Prosjektet heter «Fra tre til biobaserte polymerprodukter – utvikle prosesskonsept og produkter for herde- og termoplast applikasjoner». Prosjektet vil brukenano-cellulose som bærekraftig råvareerstatning mot blant annet maling, lim og bygnings materialer og fremstilling av biokomposittmaterialer basert på resirkulert plast og trefiber til bruk i møbler, bygningsmaterialer og rør.

 

– Det er svært positivt at norsk skog kan anvendes som høyverdig råstoff til å lage nye materialer verden etterspør. Vi tjener penger på å selge et videreforedlet produkt som gir verdiskaping i Norge, og samtidig bidrar vi til mer bærekraftig gjenvinning av plast og reduserer bruken av fossile råvarer, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

 

Grønn plattform

Midlene er bevilget fra Grønn plattform, som er en satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Vel 1 milliard kroner er bevilget til 10 prosjekter gjennom Grønn plattform for 2021- 2023.  Grønn plattform er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva.

 

Les mer her,