Foto: Arkiv.
Skader etter «Hans»? Da kan du søke erstatning gjennom Naturskadeordningen  
17. august 2023
Ny økonomimedarbeider 
8. september 2023

Afrikansk svinepest påvist i Sverige 

I går opplyste det svenske Jordbruksverket at afrikansk svinepest er påvist i en prøve fra dødt villsvin funnet like sørøst for Fagersta.  

 

Oppdatering 08. september: Les siste nytt fra Jordbruksverket om kampen mot afrikansk svinepest her.

 

****

Les hele saken på Jordbruksverkets nettsider. 

 

Afrikansk svinepest er en alvorlig virussykdom som rammer villsvin og griser. Den rammer ikke mennesker eller andre dyrearter. Det er foreløpig ikke klart hvordan smitten kom til Sverige, opplyser Jordbruksverket. 

 

Jordbruksverket i Sverige melder torsdag kveld at de har definert en smittesone på nesten 1000 kvadratkilometer etter utbruddet.

 

Jobber med lokalisering 

 

Siden 25. august er syv villsvin funnet døde innenfor et begrenset område i Fagerstat-distriktet. Berørte myndigheter jobber nå intenst med å lokalisere, begrense og bekjempe smitten. Mer informasjon vil bli gitt fortløpende. 

 

– Vi setter nå den beredskapsplanen vi har hatt lenge ut i livet. Vi drar også nytte av erfaringer fra andre land som har vært i lignende situasjon, opplyser Lena Hellqvist Björnerot ved Jordbruksverket. 

 

Svært tapsbringende virussykdom   

 

Meldingen fra Jordbruksverket til svenske griseholdere er å gjennomgå biosikkerheten og kontakte veterinær ved tegn på sykdom eller økt dødelighet.  

 

Arne Rørå, administrerende direktør i NORSKOG, oppfordrer også norske svineprodusenter til økt aktsomhet, og til å kontakte Mattilsynet umiddelbart ved mistanke om denne sykdommen. 

 

– Villsvin er en trussel for dyrehelsa, og afrikansk svinepest er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Det at denne sykdommen nå er påvist i Sverige viser viktigheten av det pågående arbeidet med å utvikle verktøy for begrensing av villsvinbestanden i Norge. Dette arbeidet gjøres i villsvinprosjektet. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom grunneierorganisasjonene med målsetting om å følge opp myndighetenes handlingsplan mot villsvin.

 

Det er nettopp trusselen om afrikansk svinepest som har fått grunneierne til å samarbeide for å holde villsvinbestanden i Norge så lav som mulig, påpeker Rørå.

 

– Det at vi nå har arbeidet med grunneierorganisering og tilrettelegging for uttak av villsvin i tre år setter oss i en mye bedre posisjon nå enn vi ville vært uten dette tiltaket. Vi har fått etablert grunneiersamarbeid for å øke jakt på villsvin så godt som langs hele grensa mot Sverige, hvor det er risiko for innvandring av villsvin, avslutter Rørå, som samtidig benytter anledningen til å rose den gode innsatsen fra jegerne i området. 

 

Les mer om afrikansk svinepest og varslingsrutiner på Mattilsynets nettsider.