Sak om kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon er henvist til Høyesterett
23. november 2023
Nytt kurs i PEFC Skogstandard
30. november 2023

Rapport fra NIBIO: Registrering av barkebillebestander

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utfører Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) hvert  år en registrering av barkbillebestandene.

 

Registreringen gjøres i samarbeid med skogbruksmyndighetene i 13 fylker eller delfylker (ut fra fylkesinndelingen før 2017).

 

– Stor granbarkbille fanges i feller med feromondispensere som lokkemiddel – en metode som har blitt brukt siden 1979. Fangstene gjøres med BEKA-feller og feromonet Ipslure. Samme metodikk benyttes ved alle lokalitetene, skriver NIBIO i rapporten for 2023.

 

Les NIBIO-rapporten i sin helhet her.

 

Risikovurdering

 

I tillegg til å registrere hvor mange biller som fanges i fellene blir det gjort en vurdering av risikoen for

omfattende barkbilleskade.

 

– Risikoen vurderes ut fra fangsttall, registrerte skader forårsaket av stor granbarkbille, om temperaturforholdene tillater én eller to generasjoner/angrepsperioder per sommer, samt flere andre faktorer som avgjør om billene vil kunne kolonisere levende grantrær eller ikke, heter det i rapporten.

 

Viktige funn i rapporten:

 

  • I 2023 går fangstene av stor granbarkbille opp i alle fylker med unntak av Vestfold og Nordland. Årets fangster er spesielt høye i Akershus og Oslo, Buskerud og Oppland.
  • I Buskerud, Hedmark og Telemark er fangstene de høyeste på 10-20 år, og i Oppland er fangstene de høyeste noensinne.
  • I noen fylker kan årets økning være en forsinket respons på stormfellingene i november 2021, siden stormrammede områder i Oppland og Buskerud har spesielt høye verdier.
  • Det rapporteres om en del angrep på stående skog i områder som ble rammet av vesentlige vindfellinger under stormen i 2021.
  • Det varme været i juni var gunstig for flukt, egglegging og larveutvikling hos granbarkbillen. En eventuell økning i billebestandene som følge av juni-tørken i år forventes først å komme om noen år.