NORSKOG etablerer ny faggruppe for lukket hogst 
10. november 2022
Næringen samles om ny skogtekniker-utdanning
10. november 2022

ENOVA tildeler Biozin støtte

I løpet av de første 10 driftsårene forventes fabrikken å gi totale miljøbesparelser på minst 2.57 millioner tonn CO2 ekvivalenter. Forventet totalkostnad for prosjektet er på mer enn 10 milliarder kroner. Oppstart av produksjon er forventet mellom 2026 og 2028 og er betinget en positiv investeringsbeslutning.

Biozin prosjektet, et konsortium bestående av Biozin Holding AS, Bergene Holm AS og Shell plc, har fått tilsagn om støtte fra ENOVA.

 

Tilskuddet på hele 506 millioner kroner kommer i tillegg til støtten fra EU’s innovasjonsfond på 75 Millioner Euro (om lag 750 millioner kroner) som ble annonsert i sommer. Tilskuddene er avgjørende i arbeidet med å realisere planlagte fabrikken i Åmli i Agder.

 

Når fabrikken er ferdigstilt vil den omdanne restprodukter og lavverdi virke fra skogen og restprodukter fra sagbruksindustrien til avansert biodrivstoff som kan benyttes til luftfart, samt land og sjøbasert transport. Fabrikken vil benytte Shells nyutviklede IH2® teknologi.

 

I løpet av de første 10 driftsårene forventes fabrikken å gi totale miljøbesparelser på minst 2.57 millioner tonn CO2 ekvivalenter. Forventet totalkostnad for prosjektet er på mer enn 10 milliarder kroner. Oppstart av produksjon er forventet mellom 2026 og 2028 og er betinget en positiv investeringsbeslutning.

 

«Vi er stolte og takknemlige over å motta denne støtten som vil gi et verdifullt bidrag til prosjektet. Gjennom godt samarbeid har teamet bak søknaden klart å kommunisere prosjektets styrker og betydelige klimafordeler. ENOVA’s tildeling understreker dette og betydningen av teknologien vi skal benytte.» sier Thomas Skadal, CEO i Biozin Holding AS.

 

Shell har en nøkkelrolle i konsortiet og har bidratt med kapital og ressurser som har gitt prosjektet betydelig fremdrift. Shells prosjektutvikler Jeroen Hovius er svært glad for støtten fra ENOVA. «Når dette kommer i tillegg til støtten fra EU’s innovasjonsfond, bekrefter det den sterke overenstemmelsen mellom samfunnets målsetninger og Biozin prosjektets ambisjoner. Shell har vært i Norge i 110 år vi opplever tilliten vi nå får fra ENOVA som et eksempel på det konstruktive partnerskapet vi har med dette landet.»

 

Når den er ferdigstilt vil fabrikken konvertere ca. 1000 tørre tonn biomasse daglig. Med over 70 års erfaring fra sagbruksindustrien vil Bergene Holm AS spille en viktig rolle i verdikjeden.
Erland Løkken, Administrerende Direktør i Bergene Holm AS uttaler seg «Bergene Holm er svært fornøyd med at prosjektet det grunnla har nådd et punkt hvor det anerkjennes av Shell og Innovasjonsfondet og nå også ENOVA. Konsortiet har vist sine evner til å imøtekomme prosjektets høye ambisjoner, og vi er trygge på dets fremtidige suksess.»

 

«Enova støtter de som går foran og Biozin er et prosjekt som kan få stor betydning for den videre utviklingen innenfor bærekraftig biodrivstoff. Vår støtte vil bidra til både teknologiutvikling og risikoavlastning når selskapet nå skal demonstrere ny og innovativ teknologi i full skala», sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

 

Om Biozin AS

Biozin Holding AS er et norsk selskap eid av Biozin AS, et heleid datterselskap av Bergene Holm AS.

 

Biozin Holding AS ble stiftet for å produsere fornybart drivstoff basert på råstoff fra norske sagbrukog skogbruksrester. Forberedelser på industritomten i Åmli er påbegynt. Bergene Holm AS er Norges nest største sagbruksselskap med vel 450 ansatte og en omsetning på over 2,2 milliarder kroner. Bergene Holm driver 7 fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge og har over 70 års erfaring fra norsk treindustri.

 

Shell plc. Shell er et globalt energiselskap med om lag 82.000 ansatte og virksomhet i mer enn 70 land. Shell er en av Norges største produsenter av naturgass, involvert i karbonfangst og lagring og jobber aktivt med å etablere virksomhet i offshore vind, hydrogen, biodrivstoff og elbillading i Norge. A/S Norske Shell har hovedkontor i Risavika utenfor Stavanger og driftskontor på Aukra og i Kristiansund.