Tilskudd til miljøtiltak i skog
14. april 2023
NORSKOG styrker arbeidet med kommunikasjon
18. april 2023

Bålforbud og skogbrannsesong: Kurs og retningslinjer

Fra 15. april gjelder generelt bålforbud.

Alle som ferdes i skogen kan bidra til å hindre og slokke branntilløp. God kunnskap om forebyggende tiltak gjør det også mulig å opprettholde skogsdrift – selv i perioder med høy skogbrannfare.

 

Skogsdrift, skjøtsel og pålagt vakthold: Retningslinjer

 

Forsikringsselskapet Skogbrand har utviklet egne retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen. Disse ble revidert etter ny skogbrannfareindeks i 2022, og er videreført uten endringer.

 

Etter en skogbrann er vakthold viktig for å unngå oppblussing. Nye branntilløp kan spre seg til ubrente områder. Resultatet kan raskt utvikle seg til en stor og ukontrollert brann.

 

Skogbrand utviklet derfor i fjor Retningslinjer for vakthold etter skogbrann. Disse ble utviklet i samarbeid med DSB, skogeierorganisasjonene og flere brannvesen. Brosjyren gir en gjennomgang av ansvar og oppgaver, og NORSKOG anbefaler våre medlemmer å gjøre seg kjent med innholdet.

 

Kurs og materiell

 

Skogbrand tilbyr, i samarbeid med Skogkurs, et skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere. Dette ligger som e-læringskurs hos Skogskolen. De som er med i Skogskolen kan fordele kurs til sine tilknyttede entreprenører. Kurset er åpent for alle. Hovedmålgruppen er entreprenører og maskinførere. Kurset er allikevel også nyttig for skogeiere og skogbruksledere.

 

Brannvesenet arrangerer fortsatt enkelte fysiske kurs. Disse kursene er en nyttig kontaktarena for brannvesen og lokale aktører i skognæringen.

 

Kontaktpersoner i brannvesenet som tidligere har arrangert kveldskurs:

 

  1. Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS: Knut Bjørnseth, epost: Bjornseth@mhbr.no
  2. Drammensregionen brannvesen IKS: Torgeir E Andersen, epost: E.Andersen@drbv.no
  3. Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS: John Bjella, epost: Bjella@hbr.no
  4. Skien brann- og feiervesen: Ingeborg Synnøve Klovholt, epost: synnove.klovholt@gbr.no
  5. Trøndelag brann- og redningsvesen: Oddmund Leikvoll Leikvoll@tbrt.no

 

Varslingsmateriell og beredskapspakke finner du på Skogbrands nettsider. Materiellet bestilles til kostpris: