Åpner for å tillate tyngre vogntog på flere veier
18. juli 2022
Lovendringsforslag treffer feil: Kan ha utilsiktede konsekvenser for landbrukseiendommer
20. juli 2022

Biozin tildeles 75 millioner euro av EUs Innovasjonsfond

Biprodukter fra skognæringen kan bli til avansert biodrivstoff og spare kloden for enorme mengder CO2. Dette ser EU potensialet i.

Biozin-prosjektet har blitt tildelt et tilskudd på 75 millioner euro, som skal fordeles over planleggings- og byggefasen, samt de ti første driftsårene.

 

Fabrikken skal omdanne avfall fra skogbruket og restprodukter fra sagbruksindustriene til avansert biodrivstoff som kan benyttes til luftfart, og land- og sjøbasert transport. I løpet av de første ti driftsårene vil fabrikken spare klimaet for minst 2,57 millioner CO2-ekvivalenter.

 

Å gjøre restprodukter av tre om til avansert biodrivstoff er bare en av mange måter skogbruket kan brukes i det grønne skiftet for å spare klimaet. Karbonlagring i sagtømmer og bygninger har den siste tiden fått mye oppmerksomhet, men substitusjonseffekten er minst like viktig i klimasammenheng.

 

Støtten fra innovasjonsfondet viser at EU ser potensialet i bruken av tre for å fase ut fossile ressurser. Dersom det grønne skiftet skal være vellykket er det viktig at vi reduserer utslippet av klimagasser, og ikke bare fokuserer på karbonfangst.