Naturbruksalliansen til KLD: Uttak av grenserevir må effektiviseres ved samordnet forvaltningspraksis
31. oktober 2022
NORSKOG-konsernet søker kommunikasjonsansvarlig
2. november 2022

Forlengelse av tilskudd til opprydding av vindfall

 

Original søknadsfrist for driftstilskudd og veitilskudd til opprydding av vindfall var 1. november, men kommunene kan nå velge å forlenge søknadsfristene. Søknadsfrist kan nå settes til 1. juli 2021.

 

Kommunene må gi tilbakemelding om de ønsker å forlenge ordningene, og melde fra innen 15. november. Dersom du som skogeier har behov for forlenget frist bør du derfor ta kontakt med din kommune og be om at de forlenger fristen. Kun kommunene som allerede har innført disse ordningene har anledning til å forlenge søknadsfristen.

 

Les mer om saken HER.