Ny veileder for lukket hogst tilgjengelig
3. juni 2022
NORSKOG søker økonomimedarbeider
9. juni 2022

Erling Bergsaker hedres med Eidsvold Verks skogpris for 2022

Eidsvold Verks skogpriskomité oppfatter Erling som imøtekommende, dyktig og åpen for ulike synspunkter, og mener han er en særdeles verdig mottaker av Eidsvold Verks skogpris for 2022.

 

Erling Bergsaker ble under Skog & Tre-konferansen hedret med Eidsvold Verks skogpris for 2022. Prisen deles ut til en organisasjon eller person som har gjort en spesiell innsats for å fremme skogbruk i Norge, og deles ut av skogpriskomitéen. Prisen ble opprettet av Mathiesen Eidsvold Værk i 1980.

 

Erling Bergsaker er tidligere skogsjef i NORSKOG, og i dag seniorkonsulent. Han har over 30 års erfaring fra skognæringen, som forvalter av skogeiendommer og andre planleggingsenheter i skog, og som skogbrukskonsulent i Skandinavia, Russland, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Indonesia, Kosovo og Uganda. Han har bidratt til utvikling i skognæringer på mange områder, blant annet innenfor praktisk forvaltning av skogeiendommer; skogsertifisering; skogøkonomi og verdsetting; forskning og utvikling; og digitale kartløsninger.

 

– Erling er en velfortjent prisvinner. Han er en bunnsolid fagmann og faglig nestor i bransjen. Erling har alltid vært opptatt av FoU og da helst det som har vært til nytte for skogeieren. For oss i NORSKOG har han vært en drivkraft i å bygge opp Norges sterkeste fagmiljø innen operativt skogbruk. Han har også vært viktig i vårt internasjonale arbeid og har løst krevende oppgaver i mange land som Russland, Uganda, Serbia, Bosnia, Kosovo med fler, kommenterer adm.dir. Arne Rørå.

 

– Ikke minst er Erling en god kollega og rådgiver for oss andre. Det gleder meg stort at Erling tildeles denne æren. 

 

Juryens vurdering

Siden Erling selv sitter i skogpriskomitéen, måtte de andre medlemmene ty til hemmelighetshold og hvilte løgner i forkant av prisutdelingen. Deres begrunnelse for utdelingen er gjengitt under.

 

Eidsvold Værks skogpriskomité har besluttet at Eidsvold Verks skogpris for 2022 går til tidligere skogsjef hos NORSKOG; Erling Bergsaker.

 

Erling Bergsaker er selv medlem i skogpriskomitéen som representant for NORSKOG, så komiteens øvrige medlemmer – som var énstemmig enige om tildelingen – måtte derfor ty til hemmelighold og hvite løgner for å få gjennomført dette.

 

Komiteen begrunner tildelingen med at Erling Bergsaker er en framtredende og dyktig fagmann i skogpolitikk og skogbruk, og at han gjennom en lang karriere har vært én av norsk skogbruks sentrale premissleverandører. Som ansatt i NORSKOG har han bidratt både i internasjonale sammenhenger og i utviklingen av den norske skogsektoren. Han har vært sentral i skogbrukets forhandlinger med sentrale miljøorganisasjoner både i Levende Skog-samarbeidet og i samarbeidet om å utvikle og videreutvikle norsk skogsektors miljøsikringssystem Norsk PEFC Skogstandard.

 

Han har vært sentral i utviklingen av skogbrukets IKT-systemer og i skogbrukets utnytting av digitale kartløsninger.

 

Han har også hatt ansvar for skogbruk i praksis gjennom sitt ansvar for driften av skogen som hører til Losby Bruk, og her har han også måttet bruke og utvikle sine erfaringer om skogbruk i områder med mange ulike interessegrupper.

 

Eidsvold Verks skogpriskomité (eksklusive Erling Bergsaker) oppfatter Erling som imøtekommende, dyktig og åpen for ulike synspunkter, og mener han er en særdeles verdig mottaker av Eidsvold Verks skogpris for 2022.

 

Ivar Ekanger

Leder skogpriskomitéen