Hvilke virkemidler har skogeiere for å bekjempe ulovlig aktivisme?
18. februar 2022
Kommentar til «selektiv hogst»-debatten i Nationen
18. februar 2022

Mange EU-prosjekter til Nibio

Saken er hentet fra Regjeringen.no

 

Hele 7 av 15 innsendte søknader fra Nibio er innvilget. Prosjektene har en samlet ramme på rundt 3,6 millioner euro. Nibio hevder seg dermed svært godt i en tøff internasjonal konkurranse.

 

Les mer her.

 

Horisont Europa

Horisont Europa er et sjuårig rammeprogram for finansiering av vitenskapelig forskning. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Hele 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning. Programmet er det niende i rekken av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og overtok etter Horisont 2020.

 

Norsk landbruks- og matforskning hevder seg godt i EU

Landbruks- og matforskningen lå i Horisont 2020 under samfunnsutfordring 2 «Matsikkerhet, bærekraftig jordbruk og skogbruk, marin, maritim og innlandsvann og bioøkonomi». For programperioden sett under ett ble det på disse fagområdene hentet hjem hele 1,5 milliarder kroner, 4,4 prosent av de utlyste midlene på området. Av alle prosjektkontrakter som ble inngått på landbruks- og matområdet, var Norge med i 19 prosent av prosjektene. Ikke på noen andre samfunnsutfordringer var andelen så høy.