ENOVA tildeler Biozin støtte
10. november 2022
Vi skal verne Østmarka – men hvorfor?
10. november 2022

Næringen samles om ny skogtekniker-utdanning

Arbeidsgrupper jobber med emner i studiet. Foto: May-Sylvi Skinnerlien

Unikt samarbeid 
Skognæringen har uttalt et kompetansebehov som det nå svares på. Prosjektleder fra Fagskolen, Marit Ruud Skolseg er imponert:  – Dette er en næring med mange aktører, som nå står samlet om et ønsket studietilbud, det er ganske unikt, sier Skolseg.  

 

Følgende aktører er samarbeidsparter: AT Skog, Viken Skog, Glommen Mjøsen, NORSKOG, Allskog, Statsforvalteren i Innlandet, MEF Skog, Høgskolen i Innlandet, Lena-Valle vgs. og Velg Skog. Det er Fagskolen i Innlandet som blir eier av studiet, mens Skogkurs blir fagkoordinator. – Det er det særdeles gode samarbeidet som allerede ligger i Skogskolen, med fokus på felles kompetanseheving, som har lagt et godt grunnlag for der vi er i dag, sier Torfinn Kringlebotn, som koordinerer prosjektet fra Skogkurs.

 

Fagskolestudiet vil rette seg mot driftsplanleggere/skogbruksledere, skogeiere, skogbrukslærere på vgs-nivå, skogsentreprenører og andre som ønsker å jobbe i det operasjonelle skogbruket.

 
Emner for studiet 
Søknad om godkjenning av studieplanen skal leveres til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) innen 10. februar. Den har som mål å starte studiet Skogtekniker høsten 2023 med ca. 20 studieplasser. Blir det slik næringen, Fagskolen og Skogkurs ønsker blir et nettbasert studium med praktiske samlinger over to år, med totalt 60 studiepoeng. Fagspesialister fra næringen jobber nå i arbeidsgrupper med å gi konkret innhold til de ulike emnene studiet kan inneholde.

 

Dette studiet skal ikke være konkurrerende til allerede eksisterende studier, men vil være et supplement og svare på et behov næringen har for å kunne videreutdanne folk med yrkesfaglig kompetanse og fagbrev. Fagskolestudiet skal gi studentene teoretisk grunnlag for bedre å forstå de valgene de tar, og hvor de står bedre rustet til å gjøre vurderinger i en praktisk arbeidssituasjon. Det var en lignende utdanning i Norge frem til slutten av 80-tallet. Mange av de som har denne praktisk rettede skogbruksutdanningen, går snart av med pensjon.