Stormskadet skog – bør restbestandet stå eller sluttavvirkes?
14. januar 2022
Dette mener NORSKOG om utsetting av utenlandske treslag
14. januar 2022

Bergene Holm investerer ytterligere 50 MNOK i Agder

Bergene Holm er en av Nortømmers viktigste samarbeidspartnere, og investeringene på Nidarå gjør at volumet sagtømmer som foredles lokalt øker, sier Knut Melum

Bergene Holm AS har de siste årene investert nærmere 300 millioner kroner i sagbruket på Simonstad i Åmli. Nå investeres ytterligere 50 millioner kroner i økt tørkekapasitet for trelast. Med den siste investeringen vil den tekniske produksjonskapasiteten tilsvare et årlig tømmerforbruk på godt over 400 000 kbm. Imidlertid må sagbruket vente på Biozin-fabrikken før den kan utnytte den tekniske kapasiteten fullt ut da varmeproduksjonen ved sagbruket ikke er stor nok i dag.

 

Gode nyheter for Nortømmer

– Det er svært positivt å se investeringsviljen på norske sagbruk, og vi forventer ytterligere investeringer i bransjen som følge av gode økonomiske resultater for alle norske sagbruk i 2020 og 2021, sier Knut Melum, markedssjef i Nortømmer. 

 

Knut Melum smiler forran en tømmerlund.

Knut Melum, markedssjef i Nortømmer, er svært positiv til investeringen.

Den kommende investeringen i økt tørkekapasitet etterfølger investeringen på 50 millioner kroner i tørkekapasitet i 2019 og nytt sorteringsanlegg for rå trelast til 95 millioner kroner i 2021. Tidligere har det blitt investert i ny saglinje, høvel og tørrsorteringsanlegg.

 

– Det er godt å se at Bergene Holm fortsetter de store investeringene på sine sagbruk. Bergene Holm er en av Nortømmers viktigste samarbeidspartnere, og investeringene på Nidarå gjør at volumet sagtømmer som foredles lokalt øker, sier Knut Melum. – Videre er det store forventninger knyttet til etableringen av Biozinfabrikken i umiddelbar tilknytning til sagbruket på Nidarå. Dette vil gi lokal avsetning på alle sortiment, og med det styrke det regionale skogbruket.

 

Godt rustet til videre vekst

I sum er Bergene Holms avdeling Nidarå svært godt rustet til videre vekst og verdiskaping for hele skogbransjen i Agder og Telemark. Et stort sagbruk i regionen sikrer skogeierne forutsigbare og gode vilkår for hogst og utvikling av skogeiendommene, og om Biozin kommer vil alt av skogsprodukter ha en regional kunde. I dag eksporteres mye tømmer fra regionen.

 

Avdeling Nidarå har i dag 90 ansatte og engasjerer i tillegg et stort antall eksterne aktører knyttet til tømmer, trelast, biprodukter og drift av avdelingen. Med de planene som foreligger må det forventes vekst i antall ansatte og omkringliggende sysselsetting i årene fremover.

 

Om Bergene Holm AS

Bergene Holm AS er Norges nest største trelastprodusent med et årlig tømmerforbruk på ca. 1,15 millioner kubikkmeter tømmer, tilsvarende 25 000 fullastede tømmervogntog. Selskapet har med sine 7 fabrikker på Sør- og Østlandet en tydelig vekstambisjon frem mot år 2030. I tillegg satser selskapet på produksjon av bioråolje gjennom det heleide datterselskapet Biozin AS, samt på eiendom gjennom det heleide datterselskapet Bergene Holm Eiendom AS.