Lovendringsforslag treffer feil: Kan ha utilsiktede konsekvenser for landbrukseiendommer
20. juli 2022
Treverk kåret til det beste byggematerialet i materialpyramiden
28. juli 2022

20 millioner ekstra til ungskogpleie

NORSKOG oppfordrer alle skogeiere til å gjennomføre ungskogpleie. Vårt datterselskap NORTØMMER AS kan bistå med gjennomførelse og planlegging av ungskogpleie.

I år er det satt av 20 millioner ekstra til ungskogpleie. Midlene skal ikke øke tilskuddssatsene, men øke kommunenes tilskuddspotter, slik at flere skogeiere kan benytte seg av tilskuddene, selv om aktiviteten øker.

 

– Skogeier og næringsaktører vil ikke merke dette på annen måte enn at det skapes trygghet for fastsatte tilskuddssatser til ungskogpleie i 2022. De kan trygt prioritere økt innsats for mer ungskogpleie siste halvår 2022, sier seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet.

 

Landbruksdirektoratet anslår at tilskuddet vil grunnlag for å øke aktiviteten med ytterliggere 100 000 dekar med ungskogpleie.

 

Les mer om tilskuddsordningen på landbruksdirektoratets hjemmeside HER.

 

Viktig klimatiltak

Ungskogpleie er et viktig klimatiltak i skog, da det vil øke tilveksten og bedre virkeskvaliteten. Dette betyr at skogen vil binde mer CO2, og gi flere treprodukter med langleve tid. Det vil igjen bidra til at mer CO2 lagres i langlevende treprodukter, og bruken av fossile ressurser kan fases ut. Bedre tilvekst og virkeskvalitet er også godt for økonomien.

 

En annen fordel med ungskogpleie er at det gir deg større valgfrihet i fremtiden. Ungskogpleie gir større stabilitet i bestandet, noe som gjør det bedre egnet for lukket hogst.

 

Ta vare på investeringane dine

NORSKOG oppfordrer alle skogeiere til å gjennomføre ungskogpleie. Vårt datterselskap NORTØMMER AS kan bistå med gjennomførelse og planlegging av ungskogpleie.

 

Mer informasjon om ungskogpleie, samt kontaktinformasjon finner du HER.