Tilsvar til WWF: Arealforvaltning på samfunnets premisser
10. juli 2023
Innspill til forslag til forbud mot omsetning og bruk av bly til utendørs skyting og fiske
7. august 2023

Ekstremværet «Hans»: Bidra til skadeforebygging

Rødt flom- og jordskredvarsel for deler av Sør-Norge 07.-08.2023. Kilde: Varsom.no

Ekstremværet «Hans» vil føre til svært store nedbørsmengder i Sør-Norge mandag og tirsdag. NVE og Meteorologisk institutt (MET) har søndag oppgradert farevarslene til rødt nivå for store deler av Sør-Norge.

 

Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab, melder statsforvalteren på egne nettsider. NVE melder at det er ventet alvorlige hendelser flere steder, og store skader på eiendom og infrastruktur. Svært mange kan bli berørt, både på egen eiendom eller der man oppholder seg.

 

Sjekk ved behov

 

Flom, jord-, og flomskredvarsel, samt varsel for ekstremt mye regn, er nå på rødt nivå for deler av Sør-Norge. Skogeiere oppfordres derfor nå til å sjekke stikkrenner, grøfter og bekker ved behov. Dette er viktig for å forebygge skade.

 

Alle oppfordres ellers å følge med på www.varsom.no og www.yr.no, og forholde seg til informasjon fra sine kommuner.

 

Generelle anbefalinger for uværet fra Statsforvalteren i Innlandet:

 

  • Hold deg oppdatert om situasjonen
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker)
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring
  • Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser
  • Jobb hjemmefra om du har mulighet for å unngå å belaste trafikk og veier mer enn nødvendig
  • Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig