Foto: Arkiv.
Webinar: Flom, ras og skred – skog som vern mot naturfare
15. september 2023
Hvem skal vi redde Oslomarka for? 
19. september 2023

Enighet om økt innsats mot villsvin i Norge  

Før helgen holdt Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) møte med Norges Bondelag, Norsvin, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Jeger- og Fiskerforbund om tiltak mot afrikansk svinepest. 

 

Bakgrunnen for møtet var det nylige utbruddet av afrikansk svinepest i Sverige.  

 

 

Må intensiveres 

 

På møtet opplevde Pollestad felles forståelse for alvoret i situasjonen.   

 

– Alle er enige om at villsvinbestanden i Norge må ned. Man vil bygge på arbeidet som allerede er gjort, men gjennomføringen av tiltak må intensiveres og styrkes. Det må også vurderes nye tiltak, sier Pollestad til regjeringen.no i etterkant av møtet. 

 

Pollestad informerte også om at han har gjennomført møter med Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å bli oppdatert om situasjonen Sverige, samt for å diskutere nye tiltak for å forebygge smittespredning til Norge. Mattilsynet er også bedt om å vurdere behovet for å styrke tiltakene i handlingsplanen mot villsvin. 

 

Lokale jegere best rustet  

 

På møtet deltok Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.  

 

 – Restriksjonene vi nå ser i smittesonen i Sverige, og de konsekvensene som rammer ikke bare dyrehold, men også skogbruk, viser hvor viktig det er at situasjonen tas på alvor. Vi er derfor glade for at Pollestad engasjerer seg og følger situasjonen tett. NORSKOG oppfordrer alle medlemmer til å støtte avskytingen av villsvin som nå foregår, påpeker Løvenskiold. 

 

På møtet presiserte NORSKOG at lokale jegere fortsatt bør håndtere avskytingen, da disse er best rusta. 

 

 – Disse jegerne har nedlagt en svært god og viktig innsats så langt. Det var derfor viktig for oss å være tydelig på at hovedansvaret for begrensningen av villsvin må være forankret hos de lokale jegerne også fremover, understreker Løvenskiold.