– Disse endringene skal bidra til at flere skogeiere setter skogarealet raskt tilbake i produksjon etter hogst, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.  – Endringene skal også gjøre det lettere for kommunene å følge opp skogeiere som ikke gjør jobben sin. God foryngelse etter hogst er viktig både for at skogen skal levere materialer og råstoff i fremtida, men også for at den skal bidra i klimaarbeidet ved å ta opp mest mulig CO2, sier Borch.

 

Skogeiers plikt

Forslaget innebærer at skogeiers plikt til å forynge etter hogst tydeliggjøres, bl.a. ved at det innføres krav om godkjenning av foryngelse med andre treslag der det tidligere har stått barskog. Videre vil bare bartrær bli regnet som tellende treslag etter lovens minstekrav til plantetetthet.