SKOGFORUM feirer 20 år
15. juni 2023
Lite treffsikre tiltak fra WWF
27. juni 2023

Verner 42 skogområder

 

Regjeringen vernet 20. juni 42 nye skogområder i åtte fylker. – NORSKOG har bistått skogeiere i prosessen med å verne ni av disse områdene, forteller Anders Ringstad, leder av NORSKOGs konsulentavdeling.

 

Områdene er vernet gjennom frivillig vern-ordningen.  Dagens vernevedtak omfatter 71,8 kmnytt verneareal, hvor ca. 42,9 kmer produktiv skog.

 

Les mer om frivillig vern her.

 

Prioritert område for skognæringen

 

Frivillig vern-ordningen er viktig for NORSKOG og hele skognæringen. Det jobbes godt med frivillig vern i skogeierorganisasjonene, og det er et stort antall områder i prosess.

 

– Det er derfor viktig at interessen for frivillig vern hos skogeierne gjenspeiles i bevilgningene. Den nylige økningen av midler til frivillig vern i det revidert nasjonalbudsjettet sørger for å ta unna noe av køen av områder som er i prosess. Vi har merket en redusert interesse og tillit til ordningen grunnet bremsen i vernet.

 

– Det er nå viktig at dette løftet videreføres og økes i høstens Statsbudsjett. Dette vil redusere køen som har opparbeidet seg over lang tid, samtidig som vi kan ta starte opp igjen prosessene på områder med verneverdier som tidligere har kommet langt kun for å  bli avslått med grunnlag i budsjettsituasjonen, påpeker Ringstad.

 

Avgjørende for naturmangfoldet

 

Klima- og miljøministeren understreker viktigheten av skog i regjerningens omtale av vedtaket.

 

– Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. I skogen finnes 13 truede naturtyper og 1330 truede arter. Dette vernevedtaket bidrar til å sikre at vi har disse artene i norsk natur også i framtiden, sier Espen Barth Eide.

 

Les regjeringens omtale av vedtaket her.