har mange viktige oppgaver, sier hun.
11. september 2019

Jegere slår alarm etter bjørneangrep i Nord-Sverige

DEL Fremover: Det var torsdag i forrige uke at den svenske elgjegeren Erik Johansson (24) ble angrepet av bjørn i Vittangi i Kiruna.
11. september 2019

Ministeren inviterte til samtaler om skog- og trenæringen

Startskuddet har gått for det etterlengtede dialogforumet for skog- og trenæringen. - Dette er unikt og veldig viktig for næringa, sier Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund.
10. september 2019

Dialogforum for skog- og trenæringen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har invitert næringen til et første møte i Dialogforum for skog- og trenæringen onsdag 11. september. Formålet er å bidra til tettere koblinger i og mellom aktører i hele verdikjeden, og legge til rette for dialog mellom næring, kunnskapsmiljøer, virkemiddelapparatet og myndigheter.
10. september 2019

Nå går tømmertogene på strøm

Skognæringen sparer både minutter og millioner på at jernbanen er elektrifisert mellom Hønefoss stasjon og Follum tømmerterminal.
10. september 2019

– Jeg var på utkikk etter nye utfordringer

Han falt for Norske Skog Skogn allerede da han som ung gutt gjestet besteforeldrene som da drev Laberget leirsted. 40 år etterpå blir han fabrikkdirektør.
10. september 2019

Urbant landbruk

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en strategi for urbant landbruk. Strategien skal bidra til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning og opplæring, arbeidstrening, kunnskapsutvikling, innovasjon og klimatilpasning.
10. september 2019

Senterpartiet vant valget i nye Indre Østfold kommune

Senterpartiet fikk 31,2 prosent av stemmene i den nye storkommunen Indre Østfold.
10. september 2019

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Er du skogeier som nylig har fått utarbeidet ny skogbruksplan for din eiendom og har fått utlagt store nøkkelbiotoper?
4. september 2019

Första tåget med massaved har lämnat järnvägsterminalen i Malungsfors

Hösten 1994 rullade det sista timmertåget med massaved från virkesterminalen i Malungsfors. I helgen kunde Mellanskog lasta 20 järnvägsvagnar med massaved vid den nyöppnade terminalen.
4. september 2019

Åpnet ny tømmerkai

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sto for den offisielle åpningen av den nye tømmerkaia i Egersund 2. september. Det er ventet at inntil 50 000 kubikkmeter tømmer årlig vil bli transportert over kaia.
2. september 2019

Norge kan vedta å skyte grenseulver uansett hva svenskene måtte mene

Norge kan velge å skyte ulvene i Rømskog-reviret uansett hva svenske myndigheter mener om saken, opplyser statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet.
2. september 2019

Kjøpte storgarden Viker for 18 millioner. Har allerede avtalt videresalg – i to deler

Christen Sveaas ønsker å dele storgarden Viker ved Randsfjorden i to. Han har allerede inngått avtaler om å selge skogen til AS Kistefos Tresliberi, som han eier, og gardstunet og landbruksjorda til driftssjefen i selskapet sitt.
2. september 2019

– Oslomarka: Skal vi verne noe som ikke er verneverdig?

MDG Oslos Einar Wilhelmsen argumenterer i et leserinnlegg som om Norskog er mot nasjonalparker. Det er vi jo ikke.
2. september 2019

Ny fabrikksjef ved Norske Skog Skogn

Bjørn Einar Ugedal (48) er ansatt som administrerende direktør ved Norske Skog Skogn AS.
2. september 2019

Navnet på det nye store skogselskapet er bestemt

Fusjonen mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA er i gang og nytt navn er nå vedtatt. Det er Glommen Mjøsen Skog.
2. september 2019

På bedriftsbesøk med «Det grønne skiftet» som tema

Fredag hadde Arbeiderpartiet besøk av Stig Klomsten fra Trøndelag fylkeskommune. Temaet for besøket var ”Det grønne skiftet” og skogens rolle mot et klimanøytralt fylke, jordbruk, klima og matproduksjon.
2. september 2019

E6 ble stengt da tømmebil veltet i Åsen

Rundt klokka 12 mandag formiddag fikk nødetatene melding om at en tømmerbil hadde veltet på E6 i Åsen.Delvis stengt
2. september 2019

Landbruksklynga

Fredag feira vi flytting til nye kontorlokaler og åpninga av InnoCamp Steinkjer, hvor vi sammen med de resterende bedriftene har fått tilhørighet i hver vår klynge.
2. september 2019

Åsnes- og Trysil-bedrifter slås sammen – blir Norges nest største produsent av skogplanter

Sønsterud Skogplanter AS og Trysil Skogplanter AS fusjonerer i løpet av året og satser offensivt inn i framtida. Produksjonen vil fortsette både i Åsnes og Trysil, og nye investeringer er gjort på stedene.
2. september 2019

Svar på skriftlig spørsmål om kartlegging av gammelskog

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om kartlegging av gammelskog.
28. august 2019

NHO vil kutte formuesskatten: – Det er greit med skatt på det eiere tar ut til eget forbruk. Men det gjør jo ikke sunnmøringer

26. august 2019

«Ressursene er fortsatt i vår region og må brukes»

Skrevet av Rune Krutå, ordførerkandidat, Tor Aufles, 8. kandidat 25.08.2019 14:28 - OPPDATERT 26.08.2019 07:01
26. august 2019

Investerte nær en million for å drive med ved på deltid

Den gamle Vazelina-sangen «Fem Fyrer Med Ved» lyder i bakhodet når Rune Garli og Arne Brufladt jobber med ved. Det gjør de ofte.
26. august 2019

Sågverken i Dalarna täljer guld – hans bolag gjorde en vinst på 111 miljoner: «Ett bra år»

Efter många magra år är vinsterna tillbaka för sågverken. 2018 gjorde sågverksbolagen i Dalarna en sammanlagd vinst på runt 400 miljoner kronor.
26. august 2019

Fiborgtangen kan bli delt opp

Norske Skog vurderer å selge deler av Fiborgtangen til kommunen. Tanken et at kommunen får hånd om fire store tomter lengst øst på området, total 335 dekar.
23. august 2019

Norske Skog inviterer kommunen inn på tomta

Norske Skog Skogn vurderer å selge deler av industritomten Fiborgtangen til Levanger kommune.
23. august 2019

Ja til et mer plantebasert landbruk i Norge: Utmarksbeite er en illusjon!

Når FNs nye rapport Climate change and land oppfordrer til kjøttkutt, viser norsk kjøttlobby til «store beiteressurser i norsk utmark». Ifølge Landbruksdirektoratet er det dog kun «
23. august 2019

Slik blir årets rypejakt

I jaktsesongen blir det en dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype) per jeger som jakter på Finnmarkseiendommen.
23. august 2019

– Norge må legge press på Bolsonaro og norske selskaper for å verne Amazonas

Naturvernforbundet ber regjeringen bruke alle midler til å legge press på Bolsonaro-regjeringen og norske selskaper i Brasil for å hindre avskoging, skader og skogbrann i Amazonas.
23. august 2019

Brå slutt på oppgangen

SMEKKFULL: Terminalen på Norsenga er smekkfull og stadige innkjøringsstopper medfører at massevirke blir liggende i skogen lenger enn normalt. Foto: BaneNor.
21. august 2019